Author Archive


SESUDAH MAKRIFATULLAH, LOH MAHFUZ X

October 26th, 2009 — 12:00am

SESUDAH MAKRIFATULLAH, LOH MAHFUZ  X

Musa bertanya, “Oh Tuhan siapakah ahli syurga yang istimewa.” Tuhan menjawab, “Mereka yang aku pilih kerana untuk mereka Aku telah menyediakan dengan ‘TanganKu’ sesuatu yang istimewa yang tidak pernah dilihat, didengar ataupun difikirkan”.[41]

Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan.[42]

Merekalah penyokong-penyokong (agama) Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penyokong-penyokong (agama) Allah itu ialah orang-orang yang berjaya.[43]

iv              Menciptakan Adam (as) dan melantiknya dan anak-cucunya menjadi KhalifahNya. Menyiapkan bumi untuk Adam (as) dan isterinya mendiami sebelum mereka ditipu oleh Syaitan untuk melanggar perintah Allah stw.

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. [44]

Allah berfirman: Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina.[45]

Dan kami berfirman: Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu dalam Syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim[46]

Setelah itu maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari Syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya dan Kami berfirman: Turunlah kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa (mati).[47]

Nabi Musa as berkata, ” Hai Adam, engkau adalah bapa kami tetapi engkau telah mempersia-siakan kami serta mengeluarkan kami daripada syurga kerana dosa-dosamu.”  Nabi Adam as menjawab, ”Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan Kalam-Nya dan menulis Taurat untukmu dengan tangan-Nya maka apakah engkau menyalahi aku atas perkara yang telah ditakdirkan Allah kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan?”[48]

v.              Menghantar Nabi-Nabi dan Kitab-kitabNya untuk membantu manusia kembali ke pangkal jalan.

Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita. Al Baqarah (2):38

vi.              Menjadikan Rasulullah (saw) khataman Nabi untuk sejagat  serta juga menjadikannya rahmatul alamin untuk semesta alam. Semesta alam merangkum lebih daripada bumi kita dan ini dan bersesuaian dengan rancanganNya.

Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan untuk (menjadi rahmat) bagi semesta alam.[49]

Untuknya Tuhan menciptakan yang lain supaya menerusinya, ciptaan yang lain dapat merasai rahmat Tuhan.[50]

Dia akan membawa rahmat keseluruh dunia; dia akan membawa cahaya kepada dunia ini. [51]

Kamu akan menjadi rahmat untuk mereka sehingga sesiapa sahaja yang memuliakanmu akan Aku muliakan mereka dan sesiapa yang menghinamu akan Aku hina mereka. [52]

Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.[53]

Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.[54]

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi.[55]

Aku akan menghantarmu sebagai penyelamat dan kebenaran untuk seluruh dunia dan sekiranya dunia,  langit dan bumi tergugat namun keimanan kamu (kepada-Ku) akan tetap utuh.” [56]

Selepas baginda tidak akan ada lagi Nabi-Nabi utusan Tuhan melainkan yang datang pada masa itu hanyalah pendusta-pendusta dan ini membuatku kini merasa sangat hiba.[57]

Malam ini adalah malam lailatul qadar yang berlaku setiap tahun pada masa pesuruh Tuhan (Rasulullah [saw]) Yang Dijanjikan (Messiah) tetapi untuk kita hanya sekali dalam seribu tahun.[58]

vii.              Rasulullah (saw) adalah rahmatul alamin kerana menerusi baginda Allah swt:

a.              Menyempurnakan Agama yang ada.

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.[59]

Sesungguhnya agama  di sisi Allah ialah Islam.[60]

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.[61]

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.[62]

b.              Menurunkan Al Quran dan memeliharanya

Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam.[63]

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.[64]

c.              Menerusi Al Quran Allah swt turunkan Undang-undang Syariah yang hukum-hakamnya seperti Hudud dan Qisas  akan menjadi penyesalan bagi Syaitan-syaitan dan sekutu-sekutunya.

Menjadilah Iblis dari golongan yang kafir.[65]

Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir. [66]

Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini.[67]

Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu. [68]

Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahawa jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi dibalas dengan gigi dan luka-luka hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. [69]

Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang yang kafir. [70]

d.              Menurunkan ilmu kepada Umat manusia dan dengan itu mereka lebih bijak dan bertamaddun daripada Iblis, Syaitan dan sekutu-sekutu mereka.

Dan Dia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Dia berfirman: Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar.[71]

Malaikat itu menjawab: Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.[72]

Allah berfirman: Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman: Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?.[73]

Yang telah menciptakan serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya.[74]

Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.[75]

(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab Neraka.[76]

Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah; Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.[77]

Dialah yang telah membolehkan manusia memberi dan menerima kenyataan. [78]

Kami sentiasa menjadikan engkau dapat membaca sehingga kau tidak lupa. [79]

[41] Terjemahan Sahih Muslim, Bk 1, 261 (1994)

[42] As Sajdah (32)17

[43] Al Mujadalah (58);22

[44] Al Baqarah (2):30

[45] Al A’raaf (7):13

[46] Al Baqarah (2):35

[47] Al Baqarah (2):36

[48] Terjemahan Sunan Ibnu Majah Bk.1, 68 (1992)

[49] Al Anbiyaa (21):107

[50] Gospel of Barnabas, 56 (?).

[51] Gospel of Barnabas, 50 (?).

[52] Gospel of Barnabas, 121 (?).

[53] Al Ahzab (33):56

[54] Gospel of Barnabas, 121 (?).

[55] Al Ahzab (33):40

[56] Gospel of Barnabas, 121 (?).

[57] Gospel of Barnabas, 123 (?).

[58] Id, 105.

[59] Al Maidah (5):3

[60] Ali Imran (3):19

[61] Ali Imran (3):85

[62] Ali Imran (3):102

[63] Shad (38):87; At Takwir (81):27

[64] Al Hijr (15):9

[65] Saad (38):74

[66] Al Haqqah (69):50

[67] Al Haqqah (69):51

[68] Hajj (22):67

[69] Al Maidah (5):45

[70] Al Maidah (5):44

[71] Al Baqarah (2):31

[72] Al Baqarah (2):32

[73] Al Baqarah (2):33

[74] Al Alaa (87):2

[75] Al Israa(17):70

[76] Ali Imran (3):191

[77] Al Alaq (96):3-5

[78] Ar Rahman (55):3-4

[79] Al Alaa (87):6

2 comments » | gnosticism

The Broader Picture of the Dzatiyah Concept VI

October 19th, 2009 — 12:00am

A.1 Study how Islam slowly and eventually becomes the Universal Religion of the world.

The missionary works in pulling mankind to accept Islam is clearly not the work of human being. Our Islamic Missions are never that strong or versatile financially or otherwise to go to all the places in the world to propagate Islam. However, every day many all over the world found the truth and embraced Islam. This is because they found in Islam:

 1. A beautiful, simple and peaceful religion. The current spate of violence by a handful wayward Muslims who indulged in terrorism should not in anyway retards the peaceful image of Islam. These people should note that Islam spreads in Europe, United State, Canada and others, not through violence but because of its peace loving nature. To this end God has commanded:

  Invite (all) to the Way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching; and argue with them in ways that are best and most gracious: for thy Lord knoweth best, who have strayed from His Path, and who receive guidance.[215]

  Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from Error: whoever rejects Evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy hand-hold, that never breaks. And Allah heareth and knoweth all things.[216]

  Wilt thou then compel mankind, against their will, to believe! No soul can believe, except by the Will of Allah, and He will place Doubt (or obscurity) on those who will not understand.[217]

  Nor can Goodness and Evil be equal. Repel (Evil) with what is better: then will he between whom and thee was hatred become as it were thy friend and intimate! And no one will be granted such goodness except those who exercise patience and self-restraint, none but persons of the greatest good fortune.[218]

 2. A brotherhood among mankind. One can note the many nationalities bowing down worshipping Allah in any mosque all over the world without any discrimination.

  And verily this Brotherhood of yours is a single Brotherhood. And I am your Lord and Cherisher: therefore fear Me (and no other).[219]

  Verily, this Brotherhood of yours is a single Brotherhood, and I am your Lord and Cherisher: therefore serve Me (and no other).[220]

 3. A non-violence religion. In the Islamic History, our Prophet Muhammad (pbuh) only raised arms to defend the sovereignty of Islam. Even to that he had instructed the Islamic Defenders not to harm women, children, the aged, livestock and property. Most of the violence now happening was done for reasons other than Islam. It was done by a handful wayward Muslims and this should not in any way affect the substantially peace-loving Muslims. We do not make distinction between Prophet Muhammad (pbuh) with Moses, Jesus and other Prophets of God.

  But if the enemy incline towards peace, do thou (also) incline towards peace, and trust in Allah: for He is the One that Heareth and Knoweth (all things).[221]

  Say: “We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, and the Tribes, and in (the Books) given to Musa, ‘Isa, and the Prophets, from their Lord: we make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will (in Islam).”[222]

 4. The Muslims, as a whole is peace-loving, trustworthy, of moral conduct, benevolence, charitable, fair and most of all God-fearing.

  They enjoin what is just, and forbid what is evil: they observe regular prayers, practice regular charity, and obey Allah and His Messenger. On them will Allah pour His Mercy: for Allah is Exalted in power, Wise.[223]

  And take not your oaths, to practice deception between yourselves, with the result that someone’s foot may slip after it was firmly planted. [224]

  Whoever works righteousness, man or woman, and has Faith, verily, to him will We give a new Life, a life that is good and pure, and We will bestow on such their reward according to the best of their actions. [225]

  Those who humble themselves in their prayers; Who avoid vain talk; Who are active in deeds of charity; Who abstain from sex except with those joined to them in the marriage bond.[226]

  And come not nigh to the orphan’s property, except to improve it, until he attains the age of full strength; give measure and weight with (full) justice; no burden do We place on any soul, but that which it can bear, whenever ye speak, speak justly, even if a near relative is concerned; and fulfill the Covenant of Allah: thus doth He command you, that ye may remember.[227]

  O ye who believe! devour not Usury, doubled and multiplied; but fear Allah; that ye may (really) prosper.[228]

  O ye people! Eat of what is on earth, lawful and good[229]

  But waste not by excess, for Allah loveth not the wasters.[230]

  He has only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine, and any (food) over which the name of other than Allah has been invoked. But if one is forced by necessity, without willful disobedience, nor transgressing due limits, then Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.[231]

  O ye who believe! intoxicants and gambling, (dedication of) stones, and (divination by) arrows, are an abomination of Satan’s handiwork: eschew such (abomination), that ye may prosper. Satan’s plan is (but) to excite enmity and hatred between you, with intoxicants and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah, and from prayer: will ye not then abstain?[232]

  Say: The things that my Lord hath indeed forbidden are: shameful deeds, whether open or secret; sins and trespasses against truth or reason; assigning of partners to Allah, for which He hath given no authority; and saying things about Allah of which ye have no knowledge.[233]

  For, Believers are those who, when Allah is mentioned, feel a tremor in their hearts, and when they hear His Signs rehearsed, find their faith strengthened, and put (all) their trust in their Lord; Who establish regular prayers and spend (freely) out of the gifts We have given them for sustenance: Such in truth are the Believers: they have grades of dignity with their Lord, and forgiveness, and generous sustenance.[234]

In the light of the above, it is clear that Islam can only expand if it remains a peace-loving religion. The current violence carried out by a handful of wayward Muslims is really doing a disservice to Islam. Hence, we as Muslims must take note of this factor when endeavouring a bigger role as Vicegerent of God in bringing the lawless Jinn including Satans to worship God.

A.2 Study what political platform should be implemented in the Lawless worlds of Jinn including Satans. Should we introduce Western Democracy or Communism or Socialism, Islamic Caliphate or combination of these systems?

A.3 Study what economic system should we introduce into the Lawless worlds of Jinn and Satans? Should we adopt the Practice of the Walls Street or BRIC or Peoples Economy or Islamic Practice or combination of these systems? Apart from pondering over the political platform, we should also continue our scientific project on cloning foods such as livestock, rice, wheat etc. We should also continue with our projects turning deserts into farming lands. We should continue all the other projects which will assist in Economic developments. All these can later be implemented into the Lawless worlds of Jinn and Satans.

A.4 Study what social reforms we have to implement in the Lawless worlds of Jinn and Satans? Before that we should continue with our development in Science. From Genome Mapping, we can hopefully cure genetic problems such as drinking, drugs, gambling, stealing and others. In this way, we shall become true Vicegerents of God. From Embryonic Project of combining 0.01% of animal genes into us (Hybrid Embryo), we are able to see the invisible world of Jinn and Satans as such it will make our task easier in bringing them to fold.

