Kedudukan Gospel Barnabas

Published on February 19th, 2012 — 7:13am

 

 1. Ianya bukanlah Kitab agama kristian kerana itulah ia telah diperintahkan untuk dibakar oleh pihak Gereja di Rome.
 2. Ianya adalah Kitab agama Hanif (Tuhan yang satu) yang diajar oleh Nabi Isa (as).
 3. Ianya ditulis oleh Barnabas seorang sahabat Nabi Isa as. Perhubungan Barnabas dengan Nabi Isa (as) adalah seperti perhubungan sahabat di antara Abu Hurairah (ra) dengan Rasulullah (saw).
 4. Kitab (injil) yang digunakan oleh agama kristian hari ini adalah dituliskan oleh mereka yang datang sesudah lama Nabi Isa (as) diangkat ke langit. Penulis-penulis itu adalah seperti para pengikut tabiun zaman Islam.
 5. Gospel Barnabas ini juga mencerita banyak keistimewaan Rasulullah (saw) sehingga Nabi Isa (as) berkata bahawa sekiranya ia dapat mengikat tali sepatu Rasulullah (saw), dia akan menjadi Nabi yang lebih berwibawa. Anihnya praktis mengikat tali sepatu sambil mencium kaki kanak-kanak (yang memakai sepatu itu) dijalankan oleh pihak Gereja di Rome setiap tahun tanpa menyedari hakikat kenyataan Nabi Isa (as).
 6. Ia juga menceritakan penderitaan Nabi Isa (as) apabila dipanggil “anak Tuhan” dan bagaimana setiapkali terdengar panggilan ini beliau mengeletar tidak terhingga lalu pengsan. Beliau ada berkata bahawa setiap kali beliau terdengar panggilan ini beliau terasa seperti masuk sepuluh neraka.
 7. Ia juga menceritakan bagaimana Nabi Isa (as) berdoa supaya Rasulullah (saw) datang secepat mungkin kerana Rasulullah (saw) serta umat baginda-lah yang dapat membersihkan nama beliau iaitu beliau hanya seorang Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah (saw) dan bukanlah “anak Tuhan”.
 8. Senaskah Gospel Barnabas ini dijumpai bersama mayat Barnabas. Naskah yang asli itu ada di Musium di Amerika Syarikat. Semasa pencetakkan pertama (berasaskan Gospel yang asli itu) sebanyak 10 ribu naskah, ianya habis dijual dengan cepatnya.
 9. Saya selalu menitiskan air mata apabila membaca berkenaan penderitaan Nabi Isa (as) kerana dipanggil “anak Tuhan”. Namun begitu apabila membaca tentang keistimewan Nabi Muhammad (saw) seperti yang diceritakan oleh Nabi Isa (as) saya amat kagum dengan kemuliaan yang dianugerah oleh Allah swt kepada baginda. Cerita berkenaan kemuliaan Rasulullah (saw) seperti yang diceritakan oleh Nabi Isa (as) dalam Gospel ini adalah 10 kali lebih hebat dibandingkan dengan yang diceritakan dalam kitab Dibai’ atau Berzanzi (yang tuliskan oleh ulama Syi’ah) yang dibaca semasa Maulid.
 10. Cerita berkenaan Kebesaran Allah swt dalam Gospel ini mirip seperti Ilmu Tasawuf dalam Islam. Kerana itu, pengkritik kristian mentohmah Gospel ini ditulis oleh ahli sufi Islam.
 11. Pada satu ketika, Paderi Benjamin Keldani telah dihantar ke Perpustakaan Gereja di Rome untuk membuat penyelidikkan tentang sesuatu perkara apabila ia terjumpa dengan senaskah Gospel ini terperuk dan tersembunyi di dalam Perpustakaan itu. Setelah mentelaah dan mengkaji Gospel ini sedarlah beliau bahawa Kitab Injil yang digunakan oleh agama Kristian sekarang ini mengandungi banyak penyelewangan. Dengan kesedaran ini, beliau memeluk agama Islam dan mengambil nama “Abu Ahad Dawood.” Sesudah itu, beliau menulis buku berjudul “Muhammad in the Bible” menyentuh kesemua penyelewangan yang terdapat pada kitab-kitab Injil yang digunakan oleh pihak Kristian hari ini. Tulisan beliau ini pula digunakan sebagai asas oleh Almarhum Ahmad Dedat semasa beliau baru-baru berdakwah untuk menyedarkan pihak kristian tentang penyelewangan yang terdapat dalam kitab Injil mereka. Sesudah berapa lama berjuang, beliau sudah dapat mengkukuhkan kedudukan beliau sebagai pendakwah yang disegani oleh pihak kristian. Kerana kewibaan beliau ini banyak negeri tidak dapat menerima beliau serta beliau digelar “The Unpolished Diamond”. Semoga Allah swt mencucuri rahmat kepada roh beliau dan juga roh Abu Ahad Dawood dan meletakkan mereka di Jannah kelak, amin!
 12. Berkenaan Gospel of Barnabas, mengikut Prof. Anwar Musaddad, Rektor IAIN “Sunan Gunung Jati” merangkap Dean Fakultas Usuluddin serta Dozen Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama:

“Injil Barnabas sejajar dengan hadith dhaif tetapi isinya dikuatkan oleh Al Quran, iaitu dalam soalan-soalan ketauhidan dan memelihara kesegaraman agama dan kepercayaan terhadap Nabi Muhamad (saw) maka ia dapat diterima oleh kaum muslimin sebagai berita-berita israiliyat yakni berita-berita disekitar Bani Israil (Yahudi) yang terdapat daam kitab-kitab mereka.”

Prof. KH Anwar Musaddad, Kedudukan Injil Barnabas Menurut Pandangan Islam, 30 (1981)

| Category: gnosticism | 47 comments | Leave a comment

Back to top

You can leave a comment via:

Loading Facebook Comments ...

You can leave a comment through facebook (above) or the form below:47 comments to “Kedudukan Gospel Barnabas”

 1. Q&A : CIPTAAN DAN TUHANNYA ? | YAMAS-Indonesia

  […] Hj Hussien Latiff June 2nd, 2012 at 2:25 am […]

 2. Q&A : WAHDATUL WUJUD? | YAMAS-Indonesia

  […] Bagian ini dijawab oleh saudara Farhan, salah seorang murid  Hj. Hussien, bertempat tinggal di Singapura October 21st, 2014 at 2:47 pm […]

Back to top