Feedback: Elly Nurliyah

Published on November 19th, 2009 — 4:27am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
1. Kami mengenal Ilmu Makrifatullah melalui abang kami iaitu Bang Ma’rof dan kami sangat berkeinginan untuk lebih dalam mengenal Ilmu Makrifatullah dan kami datang ke Singapura untuk mengikuti seminar dan kelas selanjutnya.

2. Dalam mengikuti kelas yang di pimpin Ustad Hussien, kami sangat berkesan dengan Loh Mahfuz, yang mana dalam penjabaran nya menerangkan apa-apa kejadian di dunia ini semua sudah tertulis di dalam Loh Mahfuz.

-Elly Nurliyah, Batam, Indonesia

| Category: feedback | no comments yet | Leave a comment

Back to top

You can leave a comment via:

Loading Facebook Comments ...

You can leave a comment through facebook (above) or the form below:Back to top