A.5 Continue the development in our medical world finding cures for Cancer, Leukemia, Tumours, Heart problems, H1N1, Sars and other diseases. We should also continue our study in Stem Cells[235], Cultivating human parts including organs, avotermin,[236] Plastic blood,[237]Gender selection,[238] Gene Therapy,[239]Genome or Gene Mapping,[240] New Saliva Test,[241] Protein Missiles,[242]Teosofensine,[243] IPS (Induced pliripotent stem cells),[244]Blood Filter[245] and finding effective cure for the new strain of Tuberculosis or human papillomavirus (HPV),[246] exploding nanotubes,[247] nanomaterial, [248] spiders and silkworms silks,[249] diagnosing monogenic diseases in a fetus,[250] Specific trait-selected child,[251] LOX (Lipooxigenase) enzyme[252] Synthetic human blood[253]

A.6 Continue our development in our arsenals as we are sure to face most unrepentant enemies out there. They are totally lawless and this is for a fact as by being lawless they spite God. It is also good to remember, they have rejected us at the outset being appointed as Vicegerent of God and refused to bow down and respect us. Remember too that they blamed us for being ejected out of paradise and for their features being turned hideous. Their hatred for mankind has no bound.

Not so Iblis: he refused to be among those who prostrated themselves. (Allah) said: “O Iblis! what is your reason for not being among those who prostrated themselves?” (Iblis) said: “I am not one to prostrate myself to man, whom Thou didst create from sounding clay, from mud molded into shape.” (Allah) said: “Then get thee out from here: for thou art rejected, accursed.

“And the Curse shall be on thee till the Day of Judgment.” (Iblis) said: “O my Lord! give me then respite till the Day the (dead) are raised.” (Allah) said: “Respite is granted thee, till the Day of the Time Appointed.” (Iblis) said: “O my Lord! because Thou hast put me in the wrong, I will make (wrong) fair-seeming to them on the earth, and I will put them all in the wrong.”[254]

Verily Satan is an enemy to you: so treat him as an enemy.[255]

So fight you against the friends of Satan: feeble indeed is the cunning of Satan.[256]

Hence we should continue with the development of our robotic armies (battle robots), robotic rescuers, robotic insects, bionic hands (i-LIMBS), bionic lens (creating virtual image), prosthetics with “mechatronic” elements (turning simple prosthetics into functional substitutes for missing body parts), new ultra-high power laser, Cassini Spacecraft (monitoring the powerful electrical storm on Saturn), the Phoenix Mars Lander (Finding water and minerals on Mars), Electron Microscope (Titan 80-300 Cubed), Interstellar Boundary Explorer (Studying solar winds), Gliocladium roseum ( a fungus which transformed plant waste into diesel), fingerprint preprocessor module (a software greatly improve matching accuracy), New Generation anti-missiles weapon and high powered laser (shoot from the nose of airplane).

A.7 Study the educational systems in the world and choose the best or combination of the best. Although Islamic Education is indispensable in the future (in view that God has promulgated Islam is to be the only religion of world) it is at this point time most wanting. Islamic Education has to be strengthened as obviously it is more catered to religious instruction. It needs to take into account secular educations for it to be universally applicable.

A.8 We should develop and continue to develop our Technology until we have the capacity to harness lightning, storm, thunder, tsunami, earthquakes, typhoon, floods and other calamities which we will face when we attempt to subdue the outer-space. The aforesaid will definitely be mega built in space.

A.9 Study how to improve the Islamic Law which we have so that it can be applied to the Lawless worlds of the Jinn and Satans. Only the severity of the punishments under Islamic law can subdue the Lawless Jinn and Satans. However, in other aspects such as international relation, commercial, family and others need to be look into and improved.

A.10 To promote further the concept and practice of “Globalisation” as this will eventually bring about unity among the many states in this world. This will lead to a common universal nationality and that is “Earthman” or “E-man”. There will be peace and prosperity in the world. There will be loves and cares amongst states. We will be a united front with our sight firmly looking to the outer space which expenses in subjugating it will be shared among the “Earth’s nations” or “E-nations”

O mankind! We have created you from a male and a female, and made you into nations and tribes, that you may know one another. [257]

And hold fast, all of you together, to the Rope of Allâh, and be not divided among yourselves, and remember Allâh’s Favour on you, for you were enemies one to another but He joined your hearts together, so that, by His Grace, you became brethren.[258]

Continue reading »

1 comment » | gnosticism

SESUDAH MAKRIFATULLAH, LOH MAHFUZ IX

October 19th, 2009 — 12:00am

1.              PENDERHAKAAN IBLIS

Walaupun Allah swt  tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahNya tetapi Dia berkehendakkan manusia menjadi khalifahNya. Kerana itu, Allah swt memerintahkan Malaikat semua, termasuk Iblis dan sekutu-sekutunya yang pada masa itu tergolong dalam golongan malaikat walaupun dibuat daripada api, sujud menghormati Adam seorang manusia. Maka Iblis dan sekutu-sekutunya enggan membuat demikian.

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. [1]

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. [2]

Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah (beri hormat) kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis[3]

Dengan berbuat demikian, Iblis dan sekutu-sekutu-nya telah dengan tidak secara langsung menderhaka dan menghina Allah swt. Seolah-olah keputusan Allah swt itu tidak bijaksana langsung. Mereka berkelakuan sombong dan bongkak kepada Allah swt Yang Maha Suci lagi Maha Bijaksana.

Mereka sujud melainkan iblis; dia adalah berasal dari golongan jin, lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhannya.[4]

Iblis menjawab: Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah.[5]

Iblis menjawab: Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya.[6]

Dia berkata: Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah (yang di adun)?[7]

Iblis menjawab: Aku lebih baik daripadanya; Engkau (wahai Tuhanku) ciptakan daku dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.[8]

Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?.[9]

Dia (Iblis) berlaku sombong takbur.[10]

2.              RAHMAT DAN KETETAPAN ALLAH swt.

Kalau tidak kerana ketetapan dan rahmat Allah swt yang sudah ada sebelum penderhakaan Iblis maka sudah tentu akan datang kemusnahan.

Rahmat-Ku (Allah) mendahului kemurkaan-nya.[11]

Kalau tidaklah kerana karunia dan rahmat Allah kepada kamu tentulah kamu mengikut syaitan kecuali sebahagian daripada kamu.[12]

Kalau tidaklah kerana sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah binasa.[13]

Kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.[14]

3.              ALLAH swt MAHA BIJAKSANA

Kerana KebijaksanaanNya, Allah swt sudah mengetahui akan penderhakaan Iblis dan sudahpun menyiapkan rencanaNya untuk membatasi masalah ini. RencanaNya menjadi sunnatullah yang sudah berjalan sebelum penderhakaan Iblis dan akan terus berjalan tanpa ada berubahan.

Dan tiadalah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan.[15]

Sesungguhnya rencana-Ku amatlah teguh.[16]

Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkanNya. [17]

Untuk tiap-tiap berita ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui.[18]

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah.[19]

Engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan “Sunnatullah” itu.[20]

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya.[21]

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.[22]

4.              RENCANA ILAHI

Pandangan Rasulullah (saw) tidaklah jauh mana berbandingkan dengan Kebijaksanaan Allah swt. Dengan itu baginda tidak dapat menjangkau akan rancangan Allah swt untuk masa hadapan. Kerana itulah baginda merasa hiba apabila mendapati banyak lagi yang belum beriman kepada Allah swt.

Dan jika perbuatan mereka berpaling (daripada menerima apa yang engkau bawa wahai Muhammad) terasa amat berat kepadamu; maka sekiranya engkau sanggup mencari satu lubang di bumi (untuk menembusi ke bawahnya) atau satu tangga untuk naik ke langit, supaya engkau dapat bawakan mukjizat kepada mereka, (cubalah lakukan jika engkau sanggup) dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia himpunkan mereka atas hidayat petunjuk. (Tetapi Allah tidak menghendakinya), oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang jahil. [23]

Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperolehi petunjuk dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat sekalian hambaNya. [24]

Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak mempersekutukanNya dan Kami tidak menjadikan engkau (wahai Muhammad) penjaga dan pengawal mereka dan engkau pula bukanlah wakil yang menguruskan hal-hal mereka (kerana semuanya itu terserah kepada Allah semata-mata). [25]

Tidak seorang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah.[26]

Pada sisi Allah-lah kunci-kunci yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia.[27]

Dan sekiranya aku (Muhammad) mengetahui yang ghaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan.[28]

Rancangan Allah swt yang sudah ada sebelum Iblis menderhaka adalah seperti berikut:

i.              Menciptakan Roh Rasulullah (saw) enam puluh ribu tahun (60,000) sebelum ciptaan dalam 6 masa dijadikan. Roh Rasulullah (saw) diletakkan di tempat yang indah.

Tuhan telah menciptakan roh pesuruh-Nya sebelum menciptakan yang lain. [29]

Rohnya telah Ku letakkan dalam suatu tempat yang istimewa selama 60 ribu tahun sebelum Aku menciptakan yang lain.” [30]

Tuhan telah menciptakan roh pesuruh-Nya 60 ribu tahun sebelum menciptakan yang lain.[31]

Tuhan berkata, “Tunggu Muhammad, keranamu aku menciptakan syurga, dunia, pelbagai bentuk ciptaan. [32]

ii.              Untuknya, Allah swt menciptakan lain-lain ciptaan dalam enam fasa.

Untuknya aku ciptakan semua yang ada ini.[33]

Untuknya Tuhan menciptakan yang lain.[34]

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa. [35]

Setelah Adam dijadikan maka yang pertama-tama dia melihat ialah tulisan di udara, “Tiada tuhan melainkan Tuhan Yang Satu dan Muhammad adalah pesuruh Tuhan (Rasulullah [saw]).” Maka Adam bertanya, “Muhammad pesuruh Tuhan (Rasulullah [saw]), adakah manusia lain selain daripada aku?” Tuhan menjawab, “Nama (Muhammad) yang engkau lihat adalah anakmu yang akan datang di masa hadapan dan dia akan menjadi pesuruh-Ku.[36]

iii.              Kerananya juga Allah swt sudah memilih Orang-orangNya ataupun Orang-Orang Allah swt. Nama-nama mereka sudah dilakarkan di dalam sebuah kitab dan kitab ini akan diberi kepada Rasulullah (saw) di Hari Kemudian. Orang-Orang Allah swt termasuk Nabi-Nabi dan Wali-WaliNya. Mereka semua mempunyai tanda-tanda (mohor) Rasulullah (saw).

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah.[37]

Kerana dialah, kami semua dipilih menjadi nabi. [38]

Tuhan akan memberi kepada Rasulullah (Muhammad) sebuah buku yang tertulis kesemua nama-nama orang-orang pilihanNya. [39]

Tuhan akan (menyuruh) buka buku itu yang berada di tangan Rasulullah dan Rasulullah akan membacanya memanggil nama-nama kesemua malaikat, nabi-nabi dan kesemua orang pilihan Tuhan dan dahi mereka kesemua ada tanda mohor Rasulullah dan mereka kesemuanya dituliskan sebagai ahli syurga. [40]

[1] Adz Dzariyaat (51):56; Al Qusyairy An Naisabury, Risatul Qusyairiyah, 8 (1997).

[2] Al Baqarah (2):30

[3] Al Baqarah (2):34

[4] Al Kahfi (18):50.

[5] Al A’raaf (7):12

[6] Al Hijr (15):33

[7] Al Israa (17):61

[8] Saad (38):76

[9] Al Baqarah (2):30

[10] Saad (38):74

[11] Terjemahan Sahih Muslinm Bk.4, 685 (1994)

[12] An Nisa (4);83

[13] Asy Syuraa (42):14; Al Anfal (18):68; Yunos (10):19

[14] Al Ahzab (33):62.

[15] Shad (38):27

[16] Al A’raaf (7):183

[17] Al Hajj (22):18

[18] Al Anaam (6):67.

[19] Al Fath (48):23.

[20] Fathir (35):43

[21] Al An’aam (6);134; Al Mukmin (40):55; Luqman (31);33

[22] Yasin (36):40

[23] An An’aam (6):35

[24] Ali Imran (3):20

[25] An An’aam (6):107

[26] An Naml (27):65; Al Maidah (5):109; 116; Al Jin (72):26.

[27] Al Anaam (6):59.

[28] Al Araaf (7):188.

[29] Gospel of Barnabas, 56 (?).

[30] Gospel of Barnabas, 50 (?).

[31] Id, 45.

[32] Gospel of Barnabas, 121 (?)

[33]

[34] Gospel of Barnabas, 56 (?).

[35] As Sajdah (32):4

[36] Gospel of Barnabas, 50 (?).

[37] Yunus (10):100.

[38] Gospel of Barnabas, 58-59 (?).

[39] Gospel of Barnabas, 73 (?)

[40] Gospel of Barnabas, 73 (?)

2 comments » | gnosticism

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz VIII

October 12th, 2009 — 12:00am

Bila dikatakan “ciptaan” ini termasuk Tirai Nur, Arasy, Air (di bawah Arasy), Sidratul Muntaha, Kalam, Roh Nabi Muhammad (saw), Langit, Bumi dan apa yang ada di antara-nya semua ini berada di dalam Loh Mahfuz.

Apabila kesemua ciptaan binasa yang tinggal adalah “Wajah” DzatNya sebelum ianya  kembali kepada asalnya iaitu DzatNya.

Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Wajah (Dzat) Allah. Al Qasas (28):88

Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah Wajah (Dzat) Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. Ar Rahman (55):26-27.

Maka apabila kita berada di dalam syurga setelah ciptaan yang lain binasa maka kita akan melihat Wajah Dzat dengan sejelas-jelasnya. Allah juga ada berfirman yang bermaksud:

Pada hari akhirat itu, muka (orang-orang yang beriman) berseri-seri; Melihat kepada Tuhannya. Al Qiyamah (75):23-24

Rasulullah (saw) ada bersabda yang bermaksud

Abu Razin al Uqail bertanya Rasulullah (saw), “Adakah setiap kami akan melihat Allah swt.” Baginda menjawab, “Abu Razin adakah kamu semua melihat bulan purnama.” Saya menjawab, “Benar”. Baginda berkata, “Kamu semua tidak akan ada masalah melihat-Nya seperti bulan purnama tetapi itu hanya kecil sahaja Allah lebih Mulia dan lebih Besar daripada itu.” Sunan Abu Dawud Vol 3, 1324 (1990)

Sesungguhnya Allah itu Dzat Yang Maha Indah. Terjemahan Sahih Muslim Bk. 1, 95 (1994).

Demi Dzat tiada tuhan selain Dia. Terjemahan Sahih Muslim Bk. 4, 570 (1994).

Kita akan berada di dalam Syurga selagi ada langit dan bumi Syurga itu. Sesudah itu kita akan kembali semula menjadi tidak wujud sekali lagi. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu, Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendakiNya. Hud (11):107

Adapun orang-orang yang berbahagia, maka di dalam Syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus.Hud (11):108

Dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali. Mariam (19):9.

Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Al Baqarah (2):156

Untuk menunjukkan bahawa Loh MahfuzNya sudah sempurna dan lengkap, Allah swt membawa Rasulullah (saw) bermiraj dan melihat penghuni-penghuni Syurga dan Neraka. Rasulullah melihat penghuni-penghuni Syurga dan Neraka walaupun Kiamat belum lagi terjadi. Di sini jelaslah Rasulullah (saw) melihat sesuatu yang akan terjadi di hari muka. Perkara ini yang dilihat baginda adalah sesuatu yang belum terjadi lagi dalam zaman baginda. Al Baihaqi; Translation of Imam As Sayuti, Ibnu Hajar Al Asqalani, Kisah Irak & Miraj Nabi Muhammad saw, 19-22 (2006).

Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam (di Mekah) ke Masjid Al-Aqsa (di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Al Israa (17):1

Penglihatan (Nabi Muhammad) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat (akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya) dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya, dia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda (yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan) Tuhannya.An Najm (53):17-18

1 comment » | gnosticism

The Broader Picture of the Dzatiyah Concept V

October 12th, 2009 — 12:00am

7.              How is Muhammad a mercy and a universal Messenger to all His creations when he demised more than 1400 years ago? The answer to this is like taking a peep into the future of mankind to which our Prophet Muhammad (pbuh) (during his time) was not a privy to and this explained why he was desolated when many were still unbeliever despite his intensive missionary work.

If their spurning is hard on thy mind, yet if thou wert able to seek a tunnel in the ground or a ladder to the skies and bring them a Sign, (what good?). If it were Allah’s Will, He could gather them together unto true guidance: so be not thou amongst those who are swayed by ignorance (and impatience)! [181]

If they turn back, thy duty is to convey the Message; and in Allah’s sight are (all) His servants.[182]

We made thee not one to watch over their doings, nor art thou set over them to dispose of their affairs.[183]

(Muhammad) Say: “I have no power over any good or harm to myself except as Allah willeth. If I had knowledge of the unseen, I should have multiplied all good, and no evil should have touched me: I am but a warner, and a bringer of glad tidings to those who have faith.” [184]

Thus if we examine the above verses clearly we will note that whereas Prophet Muhammad (pbuh) was clearly sad over a period, Allah, on the other hand, is clearly making reference to a bigger picture in the future. Similarly, mankind today does not see the bigger picture as such many disrespect God and became ungrateful.

Say: None in the heavens or on earth, except Allah, knows what is hidden. [185]

With Him are the keys of the Unseen, the treasures that none knoweth but He. [186]

Truly Man is, to his Lord, ungrateful; and to that (fact) he bears witness (by his deeds).[187]

For Allah carries out all that He wills.[188]

Notwithstanding Prophet Muhammad (pbuh) is not a privy to the Divine Plan but through him God sent His mercy and that is:

 1. God gave a name to the existing monotheistic religion as “Islam” as well as perfected and accepted it. He also decreed that Islam is the only universal religion (accepted by Him) and as such this is a foregone conclusion. He advised that one must not die except in the religion of Islam.
 2. The religion before Allah is Islam[189]

  This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion.[190]

  If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost (all spiritual good). [191]

  O ye who believe! fear Allah as He should be feared, and die not except in a state of Islam.[192]

  This day have those who reject Faith given up all hope of your religion: yet fear them not but fear Me.[193]

 3. God sent down the Holy Quran for all His creations and to date He protected the authenticity of the Holy Quran. With the authenticity of Quran protected, so too the faith of His believers.
 4. And this is a Book which We have revealed as a blessing: so follow it and be righteous, that ye may receive mercy[194]

  “This is no less than a Message to (all) the Worlds and ye shall certainly know the truth of it (all) after a while.”[195]

  Verily this is no less than a Message to (all) the Worlds.[196]

  We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption).[197]

  Say: “If the whole of mankind and Jinns were to gather together to produce the like of this Quran they could not produce the like thereof, even if they backed up each other with help and support.[198]

 5. From the Holy Quran evolved apart from As Sunnah (Prophet’s Traditions), the Islamic Law (Syariah). Punishment under Syariah involves, in cases of Hudud: amputation, stoning to death, whipping and others. In cases of Qisas, it involves the principal of “an eye for an eye”. These strict laws are unpalatable to the Western people.                                                                                                                                                                                                                                     But truly (Revelation) is a cause of sorrow for the Unbelievers. But verily it is Truth of assured certainty. So glorify the name of thy Lord Most High.[199]                                                                                                                                                                                                                                    To every People have We appointed rites and ceremonies which they must follow, let them not then dispute with thee on the matter, but do thou invite (them) to thy Lord: for thou art assuredly on the Right Way.[200]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The woman and the man guilty of adultery or fornication flog each of them with a hundred stripes: let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: and let a party of the Believers witness their punishment.[201]                                                                                                                                                                                                                                                                  
  And those who launch a charge against chaste women, and produce not four witnesses, (to support their allegations), flog them with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors; Unless they repent thereafter and mend (their conduct): for Allah is Oft-Forgiving, Most Merci
  [202]                                                                                                                                           
  The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter
  .[203]                                                                                                                                                                                                                                        As to the thief, male or female, cut off his or her hands: a punishment by way of example, from Allah, for their crime: and Allah is Exalted in Power. Full of Wisdom.[204]                                                                                                                                                                                                                                                            We ordained therein for them: “Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal.” But if anyone remits the retaliation by way of charity, it is an act of atonement for himself. And if any fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (no better than) wrong-doers. [205]                                                                                                                                                                                                                                                           If any do fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (no better than) Unbelievers.[206]

Upon the demise of our Prophet Muhammad (pbuh), the mercy from Allah he left us are:

 1. The perfected religion of Islam.
 2. The Holy Quran (including As Sunnah).
 3. The Islamic Law or Syariah.

With the demise of our Prophet Muhammad (pbuh), the responsibility of bringing the wayward to fold fell upon our shoulders.

O ye that believe! betray not the trust of Allah and the Messenger[207]

Those who faithfully observe their trusts and their covenants.[208]

Our tasks are twofold namely:

 1. To equip ourselves fully for the task.
 2. To bring the Lawless rebels to fold.

A. To equip ourselves fully for the task

At every moment, God teaches us that which we have no knowledge. This He does for mankind but not for Iblis and his cronies. Hence we should spend every moment of our life learning the knowledge sent to us by God so as to equip ourselves for an ever bigger task to come.

And He taught Adam the names of all things; then He placed them before the Angels, and said: “Tell Me the names of these if ye are right.” They said: “Glory to Thee: of knowledge we have none, save what Thou hast taught us: in truth it is Thou Who art perfect in knowledge and wisdom.” He said: “O Adam! Tell them their names.” When he had told them, Allah said: “Did I not tell you that I know the secrets of heavens and earth, and I know what ye reveal and what ye conceal?” [209]

And if all the trees on earth were pens and the Ocean (were ink), with seven Oceans behind it to add to its (supply), yet would not the Words of Allah be exhausted (in the writing): for Allah is Exalted in power, full of Wisdom.[210]

Say: “If the ocean were ink (wherewith to write out) the words of my Lord. Sooner would the ocean be exhausted than would the words of my Lord, even if we added another ocean like it, for its aid.”[211]

Read! and thy Lord is Most Bountiful, He Who taught (the use of) the Pen,  Taught man that which he knew not.[212]

He has created man: He has taught him speech (and Intelligence).[213]

Men who celebrate the praises of Allah, standing, sitting, and lying down on their sides, and contemplate the (wonders of) creation in the heavens and the earth, (with the thought): “Our Lord! not for naught hast thou created (all) this! Glory to Thee! Give us salvation from the Penalty of the Fire.[214]

[181] An An’aam (6):35

[182] Ali Imran (3):20

[183] An An’aam (6):107

[184] Al Araaf (7):188.

[185] An Naml (27):65; Al Maidah (5):109; 116; Al Jin (72):26.

[186] Al Anaam (6):59.

[187] Al Aadiyaat (100):6-7

[188] Al Hajj (22):18

[189] Ali Imran (3):19

[190] Al Maidah (5):3

[191] Ali Imran (3):85.

[192] Ali Imran (3):102

[193] Al Maidah (5):3

[194] Al An’aam (6):155

[195] Shad (38):87-88

[196] At Takwir (81):27; Al Qalam (68):52

[197] Al Hijr (15):9

[198] Al Israa (17):18

[199] Al Haqqah (69):50-52

[200] Hajj (22):67

[201] An Nur (24):2

[202] An Nur (24):3-4

[203] Al Maidah (5):33

[204] Al Maidah (5):38

[205] Al Maidah (5):45

[206] Al Maidah (5):44

[207] Al Anfaal (8):27

[208] Al Mukminun (23):8

[209] Al Baqarah (2):31-34

[210] Luqman (31):27

[211] Al Kahfi (18):109

[212] Al Alaq (96):3-5

[213] Ar Rahman (55):3-4

[214] Ali Imran (3):191

 

 

 

 

 

 

Comment » | gnosticism

Feedback: Rubiah Bte Sahri

October 10th, 2009 — 9:51am

    

    

Keberkesanan Ilmu Makrifat ini keatas diri saya :-
Setelah mengikuti kelas Makrifatullah ini, timbul satu kesedaran bahawa segala sesuatu itu sebenarnya milik Allah semata-mata. Kita sebenarnya tidak mempunyai sesuatu apapun. Jadi manusia tidak layak untuk takabur di atas muka bumi ini.

-Rubiah Bte Sahri, Jelapang Road

Comment » | feedback

Feedback: Nur Alisha

October 10th, 2009 — 9:51am

Keberkesanan Ilmu Makrifat ini keatas diri saya :-
I now understand the reason for my past. With such traumatic childhood, it was hard going through even a normal life without the past negative flashbacks. I’m even afraid to put high hopes on my marriage. All my life, I was made to believe that I was guilty of putting my father behind bars. I was even disowned by my own mum. With this knowledge, I had succumbed to my fate and what was decreed upon me. All along, God had helped me, pulled through the rough edges. I’m optimizing the communion with God, daily and experiencing miracles of life and his answers.

-Nur Alisha, Woodlands

Comment » | feedback

Feedback: Muhammad Fazly Bin Jumaad

October 10th, 2009 — 9:50am

Keberkesanan Ilmu Makrifatullah ini keatas diri saya :-
My mind is much more open now and the journey is much more clearer now comparing to the days when I was in this tariqa whom the mursyid supposedly to be the sultan aulia. It’s a journey with no boundaries. Now I’m able to talk about my creator openly to my relatives, friends and strangers, even non-muslims. I’m able to approach God directly without any medium or a third party. I’m seeing life on a day by day basis following the flow, submitting my will, accepting the divine decree. Life is much more simpler now.

-Muhammad Fazly Bin Jumaad, Woodlands

Comment » | feedback

Feedback: Ustaz Hj Rosman Bin Hj Mohamad Al-Habsyi

October 10th, 2009 — 9:48am

    

    

Keberkesanan Ilmu Makrifatullah ini keatas diri saya :-
Kursus ini berkesan kerana :
1.Ia membawa kesedaran tentang pentingnya Ilmu Makrifatullah dalam kehidupan kita.
2.Ilmu yang di sampaikan mudah di fahami dan
3.Ilmu yang di pelajari boleh diamalkan oleh setiap insan.

-Ustaz Hj Rosman Bin Hj Mohamad Al-Habsyi, Rivervale Crescent

1 comment » | feedback

Feedback: Rohanee Bte Abdul Hamid

October 10th, 2009 — 9:48am

    

    

Keberkesanan Ilmu Makrifatullah ini keatas diri saya :-
Saya bersyukur di beriNya pengenalan pada Ilmu Makrifatullah ini. Ianya membuat saya untuk sentiasa redha pada ketentuanNya tanpa perlu lagi bertanya kenapa / mengapa setiap sesuatu itu terjadi. Walaupun saya belum ‘sampai’ kepada peringkat yang jauh, tapi saya tetap bersyukur pada pemberian Allah ini. Semoga dengan izinNya, saya akan memperbaiki diri selagi terdaya. Amin.

-Rohanee Bte Abdul Hamid, Tampines

Comment » | feedback

Feedback: Bahar Bin Hamza

October 10th, 2009 — 9:48am

    

    

Keberkesanan Ilmu Makrifatullah ini keatas diri saya :-
Ilmu Makrifatullah sangat berkesan kepada saya, ia dapat memberi ketenangan jiwa dan dekatkan diri kepada Allah.

-Bahar Bin Hamza, Woodlands

   
    

Comment » | feedback

Feedback: Norrahim Bin Hamza

October 10th, 2009 — 9:48am

    

    

Keberkesanan Ilmu Makrifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah selepas mendapati ilmu Makrifatullah hidup saya sebagai hamba Allah lebih bermakna. Kalau sebelumnya bila diuji, saya banyak mengeluh, tapi sekarang, alhamdulillah walau belum mantap (100%) saya berbalik pada Qadha dan Qadar kerana segalanya sudah tertulis di Loh Mahfuz.

-Norrahim Bin Hamza, Woodlands

Comment » | feedback

Feedback: Abu Bakar Bin Abd Karim

October 10th, 2009 — 9:47am

Keberkesanan Ilmu Makrifatullah ini keatas diri saya :-
Bismillahir Rahmanir Rohim.
Bermula segala puji dan puja bagi Allah sekelian alam. Dengan taufik hidayah cahaya dan rahmat-Nya saya seolah-olah terpanggil ke majlis ilmu Makrifatullah atau “Awal Ugama Mengenal Allah” yang di bimbing oleh Ustaz Hj Hussien Bin Abd Latiff di bangunan PKMS.
Saya yakin dengan tahkiknya bahawa Ustaz Hj Hussien, ialah seorang hamba Allah yang arif dengan ilmunya yang di anugerah dan dikurniakan dari sisi Allah. Dengan yang demikian ia dapat menyusun ilmu jalan ke Makrifatullah jelas, khusus dan tepat.
Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin takdir Allah jua saya telah mendapat ilmu ini yang saya mencari sejak tahun 1958 (bersama seorang teman) daripada beberapa teman dan guru. Sehingga tahun 2008 baru kedapatan.
Ringkasnya apabila anda telah rapat, dekat dan di dekatkan, mengenal dan di kenali, kasih dan di kasihi, segala-gala jawapan anda sendiri yang tahu dan sedar akan perbezaan, perubahan-perubahannya. Bak kata peribahasa “Tak kenal dan tak jumpa tak akan datang cinta”. Wallahua’lam.

-Abu Bakar Bin Abd Karim, Eunos Crescent

Comment » | feedback

Feedback: Suzana Binte Ismail

October 10th, 2009 — 9:47am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Better understanding on Qadha & Qadar. Realise my purpose in life – to beribadah kepada Allah, menyembah-Nya dan mencari keredhaan-Nya. To persevere dan sabar dan redha dengan ketentuan-Nya.

-Suzana Binte Ismail, Queen’s Close

Comment » | feedback

Feedback: Normah Samsudin

October 10th, 2009 — 9:46am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah, setelah mengikuti kursus ini barulah saya mengetahui berapa INDAH DAN UNIKNYA UGAMA ISLAM. Apa yang diperkata memang benar. “AWAL UGAMA MENGENAL ALLAH”. Setelah mengenali-Nya ketahui lah saya berapa kerdilnya diri ini. SUBHANALLAH ISLAM adalah ugama PERSAUDARAAN KASEH SAYANG DAN TIDAK MENYUSAHKAN.
Ketenangan saya dapati apabila mengikuti kursus ini. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya. Hanya kita perlu REDHA, kerana dengan KEREDAAN kita dapat menghapuskan perasaan jahat, irihati,dan kekejaman. Inilah yang saya dapat perolehi dari kursus ini, terimakasih Ustaz.

-Normah Samsudin, Ang Mo Kio

Comment » | feedback

Feedback: Mesiah Bte Hj Karsadi

October 10th, 2009 — 9:46am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah, saya bersyukur kepada allah, setelah mendapat ilmu Marifatullah yang mana selama ini saya tanpa sedari banyak membuat kesilapan. Dengan adanya ilmu inilah saya mendapat hidayah di atas mempelajarinya yang telah di berikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan ianya di atas keredhaan Allah. Amin.

-Mesiah Bte Hj Karsadi, Woodlands Ring

Comment » | feedback

Feedback: Faridah Bte Osman

October 10th, 2009 — 9:44am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Ilmu ini sangat istimewa bagi saya kerana dengan ilmu ini saya dapat benar-benar menghayati hakikat kewujudan Allah yang sebenarnya. Penerangan yang Ustaz beri sangat mudah di fahami and it’s also straight forward. Solat kini lebih bermakna dan Insya Allah dapat hadirkan kekusyukan. I would say that ilmu ini is priceless and no money can buy. I especially like the way Ustaz carry out the calss. It’s so simple and yet sangat-sangat berkesan. Terima kasih Ustaz for allowing me to be part of the class and sharing this ilmu with all of us.

-Faridah Bte Osman, Tampines

Comment » | feedback

Feedback: Summirah Karsadi

October 10th, 2009 — 9:42am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Saya dapati keberkesanan Ilmu Marifatullah ini adalah mendidik jati diri saya lebih dekat pada Allah SWT dan cara Ustaz Hussien menerangkan sangat detail dan mudah bagi saya untuk memahaminya dan menjadikan saya insan yang lebih baik dari segi mental dan fizikal. Terimakasih Ustaz. Wassalam.

-Summirah Karsadi, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Mohamad Noor Bin Samat

October 10th, 2009 — 9:42am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Setelah mengikuti seminar Marifatullah bimbingan Ustaz Hussien Bin A. Latif dan meneruskan pembelajaran ilmu ini bersamanya, saya dapati ilmu ini adalah ilmu yang paling asas dan ilmu ini dapat membawa diri seseorang kepada jiwa kehambaan yang sebenar kepada yang Maha Esa.
Akhirkata, dengan ilmu Marifatullah ini, Insya’Allah kita akan dapat mengharungi kehidupan yang lebih mencabar di masa akan datang.

-Mohamad Noor Bin Samat, Circuit Road

Comment » | feedback

Feedback: Fatimah Bte Mahmood

October 10th, 2009 — 9:42am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Assalamualaikum.
Saya bersyukur pada Allah SWT kerana beri saya jalan ini. Jalan ini mengenalkan kita siapa lah kita di sisi Allah.
Jalan ini juga telah beri saya rasa tenang dan tidak hiraukan kemewahan di dunia. Wassalam.

-Fatimah Bte Mahmood, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Ashik Bin Aksin

October 10th, 2009 — 9:41am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
1.Saya dapat lebih khusyuk dalam sembahyang
2.Faham dan redha akan kejadian burok dan baik pada diri saya.
3.Faham akan sifat-sifat Allah
4.Mencari ketenangan
5.Mengurangi tabiat-tabiat burok saya.

-Ashik Bin Aksin, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Zaiton Bte Mohabatullah

October 10th, 2009 — 9:41am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah
Syukur! Saya bersyukur kehadrat Allah SWT dan berterima kasih kepada Ustaz Hussien Abdul Latif kerana mengenalkan saya dengan Ilmu Marifatullah. Dengan izin-Nya, setelah saya di fahamkan oleh Ustaz Hussien, saya merasa lebih khusyuk didalam ibadah dan lebih tenang didalam kehidupan seharian, walaupun saya tidak terlepas dari cubaan dan dugaan-Nya kerana Allah SWT ada berfirman di dalam Al Quran, “Bahawasanya jangan kamu berkata kamu telah beriman sebelum Kami mengujinya.”
Dalam meniti kehidupan ini, saya sangat sangat bersyukur dengan izin-Nya, saya dapat merasakan atau melihat kesinambungan antara Dzat dan Loh Mahfuz.

-Zaiton Bte Mohabatullah, Bedok Reservoir

Comment » | feedback

Feedback: Surani Binte Soeratin

October 10th, 2009 — 9:41am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Bismillaahir Rohmanir Rohim.
Terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih kepada Ustaz Hussien Bin Abdul Latiff yang telah membimbing saya ke jalan Marifatullah.
Keberkesanan ilmu Marifatullah kepada saya ialah, barulah saya sedar bahawasanya dalam pandangan matahati, saya tidak wujud, yang wujud ialah Dzat-Nya.

-Surani Binte Soeratin, Ang Mo Kio

Comment » | feedback

Feedback: Siti Fatimala Binti Abdullah

October 10th, 2009 — 9:40am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Ramai yang mengatakan Ilmu Marifatullah ini terlalu tinggi untuk dipelajari. Padahal Awaluddin Marifatullah, awal agama mengenal Allah. Inilah jalan yang termudah yang pernah saya pelajari. Dan kini saya dapat menyampaikan ilmu ini pada saudara-saudara saya dikampung Banyuwangi. Hidup saya sebelum berMarifatullah jauh berbeza. Perubahan gaya hidup dan cara pemikiran saya amat ketara di kalangan keluarga dan teman.
Setelah mengikuti kelas Marifatullah bimbangan Ust Hussien saya menjadi orang yang penyabar dan redha dengan segala ketetapan Allah. Dengan sentiasa mengingat Allah hati akan menjadi tenang itulah amalan yang Ust terapkan pada saya. Pengalaman saya berdepan dengan bapa dan mertua saya yang sedang nazak betul – betul memberi kesan yang mendalam pada saya. Jiwa akan menjadi tenang pabila sentiasa mengingat Allah. Mereka redha untuk kembali kepadaNya. Saya pun rasa ringan tanpa setitik air mata mengiringi permegian mereka. Sebelum berMarifatullah saya tak dapat terima orang yang saya sayang meninggal dunia
Anak adalah anugerah yang diamanahkan pada kita tapi Dia berhak mengambilnya kembali walaupun belum sempat anak itu lahir ke dunia. Inilah satu lagi ujian terberat bagi saya Alhamdulillah saya redha. Tidak beriman jika tidak terima rukun iman ke-6. setiap kehidupan dan kematian sudah tercatat dalam kitab induk Luh Mahfuz. Segalanya adalah milik Allah kita hanya pengamanah dan harus kembali padanya.
Saya bersyukur dapat bimbingan Ilmu Marifatullah dari Ust Hussein. Semuga Allah sentiasa memberi kekuatan dan kesihatan kepadanya untuk menyampaikan iIlmu yang bermanafat ini.

-Siti Fatimala Binti Abdullah, Bukit Batok West

Comment » | feedback

Feedback: Samsiah Ismail

October 10th, 2009 — 9:38am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Terimakasih Ya Allah kerana mengizinkan saya mempelajari ilmu “Awaluddin Marifatullah” melalui Ustaz Hussien. Selama apa yang saya pelajari, saya dapat memahami dengan mendalam pengertian matahati, Qada’ dan Qadar, Dzat dan Loh Mahfuz serta makam ihsan. Setiap kali saya mempelajari ilmu ini, hati saya yakin, tenteram dan bahagia. Saya bersyukur sangat, semoga Allah mengizinkan saya mempelajari ilmu ini hingga akhir hayat saya dan terimakasih pada Ustaz Hussien yang saya hormati.

-Samsiah Ismail, Bishan

Comment » | feedback

Feedback: Nuraziana Bte Mohd said

October 10th, 2009 — 9:38am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Dengan Ilmu Ma’rifatullah saya :-
1.Dapat mengenali Allah dan memahami banyak tentang nikmat iman dan Islam.
2.Saya dapat merasakan nikmat ibadah yang benar-benar kerana Allah.
3.Hidup lebih stabil, bertujuan dan tidak lagi terapong-apong dengan masaalah-masaalah duniawi.

-Nuraziana Bte Mohd said, Choa Chu Kang

Comment » | feedback

Feedback: Mohd Nassir Bin Osman

October 10th, 2009 — 9:38am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Bismillahir Rahmanir Rohim.
Pada mula Allah dikenal pada jalan syariat-Nya. Di tunjukkan ilmu tauhid dengan dalil-dalil-Nya. Mula diperkenalkan tasawwuf, lalu keinginan mengenal Allah berkobar-kobar. Pada mula mencari Allah, saya di perkenalkan ilmu Marifatullah dengan jalan “Nur Muhammad”, kerana dapat ilmu-ilmu yang didorong dengan keduniaan, tiada menunjukkan menuju kepada Allah, maka saya meninggalkan tempat itu,mencari Allah. Di tempat yang dituju, mengajar Marifatullah kepada Allah dengan jalan-jalan yang payah. Kerana akhir-akhir perjalanan yang di ajar tiada mengajar kepada Syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu di tinggalkan tempat pengajian. Setelah di desak Illahi, janji untuk membawa keluarga pada mengenal Allah, lalu Allah membuka jalan menuju kepada-Nya. Pada permulaan belajar, Ustaz Hussien memperkenal Marifatullah pada hari yang sama. Tiada pernah jalan kepada Allah di buka dengan spontan. Tiada pernah sama yang di lalui ilmu Marifatullah yang di pelajari dahulu. Perkenalan di buka langsung menuju kepada kesedaran yang jati. Alam ini di pandang hanya pada kehadiran-Nya. Ingatan kepada-Nya tiada dapat di hilangkan lagi. Sentiasa urusan Allah yang di lihat. Pembukaan ilmu Loh Mahfuz amat terserlah, hingga menunjukkan Qada’ dan Qadar-Nya dapat di imani dengan yakin.
Hanya Jauhari mengenal Ma’nikam, Wabillahitaufiwalhidayah.

-Mohd Nassir Bin Osman, Woodlands

Comment » | feedback

Feedback: Noor Azhar Bin Md Rosely

October 10th, 2009 — 9:38am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Sebelum ini, hal-hal tentang ugama sungguh cetek sekali. Rukun iman dan rukun Islam tahu sekadar nama aje. Tentang berkesanan langsung tak ada. Apatah lagi mengenal Allah, sama sekali jauh. Hidup saya tidak menentu, stress setiap masa, tidak ada arah tujuan dan pegangan hidup tiada.
Selepas mengenal Ilmu Marifatullah, Subhanallah hidup saya berubah serta-merta. Saya menangis betapa daifnya saya sebelum ini, cinta dan rindu saya pada Allah sungguh bermakna dan mendalam sekali.

-Noor Azhar Bin Md Rosely, Woodlands

Comment » | feedback

Feedback: Mohd Anis Bin Mohamed Ariff

October 10th, 2009 — 9:37am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, setelah dianugerahkan Ilmu Marifatullah ini saya dapat mengerjakan solat dengan khusyuk. Dapat merasakan Dzat Allah meliputi segala sesuatu dan yang lain adalah tidak wujud.
Allah mengajar kita redha dengan Qada’ dan Qadar-Nya. Terimakasih kepada Ustaz Hussien dan sahabat-sahabat yang banyak membimbing saya.

-Mohd Anis Bin Mohamed Ariff, Skudai, Johor

Comment » | feedback

Feedback: Misran Bin Karsadi

October 10th, 2009 — 9:37am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
2.Daripada kegelapan kepada cahaya terang
3.Dapat membezakan antara Hak dengan Batil
4.Dapat melembutkan hati yang keras
5.Ilmu yang sangat-sangat memberi saya agar lebih tawaduk, memantapkan lagi keimanan dan ketakwaan.

-Misran Bin Karsadi, Pending Road

Comment » | feedback

Feedback: Melor Jaafar

October 10th, 2009 — 9:31am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Terlebih dulu saya minta maaf. Saya tidak tahu apa itu Ilmu Marifatullah. Selepas saya mengetahui Ilmu Marifatullah itu saya dapati diri saya banyak berubah. Salah satu daripadanya saya tak cepat marah dan banyak bersabar. Bila ada masaalah saya dapat hadapi dengan mudah. Saya berterima kasih kepada kawan saya yang bernama Nafsiah & Ustaz yang mengajar Ilmu Itu.

-Melor Jaafar, Bedok Reservoir

Comment » | feedback

Feedback: Mariam Bte Mohamed

October 10th, 2009 — 9:27am

Jurong West

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Ilmu Marifatullah banyak merubah sikap, perangai, tutur dan cara kita berfikir. Alhamdulillah apa yang di ajarkan tidak lari dari Alquran & sunnah. Ilmu Marifatullah adalah ilmu mengenal Allah SWT. Sesudah mengenal Allah, kita mulai merasai kasih sayang Allah yang melimpah ruah yang tiada putusnya dan rasa nikmat dalam ibadah.
Melalui pengalaman kami, pada satu ketika ada seseorang yang cuba menganiaya kita, lalu kita solat hajat. Alhamdulillah gangguan tidak datang pada kita berdua. Setiap masaalah hanya perlu serah diri, Insya Allah, Allah akan bantu. Kenangan yang tidak dapat lupakan, saat itu kami tidak kecukupan wang untuk bayar bill. Saat itu kami sedang duduk dalam kereta yang kami park di tepi jalan raya berdekatan Chinese Garden MRT. Kami menangis minta bantuan Allah melunaskan bill yang bernilai 200 dolar, tiba-tiba kami nampak duit 2 dolar atas tanah di luar kereta kami lalu kami cepat-cepat mengambilnya. Kami sedar duit itu bukan kami punya, lalu kami masukkan dalam tabung masjid. Pada keesokkan hari nya kami mendapat 200 dolar dalam account bank. Kami tidak tahu siapa yang masukkan ke dalam nya. Alhamdulillah Allah selesaikan masaalah kami begitu sahaja. Sehingga sekarang keyakinan kami terhadap perjalanan Marifatullah semakin menebal, akhirnya kehidupan kami hanya tinggal ibadah. Alhamdulillah terima kasih Ya Allah. Terima kasih Ustaz Hussien.

-Mariam Bte Mohamed, Siti Arizah Bte Md Isa

1 comment » | feedback

Feedback: Mahawa Bte Minhat

October 10th, 2009 — 9:27am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah setelah mencapai Ilmu Ketuhanan dan Ilmu Marifatullah minda merasa tenang apabila menjalankan ibadat sembahyang dan ibadat-ibadat lain.
1.Kita merasa benar-benar mengenal Allah
2.Kita dapat membezakan antara makhluk dan Allah
3.Dapat mengerjakan ibadat dengan tenang.

-Mahawa Bte Minhat, Pasir Ris

Comment » | feedback

Feedback: Kamaludin B. Ahmad

October 10th, 2009 — 9:27am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Saya dapat mengenali-Nya dan sentiasa mengingati-Nya dan tujuan kehidupan yang sebenar.

-Kamaludin B. Ahmad, Kg Kempas Baru, Johor

   
    

Comment » | feedback

Feedback: Jalinah Bte Sahul Hameed

October 10th, 2009 — 9:26am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Saya telah belajar khusyuk dalam sembahyang dan belajar bersabar.

-Jalinah Bte Sahul Hameed, Bedok Reservoir Road

   
    

Comment » | feedback

Feedback: Hjh Sabariah Bte Ayob

October 10th, 2009 — 9:26am


Feedback: Hjh Sabariah Bte Ayob

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Alhamdulillah
Syukur! Kehadrat Allah SWT. Saya menghadiri Seminar Marifatullah Ust Hussien pada 2006. Selamanya saya hanya belajar syariat sahaja. Ramai teman-teman yang tidak menggalakkan saya menghadiri seminar ini kerana pelajaran ini terlalu tinggi. Setelah saya belajar, saya dapati cara Ust Hussien menerangkan tentang ilmu ketuhanan begitu mudah dan berkesan untuk saya memahami. Saya merasakan lebih khusyuk di dalam ibadah dan lebih tenang di dalam kehidupan seharian.

-Hjh Sabariah Bte Ayob, Bedok Reservoir

1 comment » | feedback

Feedback: Hj Ayub Bin Abu bakar

October 10th, 2009 — 9:26am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
1.Saya senang dapat memahami apa itu Ilmu Marifatullah.
2.Dengan Ilmu Marifatullah boleh mengenal Allah (dengan Ilmu)
3.Dengan Ilmu Marifatullah juga saya faham siapa kita, siapa Allah
4.Ilmu Marifatullah yang diajar dengan jelas dan tepat senang difahami
5.Ilmu Marifatullah dapat beri bukti yang nyata dan ringkas untuk mengenal Allah.

-Hj Ayub Bin Abu bakar, Marsiling Drive

Comment » | feedback

Feedback: Hani Wahyuni

October 10th, 2009 — 9:25am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Penjelasan yang disampaikan Ust. Hussien telah mengubah persepsi saya tentang eksistensi Allah sebagai yang Maha “Creator” dan manusia serta seluruh alam semesta yang hanya “creation” saja.
Penjelasan Ustadz sepertinya sederhana karena siapapun bahkan yang muda belia akan mudah untuk memahaminya, tetapi saya yakin bukan senang untuk mendapatkan ilham sedemikian (kalau bukan karena ijin Allah SWT).. Seperti “cracking the logical puzzle”, serupa dulu sewaktu belajar Philosophy (Analytic Existensialism), Hanya yang berbeza kalo belajar Marifatullah setelahnya kita merasa lega, bahagia dan bersyukur. Alhamdulillah saya dapat hadir di Seminar Marifatullah, ibaratnya saya sudah mendapatkan jalan “shortcut’, dan insya Allah akan menjadi awal untuk perjalanan selanjutnya dalam berugama dengan lebih baik (Awaluddin Marifatullah). Kepada Ust. Hussien, Jazakumullah khairan katsiraan.

-Hani Wahyuni, Tanglin Halt Road

Comment » | feedback

Feedback: Esah Ab. Javar

October 10th, 2009 — 8:11am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Setelah saya mengikuti kelas “Seminar Marifatullah” yang di kendalikan oleh pengasasnya Ustaz Hj Hussien Bin Ab. Latif, dan mengikuti kelas lanjutan nya , saya bersyukur kepada Allah SWT atas keberkesanannya kepada diri saya dan kehidupan saya di dunia ini. Juga saya dapat mengenal Allah SWT lebih dekat lagi.
Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang membimbing saya selama ini. Amin.

-Esah Ab. Javar, Senja Road

Comment » | feedback

Feedback: Surip Bin Jimen

October 10th, 2009 — 8:10am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Setelah mendapat ilmu Marifatullah ini, saya amat berbangga kerana sekarang saya boleh mendapat ketenangan jiwa. Kini saya lebih khusyuk beribadah.

-Surip Bin Jimen, Jelapang Road

Comment » | feedback

Feedback: Siti Sulastri Bte Surip

October 10th, 2009 — 8:10am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Dalam kelas Marifatullah ini, saya mempelajari bahawa semua yang terjadi kepada diri sudah tertulis dalam Loh Mahfuz.
Sebagai umat Islam, kita harus banyak membuat ibadah. Saya rasa lebih senang mengingati Allah setelah Ustaz membuka sesuatu rahsia untuk menolong kami sentiasa mengingati-Nya.
Hidup dan keadaan akan berubah setelah kenal Ilmu Marifatullah.

-Siti Sulastri Bte Surip, Jelapang Road

Comment » | feedback

Feedback: Zulaikha Surip

October 10th, 2009 — 8:10am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Ilmu Marifatullah amat berguna bagi saya. Kini saya lebih mengenal Allah dan takut dengan-Nya. Ilmu ini membuat saya melihat dunia dalam perspektif yang berlainan.
Saya bersyukur kerana dapat mempelajari Ilmu Marifatullah ini.

-Zulaikha Surip, Jelapang Road

Comment » | feedback

Feedback: Shireen Surip

October 10th, 2009 — 8:10am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Setelah menjalani seminar Marifatullah, saya mendapati bahawa saya dapat melihat kehidupan ini dengan lebih jelas kerana pandangan matahati.
Saya rasa dengan ilmu ini, ia dapat membantu untuk memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Sesudah ini, saya bermotivasi untuk menyempurnakan dan memperbanyakkan ibadah mengikut jalan nabi-nabi.
Saya sangat-sangat mengesyorkan seminar ini untuk semua lapisan masyarakat.

-Shireen Surip, Jelapang Road

3 comments » | feedback

Feedback: Ruzanah Bte Ahmad

October 10th, 2009 — 8:09am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Ilmu Marifatullah ini telah banyak memberikan saya ketenangan dalam melayari kehidupan. Saya dapat benar-benar sabar. Redha dan berserah 100% dengan Qada’ dan Qadar Allah dan saya dapat beribadah dengan khusyuk.

-Ruzanah Bte Ahmad, Choa Chu Kang

Comment » | feedback

Feedback: Nur Aqilah Binte Mohd Salim

October 10th, 2009 — 8:09am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Maha Suci Allah, Segala Puji Bagi, Allah Maha Besar
Setelah menghadiri seminar Marifatullah April 2006 kehidupanku mengalami perubahan yang drastis. Dengan bimbangan Ust Hussien ku mendapatkan kefahaman yang jitu tentang Akidah Islam yang selama ini ku cari semenjak 1987. Perjalanan hidupku jadi teratur dan sentiasa dalam ketenteraman segalanya kerana Allah SWT.
Penjelasan yang Ust Hussien berikan tentang Hakikat segala ciptaan daripada DzatNya yang lebih kecil dari sebiji pasir memberi perngertian yang mendalam padaku. Subhanallah kini ku dapat merasai kebesaran Allah SWT betapa selama ini diriku terhijab dari kebenaran. Gegaran yang ku rasakan bagaikan petir yang menyambar. Inilah yang membuat airmataku mengalir setiap kali mengenangkan betapa banyanknya nikamat Allah yang telah ku terima selama ini. Semuga ku dapat mengamalkan segala yang telah ku pelajari dari kelas lanjutan Ust dengan izinNya..
Catatan Kitab IndukNya Loh Mahfuz yang telah Allah SWT siapkan sebelum terjadinya kehidupan memberi ku kefahaman yang begitu berkesan sekali. Kini ku dapat membuat penyerahan secara Total dan Pergantunganku sepenuhnya hanya pada Mu Ya Allah. Keyakinanku pada janji Allah SWT
“Sesungguhnya Tidak Akan Miskin Orang yang Bersedekah”. Insyallah akan ku jadikan amalan hidupku walaupun banyak ringtangannya. Ini adalah peranan yang telah Allah gariskan untukku. Aku redha pada segala ketetapanMu.
Tiada ucapan yang dapat ku ukirkan untuk mengucapkan rasa syukurku pada Allah SWT kerana telah menganugerahkan Ilmu Marifatullah kepada Ust Hussien dan dapat disampaikan kepada semua umat Muhammad SAW. Semuga segala perjuangan dan pengorbanan Ust Hussien diredhai dan diberkati Allah SWT.
Amin.
“Onak dan duri menanti dalam perjalanan insan menuju cinta Ilahi
Hanya kesedaran yang Hakiki menjadi penyuluh untuk kembali kepadaMu Ya Rabbi”

-Nur Aqilah Binte Mohd Salim, Circuit Road

Comment » | feedback

Feedback: Nafsiah Bte Md Sarbini

October 10th, 2009 — 8:08am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Terdahulu saya ingin memanjat syukur kepada Allah kerana setelah menyertai seminar Ilmu Marifatullah ini datanglah kesedaran mengenai kebesaran Allah. Siraturahim antara insan bertambah baik. Ibadah bertambah mantap dan terasa ketenangan dalam menjalani segala fatamorgana (cubaan) hidup.
Sekaligus ilmu ini dapat membentuk peribadi saya; kini saya lebih yakin diri dan berwawasan.

-Nafsiah Bte Md Sarbini, Pine Close

Comment » | feedback

Feedback: Misron Bin Kersadi

October 10th, 2009 — 8:08am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Assalamualaikum.
Di sini sebelum saya memasuki kelas Ilmu Marifatullah, saya telah memasuki kelas ESQ (Emotional Spiritual) yang telah diajarkan oleh Bapak Ary Dinajar. Saya berasa bangga apabila diberitahu bahawasanya di Singapura ada kelas ilmu Marifatullah kerana ia adalah sambungan bagi apa yang telah saya mempelajari. Alhamdulillah Ustaz Hussien telah mengenengahkan ilmu Marifatullah secara jelas dan terang dan ia tidak bercanggah dengan aqidah. Mudah-mudahan Allah lindungi Ustaz Hussien dan sekeluarga dan diberikan kesihatan yang baik. Semoga beliau boleh meneruskan ilmu yang telah dimiliki untuk diajar pada kita yang daif ini. Amin.

-Misron Bin Kersadi, Jurong East

Comment » | feedback

Feedback: Mohd Aris Bin Dollah

October 10th, 2009 — 8:08am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

1.Mengenal Allah lebih dekat.
2.Dapat pembaharuan dalam ibadah.
3.Mengenal Dzat Allah lebih dekat.

-Mohd Aris Bin Dollah, Bedok Reservoir

Comment » | feedback

Feedback: Mimi Melani Bte Suhasri Anwar

October 10th, 2009 — 8:07am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya lebih mengenal diri sendiri. Lebih mengenal Allah melalui ciptaan-Nya dan melalui Dzat-Nya.

-Mimi Melani Bte Suhasri Anwar, Choa Chu kang

Comment » | feedback

Feedback: Masturah Bte Mansoor

October 10th, 2009 — 8:07am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Sebelum ku berMarifatullah, ku hidup dalam alam “Murung” selama 25 tahun yang lalu. Begitu perih untuk dikenang. Alhamdulillah kini ku amat-amat bersyukur diatas kurniaan-Nya menjadikan ku insan berMarifatullah, lebih-lebih lagi penjelasan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Hussien amatlah terang dan dapat ku merasakan sentuhan-sentuhan ilmu itu yang ada persamaan serta mudah dikaitkan dengan pengalaman hidup ku yang lalu.
Begitu ketara perubahan diri ini setelah memahami akan Marifatullah dari segi pakaian, pandangan dan perasaan ku, malah istimewa lagi dapat ku laksanakan ibadah kerana-Nya. Tiada dinafikan, ini adalah anugerah yang menusuk sanubari ku, yang tidak tahu bagaimana nak ku luahkan rasa kesyukuran ini kepada-Nya.
Setiap kali ku terimbas kembali peristiwa pahit yang dahulu, ku akan tersenyum dan terasa nikmat diatas segalanya kerana sudah ku ketahui kini, diri ini beraksi tiada pilihan dan tiada satu pun berlaku tanpa izin-Nya, dan tidak sekali-sekali ku kesali. Kesucian-Mu ku tersentuh. Subhanallah!!
Ku sedar, ku seorang hamba. Insya’Allah akan terus ku beristiqamah kepada-Nya dan kerana-Nya. Tiada akan ku kisahkan apa pun rintangan menghalang, hanya berserah kepada-Nya. “innalillahi wa inna ilaihi rajiun !!”
Alhamdulillah, ku lebih redha kepada-Nya dan terus bermohon diredhai-Nya. Amin.
Disini ku ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Hussien atas didikan beliau. Semoga Allah memberikan beliau kesihatan yang sempurna, kesabaran serta ceria dalam memperjuangkan agama Allah. Amin.
Akhir kata,
“Kehadiran-Mu, Ketenangan ku.”

-Masturah Bte Mansoor, Tampines

Comment » | feedback

Feedback: Lin

October 10th, 2009 — 8:06am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Assalamualaikum. Semenjak saya belajar ilmu ini saya banyak berubah dan cakapan saya boleh menasihatkan orang yang bermasaalah, dan fikiran saya tenang serta khusyuk sekali dan saya dapat mendekati dengan Allah.
Saya bersyukur kepada Allah, saya diperkenalkan dengan Ustaz Hussien. Ini semua urusan Allah kepada saya dan mudah-mudahan saya akan mendapat ilmu ini di dunia dan akhirat. Wassalam. Terimakasih.

-Lin, Clementi

Comment » | feedback

Feedback: Marhama Binti Sulaiman

October 10th, 2009 — 8:06am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Setelah mempelajari Ilmu Marifatullah ini saya telah dapat melihat bukan saja dengan mata kasar tetapi juga dengan mata hati. Malahan saya juga boleh berkomunikasi dengan mata hati (minda). Sehingga waktu saya menunaikan ibadah umrah saya mendapat sesuatu yang saya rasakan……Subhanallah! Nikmat! Terasa. Allah saja yang mengetahui.

-Marhama Binti Sulaiman, Woodlands

Comment » | feedback

Feedback: Johan Bin Ketot

October 10th, 2009 — 8:06am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Alhamdulillah setelah mencapai Ilmu Marifatullah, keadaan diri berubah.
1.Dapat memfokuskan ingatan Allah di dalam minda
2.Minda lebih tenang setiap masa
3.Dapat membezakan antara posisi Allah dan posisi makhluk
4.Dapat menjalankan ibadat dengan tenang dan khusyuk.

-Johan Bin Ketot, Pasir Ris

Comment » | feedback

Feedback: Jalil Bin Md Hassan

October 10th, 2009 — 8:04am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Hati menjadi tenang apabila mengingati-Nya semasa di datangi dugaan.

-Jalil Bin Md Hassan, Taman Perling, Johor

2 comments » | feedback

Feedback: Hj Yusop B Hj Nordin

October 10th, 2009 — 8:04am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

1.Dengan izin Allah SWT memberi petunjuk kepada saya untuk mempelajari Ilmu Marifatullah melalui perantaraan Ustaz Hussien B Abdul Latiff.
2.Dengan ada ilmu Marifatullah saya faham, Allah SWT adalah nama sebenar yang diberi kepada selurohnya Dzat wajubul wujud yang berhak disembah.
3.Kini saya faham di sebalik kesemua bumi dan langit dan isi-isi nya ada Dzat wajibul wujud.
Aku Marifatullah kepada Tuhanku dengan Tuhanku juga.

-Hj Yusop B Hj Nordin, Ang Mo Kio

1 comment » | feedback

Feedback: Hawa Bee Bte Naina Mohd

October 10th, 2009 — 8:03am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya Hawa Bte Naina Mohamed bersyukur kepada Allah SWT kerana telah dapat mengikuti kelas Marifatullah.
Dengan mengikuti kelas ini, saya dapat mengenal Allah dengan matahati . Solat saya lebih khusyuk lagi dan keimanan saya kepada Allah bertambah teguh lagi.
Saya ucapkan terimakasih kepada Ustaz Hj Hussien yang banyak membimbing saya.

-Hawa Bee Bte Naina Mohd, Senja Road

Comment » | feedback

Feedback: Hamidah Hj Kassim

October 10th, 2009 — 8:03am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya seorang yang sangat daif tentang ilmu agama. Saya hanya berpandu pada asasnya saja. Beberapa kejadian yang menimpa diri saya telah membuat saya terfikir kenapa, mengapa ianya terjadi pada diri saya. Adakah Allah hendak memberitahu dan menunjukkan sesuatu pada saya? Apakah hikmah disebaliknya. Pernah saya merasakan satu perasaan sayu, sedih dan suara hati menyuruh saya meninggalkan keduniaan dan pergi ke satu tempat di mana tak ada orang yang menggangu saya dan saya hanya ingin mengingati Allah saja. Tapi saya tak boleh lakukan sebab saya ada keluarga dan tanggungjawab.

Sehinggalah satu hari, kawan saya memperkenalkan saya pada kelas Marifatullah ini. Dengan lafaz niat ingin membersihkan hati dan ingin mendekatkan diri pada Allah, Alhamdulillah walaupun saya lembab tapi banyak ilmu & pengetahuan yang saya dapat dari kelas ini. Tak sia-sia saya menghadiri kelas ini walaupun pada mulanya saya rasa sedikit cuak. Dan sekarang saya dapat rasa ketenangan dalam diri saya. Walaupun ada bermacam masalah, saya tak rasa ianya membebankan saya sebab saya tahu Allah ada untuk menolong saya. Alhamdulillah, terimakasih Ustadz.

Saya sarankan kepada anda yang ingin merasakan & mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang Marifatullah, marilah sama – sama menghadiri kelas ini.

-Hamidah Hj Kassim, Pasir Ris

Comment » | feedback

Feedback: Aisha Beevi d/o Samsudeen

October 10th, 2009 — 8:03am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

I’m fully aware of the purpose of creation when previously reluctant to submit totally to Allah.
Prayers quality upgraded tremendously. Thanks to Allah and Ustaz for what I am today.

-Aisha Beevi d/o Samsudeen, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Zainal Bin Anan

October 10th, 2009 — 8:02am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Memang tepat sekali peribahasa melayu , ‘bagai katak bawah tempurung’
Inilah keadaan saya sebelum mempelajari ilmu MARIFATULLAH.
 
Selepas kurang lebih 30 tahun, barulah saya diberi hidayat dan taufiq oleh Allah swt untuk mempelajari ilmu ini.
Subhanallah! Alhamdullilah! Sungguh menakjubkan!
Saya belajar ilmu ini menerusi kuliah kuliah yang di sampaikan oleh Ustadz  Hussein Bin Abdul Latiff sejak tahun 2006.
 
Selepas mendalami pelajaran ilmu ini, saya sedar akan pentadbiran Allah Azza Wajalah di langit dan di bumi. Sungguh terang dan nyata sekali. Kesedaran demi kesedaran  diiringi dengan keinsafan sehingga timbul suatu pandangan yang  amat luas kebesaran Allah swt tanpa batasan.
 
Sebelum makrifah, ibadah saya seperti manisnya buah dan sesudah itu, manisnya seperti madu.  Yang berkesan sekali ialah nikmatnya beribadah dan ketenteraman jiwa.  Pandangan kejadian yang terbentang seharian, dapat dilihat betapa Allah swt Maha Pengatur. System system pentadbiranNya sungguh tersusun dan tiada satupun yang Dia adakan sia sia.
Banyak lagi hujah hujah berkenaan ilmu ini yang boleh saya kongsi bersama. Inshallah akan saya teruskan mendalami ilmu ini dengan menghadiri kuliah kuliah berlanjutan.
 
Saya akhiri dengan beberapa pantun.
 
Waktu bayi, nak sesuatu nangis melolong
Sesudah dewasa, angkuh dan sombong
Sebelum makrifah, blur macam sotong
Sesudah itu, ilmuNya tiada penghujung
 
Tikar mangkuang tikar asli
Tikar plastik tikar baru
Orang makrifah tengok dengan ‘mata hati’
Orang ikhsan pandang hanya pada yang Satu
 
Sarapan pagi mi siam dan lontong
Makan tengah hari berulam jantung
Hidup didunia tiada yang rugi mahu pun yang untung
Hanya pada Allah kita sembah dan tempat bergantung
 
Dunia diluar adalah dunia didalam
Dunia didalam adalah dalam dunia didalam
Sebenarnya kita diushakan dan difikirkan
Bukan masok bakul angkat sendirian
 
Wallahualam bissawab
 
Zainalanan 2009

-Zainal Bin Anan, Bukit Batok

Comment » | feedback

Feedback: Maimunah Bte Ismail

October 10th, 2009 — 8:01am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Segala puji bagi Allah SWT dengan kurnia-Nya dan bermula Ilmu Marifatullah ini di perkenalkan oleh Ustadz Hj Hussien yang membimbing hingga hari ini. Saya sangat bersyukur tak terhingga terus mahu pelajari akan keagungan Allah SWT yang amat meluas dan membentuk kerohanian dan ibadah lebih sempurna demi mempertingkatkan ibadah yang mantap serta merubah kepada kebaikan dan ketaqwaan hanya untuk Allah yang Maha Agung dengan hakkul yakin.

-Maimunah Bte Ismail, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Fatimah Abdollah

October 10th, 2009 — 8:00am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya terpanggil untuk mengikuti kelas ini. Sepanjang mempelajarinya, saya berasa sangat bersyukur akan peluang dan kefahaman yang di perolehi. Saya juga telah meraih banyak manfaat dari pengajian sedemikian. Ia telah menjadikan saya seorang yang lebih yakin diri.
Kepercayaan, kesetiaan, kejujuran, ketaatan dan keikhlasan melambangkan sifat-sifat orang Marifatullah.
Tiada ketenangan yang abadi
Hanya ia terdapat di lubuk hati
Tapi, bila ia telah di lukai
Hancur, remuk seluruh sanubari
Namun jika ada keikhlasan diri
Sudah pasti hidup di berkati.

-Fatimah Abdollah, Choa Chu Kang

Comment » | feedback

Feedback: Rosli B. Mohd Misar

October 10th, 2009 — 7:59am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Mulanya saya tak percaya ada seorang guru boleh mengajar Ilmu Marifatullah ini dengan percuma pula. Setelah mengikuti seminar ini, maka tidak keterlaluan kalau saya memuji Ustaz Hussien seorang yang dalam ilmu dan banyak pengalaman di dalam bidang ilmu ini.
Sehingga dapat membuka hati mencapai Marifatullah dengan mudah, cepat, berkesan, jelas lagi benar ajaran beliau.
Kini saya merasakan sesuatu yang baru dalam kehidupan ini. Dapat mengerti siapa itu Allah dan siapa itu makhluk. Lebih tertumpu ingatan ketika ibadah. Bertambah ibadah seperti menambah ibadah-ibadah sunnat. Mula dapat berpuasa sunnat, melakukan sembahyang-sembahyang sunat rawatib, diri lebih menjadi lembut dan jiwa lebih tenang. Yang terhebat sekali ialah merasai “Redha” atas segala-galanya. Sekian.

-Rosli B. Mohd Misar, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Normah Bt Aman

October 10th, 2009 — 7:58am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillah Ilmu Marifatullah memberi kesan kepada saya.
a)Dengan ingatan Allah saya dapat menjalankan ibadat sholat dengan baik dari sebelum itu.
b)Bertahajjud tidak merasa malas dan ngantuk
c)Berpuasa 5 hari dalam seminggu
d)Bersedekah walaupun sedikit
e)Membaca Al-Quran tidak kira waktu siang dan malam dengan rasa syahdu
f)Jika dapat masaalah kepada Allah ku mengadu, jiwa merasa merasa tenang dan tenteram dan juga selalu menangis ingatkan berapa banyak dosa kita dan kecilnya kita di sisi Allah

-Normah Bt Aman, Surirumah

Comment » | feedback

Feedback: Mahani Bte Abdul Latiff

October 10th, 2009 — 7:57am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-
Bismillaahir Rahmanaanir Rahim
Syukur saya pada Allah yang memberi saya Ilmu Marifatullah.
Alhamdulillah, setelah dapat ilmu ini saya dapat merasakan satu perubahan di dalam hidup saya.
Di mana matahati saya tidak lagi ‘BUTA’. Malahan saya, nampak sungguh terang dan jelas KewujudanNya, KebesaranNya dan KemuliaanNya. Dan saya benar-benar mengagumi IlmuNya dan semua ciptaanNya yang saya ketahui atau pun tidak.
Sesungguhnya, memang benarlah, ‘dari Dia kita datang kepada-Nya kita pulang’. Dan tiada apa pun yang ada pada diri hambaNya. Yang ada, semuanya adalah Hak Nya.
Ilmu ini benar-benar ‘membuka’ matahati saya yang membuat saya selalu merasa sebak di dada hingga menitis airmata dan meresap di keseluruhan anggota badan saya. Ilmu ini benar-benar menakjubkan !!! Subhan Allah !!
Saya bersyukur juga bahawa suami dan anak-anak saya juga mendapat ilmu ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah dan jutaan terimakasih saya kepada Ust. Hj Hussien Bin Abdul Latiff yang telah menyampaikan ilmu ini dengan sungguh berkesan sekali dan kepada IPA yang mengelolakannya. Semoga Allah memberkati usaha kamu semua di dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga ramai lagi yang dapat mengikutinya Amin 3X. Ya Rabbal Alamin..Amin.

-Mahani Bte Abdul Latiff, Surirumah, Tampines

Comment » | feedback

Feedback: Mohammed Rosely B Anan

October 10th, 2009 — 7:54am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Bismillahir Rahmanir Rahim
Alhamdulillah, baru saya kenal erti kekata “Awaluddin Marifatullah” iaitu “Awal Agama Mengenal Allah” .
Setelah mengenal Allah lebih dekat lagi. Hati saya benar-benar tenteram dan tenang. Dan dengan ketenangan ini lah saya dapat sentiasa mengingati-Nya selalu. Dan saya dapat melakukan amal-amal ibadah saya dengan sempurna untuk-Nya.
Syukur saya pada ‘Mu Illahi’ yang selalu memberi ilmu kepada saya, dan dengan ilmu Marifatullah inilah juga yang banyak ‘Rahsia-rahsia-Nya’ terbongkar yang selalu mengusik di hati saya hingga menitiskan airmata untuk-Nya. Bila benar-benar sedar akan kebenaran-Nya. Saya bersyukur kepada Mu Ya…Allah.
Syabas!! saya ucapkan kepada Ust Hj Hussien Bin Abdul Latiff yang mana beliau berjaya membimbing saya pada satu pendekatan yang tulus, tepat dan jitu, dalam menyelongkarkan pengertian ilmu Marifatullah yang sebenar-benar nya.
Amin…Amin…Amin…Ya Robbal A’lamin.

-Mohammed Rosely B Anan, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Bohari Bin Kirom

October 10th, 2009 — 7:50am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wataallah yang telah mengurniakan Ilmu Marifatullah kepada saya dan yang merubah diri saya.
1) Menambah ketaatan saya beribadah kepada Allah.
2) Mendapat tumpuan (focus) ingatan kepada Allah sewaktu mengerjakan solat dan di luar solat.
3) Memberi kekuatan pada saya dapat mengerjakan puasa sunat 5 hari dalam masa seminggu.
4) Dapat bangun malam mengerjakan solat tahajjud dan tadarus Al-Quran.
5) Memberi ketenangan dan ketenteraman dalam hati.

-Bohari Bin Kirom, Teknisyen

Comment » | feedback

Feedback: Mohd Zaini Bin Minhat

October 10th, 2009 — 7:50am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Alhamdulillah, dengan Ilmu Marifatullah yang saya dapat pada 1994, saya dapat mengenal Allah dengan jelas dan dapat bezakan antara yang hak dan yang batil.
Syukur pada Allah dengan ilmu ini juga saya di anugerah puasa sunat dari Allah.
Dahulu saya selalu munajat pada Allah untuk tahu sama adakah ilmu ini tulin atau pun tidak. Pada Aug 1995, saya di jemput oleh Allah ke Makkah. Saya dapat ilham yang susah nak di terangkan pada umum. Pada 1997, sekali lagi di jemput menunaikan fardhu haji bersama adik dan isteri saya. Semasa itulah banyak ilham yang saya dapat dari Allah. Dari itu saya yakin dengan hakkul yakin, yang inilah ilmu yang sebenarnya. Dan saya pegang hingga hari ini.

-Mohd Zaini Bin Minhat, Teknisyen

Comment » | feedback

Feedback: Amran Bin Abdul Wahab

October 10th, 2009 — 7:45am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Tiada dapat hendak saya ringkaskan di kertas nan putih ini. Selepas mendapat ilmu ini saya lebih selesa kalau dapat duduk bermujahadah dengan Allah saja. Itu yang paling best saya alami. Dengan rahmat-Nya saya ingin sangat mengingati-Nya selalu. Tapi itu hak Dia kerana saya sudah faham bahawa saya tiada daya dan upaya. Pada pandangan (Matahati) saya tiada yang ada hanya Allah saja. Mudah-mudahan Allah izinkan saya beriman padaNya dan berada di dalam rahmatNya sentiasa. Allah Yang Satu. Amin.

-Amran Bin Abdul Wahab, Jurong West

Comment » | feedback

Feedback: Noorkhairati H Ahmad

October 10th, 2009 — 7:44am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Seminar ini memberikan penerangan yang sangat terang dan jelas tentang sifat-sifat Allah seperti Allah Maha Besar, Maha Luas, Maha Melihat dan sebagainya. Kefahaman ini memberikan makna yang mendalam bagi saya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Ilahi. Saya berasa mendapat kunci, penyingkap tabir dan dinding untuk lebih dekat kepada-Nya. Seterusnya berasa lebih kenikmatan dan kemanisan beribadah kepada-Nya. Syukur, Alhamdulillah.

-Noorkhairati H Ahmad, Kembangan

Comment » | feedback

Feedback: Mohsin Bin Saion

October 10th, 2009 — 7:43am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Perubahan yang begitu ketara bagi saya ialah dapat mengenal Dzat hakikat segala ciptaan dan Dzat Yang Maha Agong. Kerana selama ini saya menganggap kesemua ciptaan itu adalah Dzat Yang Maha Agong, hingga sesetengahnya mengaku “Allah”.
Alhamdulillah, apabila datang kesedaran, barulah tahu kesemua ciptaan adalah lebih kecil daripada sebiji pasir kepada Dzat Allah, alangkah lemah dan hina diri ini.

-Mohsin Bin Saion, Ang Mo Kio

Comment » | feedback

Feedback: Mohamad Taha Hamzah

October 10th, 2009 — 3:43am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Alhamdulillah, setelah menghadiri seminar Marifatullah, saya amat mengharapkan petunjuk serta diredhai oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan seharian. Insya Allah.

-Mohamad Taha Hamzah, Tampines

Comment » | feedback

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz VII

October 5th, 2009 — 7:38pm

Setelah mencipta langit dan bumi dan di antaranya, Allah swt berfirman yang Dia duduk atas ArasyNya. Ini menekankan bahawa Loh Mahfuz sudah sempurna dan akan berjalan tanpa campur tangan Allah swt lagi. Justeru it, tidak akan ada ubahsuai lagi kepada Loh MahfuzNya. Ibarat, pemilik sebuah kilang membuat minimuan dalam tin. Setelah dia menekan butang yang menjalankan jentera yang membuat miniman dalam tin sebanyak yang dikehendakinya sehari, dia pun masuk ke pejabat dan membiarkan jentera itu berjalan sendiri. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam fasa kemudian Dia bersemayam di atas Arasy: As Sajdah (32):4.

Engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi “Sunnatullah” dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan “Sunnatullah” itu: Faathir (35):43

Sebelum terjadinya langit, bumi dan di antaranya dalam enam fasa sudahpun terjadi Tirai Nur, Arasy, Air (di bawah Arasy), Sidratul Muntaha, Kalam dan Roh Nabi Muhammad (saw). Selain daripada itu, kesemua tindak tanduk ciptaanNya juga sudah terlakar di dalam Loh MahfuzNya. Namun begitu, Allah swt bukanlah ciptaan dan dengan itu, kita tidak boleh menempatkanNya di dalam Loh Mahfuz. Justeru itu, seseorang itu tidak boleh mengatakan bahawa matahati kita, “Tidak nampak yang wujud melainkan Allah”. Dengan lafaz ini, kita telah menempatkanNya di dalam Loh Mahfuz kerana apa jua yang kita nampak (walaupun dengan matahati) berada di dalam Loh Mahfuz. Namun begitu, Allah swt tidak terkandung di dalam Loh Mahfuz. Maka sebaiknya kita melafazkan, “Tiada yang wujud melainkan DzatNya (yang sedikit)!” kerana hakikat kesemua ciptaan ataupun Loh Mahfuz adalah DzatNya (yang sedikit).

Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam gengaman-Nya. Az Zumar (39):67-68.

Maka demi Dzat Yang jiwaku berada dalam gengamannya. Terjemahan Sunan Ibnu Majah Bk.1, 62 (1992).

Dengan ini, adalah anih bagi mereka yang mengaku diri mereka itu menjadi Allah swt semasa dalam keadaan fana ataupun dalam “kemabukan”. Kerana apa yang mereka lafazkan dan juga keadaan mereka pada masa itu sudah terkandung di dalam Loh Mahfuz. Apa yang sebenarnya berlaku ialah mereka meluahkan apa yang sudah terkandung dalam Loh Mahfuz. Dengan ini, mereka tidak menjadi Allah swt malahan mereka sebenarnya adalah “Seniman” mengikut “skrip” dalam Loh Mahfuz dan dengan lafaz itu mereka sudah menempatkan diri ke Neraka. Rasulullah (saw) ada bersabda yang bermaksud:

Adakalanya seseorang mengucapkan sepatah kata yang menyebabkan ia tergelincir ke neraka jarak antara timur dan barat. Terjemahan Sahih Muslim Bk. 4, 1022 (1994).

Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Al Israa (17)43.

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Al Israa (17)36.

Berkenaan Tirai Nur, Rasulullah (saw) ada bersabda yang yang bermaksud:

Tirai-Nya adalah Nur dan seandainya terangkat pasti keagungan Dzat-Nya akan membakar makhluk yang terpandang oleh-Nya: Terjemahan Sahih Muslim Bk.1, 228 (1994).

Malaikat Jibrail a.s. berkata bahawa ada 70 tirai Nur yang meniraikan Dzat dan sekiranya dia mendekati tirai Nur yang pertama sahaja, dia akan binasa: Al Hadis (Miskatul Masabih) Vol 4, 226 (1994).

Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau mengutus utusan (malaikat): Asy Syura (42):51.

Bolehkah Tirai Nur meniraikan Allah swt yang Maha Besar? Jawapannya ialah Tirai (yang berwarna merah di dalam contoh di bawah ini) itu meniraikan kesemua ciptaan (berwarna putih di dalam contoh) daripada DzatNya. Justeru itu, kesemua ciptaan terselamat dari kebinasaan. Dengan ini, tidak secara langsung, Tirai Nur itu meniraikan DzatNya (tetapi daripada kesemua ciptaan). Contoh:

Bolehkah Arasy itu menampung Allah swt Yang Maha Besar? Jawapannya ialah Arasy itu meliputi ciptaan dan Arasy pula diliputi oleh DzatNya. Kerana ArasyNya itu diliputi oleh DzatNya maka DzatNya (yang berwarna hijau di dalam contoh dibawah ini) seolah-olah terduduk di atas Arasy (yang berwarna putih di dalam contoh). Walaupun di antara DzatNya dengan Arasy ada Tirai Nur (yang berwarna merah di dalam contoh) namun ini tidak dapat menafikan bahawa DzatNya seolah-olah terduduk atas ArasyNya. Tirai Nur itu ibarat kusyen atas kerusi; kita tidak mengatakan kita duduk atas kusyen tetapi kita duduk atas kerusi. Begitu juga Allah swt, Dia tidak berfirman Dia duduk di atas Tirai Nur di atas ArasyNya tetapi Dia berfirman yang Dia duduk di atas ArasyNya.

Benarkah Arasy Allah swt ada di atas air. Allah swt berfirman yang bermaksud:

Dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, sedang ArasyNya berada di atas air. Hud (11):7.

Mengikut saintis sebelum terjadinya ciptaan, di Angkasa Lepas dipenuhi dengan wap air. Vincent Kotwicki Dr., Journal of Hydrological Sciences (1991)

Nabi Muhammad (saw) ada bersabda yang bermaksud:

Di atas langit ketujuh ada lautan yang besarnya seperti jarak langit dan bumi. Mustafa Asyur (Cairo), Rahsia Alam Malaikat 115 (?)

Berkenaan Sidratul Muntaha dan Pena, Nabi Muhammad (saw), Allah ada berfirman yang bermaksud:

Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang asal) sekali lagi, Di sisi “Sidratul-Muntaha” yang di sisinya terletak Syurga “Jannatul-Makwa”. An Najm (53):13-14.

Nabi Muhammad (saw) ada bersabda yang bermaksud:

Selepas (Langit ketujuh) aku dibawah naik ke Sidratul Muntaha Sahih Al Bukhari Vol.5, 147 (1984).

Selepas itu Jibril naik bersama ku ke satu tempat di mana aku terdengar bunyi Pena. Sahih Al Bukhari Vol.1, 213 (1984).

Selepas itu Jibril naik bersamaku sehingga aku ternampak Al Mustawa. Di situ aku terdengar bunyi Pena. Sahih Muslim Bk.1, 213 (1994).

3 comments » | gnosticism

The Broader Picture of the Dzatiyah Concept IV

October 5th, 2009 — 12:00am

In relation to accountability, it is us who are answerable to God as His Trustee and not vice versa.

He cannot be questioned for His acts, but they will be questioned (for theirs).[129]

 

For every act of hearing, or of seeing, or of (feeling in) the heart will be enquired into (on the Day of Reckoning).[130]

 

“Did ye then think that We had created you in jest, and that ye would not be brought back to Us (for account)?”[131]

 

Prophet Jesus had said to the effect:

All things created belong to the Creator, in such wise that nothing can lay claim to anything. Thus soul, sense, flesh, time, goods and honour, all are God’s possession so that if a man receives them not as God willeth he becometh a robber. And in like manner, if he spends them contrary to that which God willeth, he is likewise a robber. [132]

 

Whoso committeth sin, be he of what fashion he will, is a robber; for he stealeth time and the soul and his own life, which ought to serve God, and giveth it to Satan, the enemy of God. [133]

 

I tell thee, then, that God our Creator in His working conformeth not Himself to us, wherefore it is not lawful for the creature to seek his own way and convenience but rather the Honour of God his Creator  in order that the creature may depend on the Creator and not the Creator on the creature. [134]

 

Verily, verily I say unto you, every time that your body receiveth breath your heart ought to say, “God be thanked!” [135]

 

Such being the case, whatsoever events happened unto us, we must never be grumpy but to admit that everything belong to God and He can do anything to His own.

Who say, when afflicted with calamity: “To Allah we belong, and to Him is our return” They are those on whom (descend) blessings from their Lord, and Mercy, and they are the ones that receive guidance. [136]

 

As everything belongs to God therefore as Trustee we are only to do thing in accordance with God’s wills.

Nor say of anything, “I shall be sure to do so and so tomorrow”, Without adding, “If Allah wills!” and call thy Lord to mind when thou forgettest, and say, “I hope that my Lord will guide me ever closer (even) than this to the right road.” [137]

 

I say, therefore, unto you that as God liveth in whose presence my soul standeth when you take time saying, “Tomorrow I will do thus, I will say such a thing, I will go to such a place,” and not saying, “If God’s will,” you are robbers.

 

Failure to do as God’s wills will surely bring about calamity to the doer as it tantamount to breach of trust.

 

Verily We have tried them as We tried the People of the Garden, when they resolved to gather the fruits of the (garden) in the morning, But made no reservation, (“If Allah wills”). Then there came on the (garden) a visitation from thy Lord, (which swept away) all around, while they were asleep. So the (garden) became, by the morning, like a dark and desolate spot, (whose fruit had been gathered). [138]

Thus as His Trustee our main fiduciary duty is to implement what God wants us to do and not otherwise. It will also be unbecoming of us to attempt or even thinking of varying His Divine Plan.

There is none that can alter the Words (and Decrees) of Allah.[139]

 

Let the trustee (faithfully) discharge his trust, and let him fear his Lord.[140]

 

The Messenger believeth in what hath been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. [141]

 

And they say: “We hear, and we obey”. [142]

 

Ye are the best of Peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah.[143]

 

As His Vicegerent cum Trustee, our main duty is to bring back to fold the Jinn and Mankind and to make them worship only one God and that is Allah.

I have only created Jinns and men to worship Me. [144]

 

We sent not a Messenger except (to teach) in the language of his (own) people, in order to make (things) clear to them.[145]

 

Not a messenger did We send before thee without this inspiration sent by Us to him: that there is no god but I; therefore worship and serve Me.[146]

 

Seeing that God is one, the truth is one; whence it followeth that the doctrine is one and the meaning of the doctrine is one; and therefore faith is one.[147]

 

It is He Who hath sent His Messenger with Guidance and the Religion of Truth, to proclaim it over all religion.[148]

 

Allah has promised, to those among you who believe and work righteous deeds, that He will, of a surety, make them vicegerents with power, as He granted it to those before them; that He will establish in authority their religion, the one which He has chosen for them; and that He will change (their state), after the fear in which they (lived), to one of security and peace: `They will worship Me (alone) and not associate aught with Me.’ If any do reject Faith after this, they are rebellious and wicked.[149]

 

It is He Who hath made you (His) vicegerents, inheritors of the earth: He hath raised you in ranks, some above others.[150]

 

Being His Vicegerent, God had caused to subdue for us all His other creations.

 

It is He Who hath created for you all things that are on earth. [151]

 

And He has subjected to you, as from Him, all that is in the heavens and on earth: behold, in that are Signs indeed for those who reflect. [152]

 

(We) conferred on them (mankind) special favours, above a great part of Our Creation.[153]

 

But look at what Satans had said with regard to God’s decision to appoint us as His Vicegerent:

(Allah) said: “What prevented thee from bowing down when I commanded thee?” He (Iblis) said: “I am better than he: Thou didst create me from fire, and him from clay.”[154]

 

They said: “Wilt Thou place therein one who will make mischief therein and shed blood? Whilst we do celebrate Thy praise and glorify Thy holy (name)?”[155]

 

“Then will I assault them from before them and behind them, from their right and their left: nor wilt Thou find, in most of them, gratitude.” [156]

 

(Iblis) said: “O my Lord! because Thou hast put me in the wrong, I will make (wrong) fair-seeming to them on the earth, and I will lead them all astray.”[157]

 

He was one of the Jinns, and he broke the Command of his Lord.[158]

 

Clearly Iblis (Lucifer) and his cronies (jinns [genies] and Satans) who were created from fires not only refused to obey God’s command but insinuated that God had made the wrong command and as such He is not the All-Wisest. In addition, to prove that that they were correct, they told God that they would lead the whole mankind astray and be ungrateful to God. To this audacity of Iblis and his cronies, all praises be to God for His Unfathomable Patience, God commanded:

“I know what ye know not.” [159]

 

By rebelling against God, Iblis and his cronies are faithless such being the case, they were banished from Paradise.

 

And behold, We said to the angels: “Bow down to Adam:” and they bowed down: not so Iblis: he refused and was haughty: he was of those who reject Faith.[160]

(Allah) said: “Get thee down from this: it is not for thee to be arrogant here: get out, for thou art of the meanest (of creatures).”[161]

 

(Allah) said: “Then get thee out from here: for thou art rejected, accursed. [162]

 

But where did the evil ones go after the banishment? They went all over the places which could sustain them and these are the earth and earth-likes planets (which contain oxygen) as they are made from fires. To date scientists have discovered more than 250 earth-likes planets and they are still counting. Many of the evil ones are up there living a lawless life without any apparent leader (since they rejected us as Vicegerent of God) and all the time spying on heaven as well as endeavouring to lead mankind astray.

 

And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the living creatures that He has scattered through them.[163]

 

It is We Who have set out the Zodiacal Signs in the heavens, and made them fair-seeming to (all) beholders; And (moreover) We have guarded them from every evil spirit accursed: But any that gains a hearing by stealth, is pursued by a flaming fire, bright (to see).[164]

 

And We have, (from of old), adorned the lowest heaven with Lamps, and We have made such (Lamps) (as) missiles to drive away the Evil Ones.[165]

 

`And we pried into the secrets of heaven; but we found it filled with stern guards and flaming fires. ‘We used, indeed, to sit there in (hidden) stations, to (steal) a hearing; but any who listens now will find a flaming fire watching him in ambush.[166]

 

Now with the above as the backdrop, we shall now endeavour to examine the bigger picture of the Divine Plan.

1.              God created jinn (Including Iblis and Satans) and mankind primarily to worship Him.

I have only created Jinns and men to worship Me. [167]

2.              Mankind has been accepted by God to be His Vicegerent over all His creations including Iblis, Satans and the Angels.

Behold! We said to the angels, “Bow down to Adam”: they bowed down except Iblis.[168]

3.              Rebellion of Iblis and his cronies.

“Nor wilt Thou find, in most of them, gratitude.” [169]

I will lead them all astray.”[170]

 

4.              God being All-Wisest had foreseen the rebellion (of Iblis and his cronies) and had prepared to handle it His way.

Had it not been for a Word that went forth before from thy Lord, (tending) to a Term appointed, the matter would have been settled between them. [171]

 

Respite will I grant unto them: for My scheme is strong (and unfailing). [172]

 

For Allah carries out all that He wills. [173]

 

Allah said: “Did I not tell you that I know the secrets of heavens and earth, and I know what ye reveal and what ye conceal?”[174]

5.              He created the soul of His Messenger 60000 years before He created His other creations (within the 6 phases) including Iblis and his cronies.

 

God had created the soul of His Messenger 60000 years before He created other creations. [175]

 

He it is who created the heavens and the earth in six phases.[176]

6.              The name of His Messenger is Muhammad. He is His last Messenger and he is sent to all His creations bearing His mercy.

We sent thee not, but as a mercy for all creatures. [177]

 

We have not sent thee but as a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men understand not.[178]

 

The name of the Messiah is admirable for God himself gave him the name when He created his soul and placed it in a celestial splendour. God said, “Wait Mohammed, for thy sake I will create paradise, the world, and a great multitude of creatures whereof I make thee a present insomuch that whoso shall bless thee shall be blessed, and whoso shall curse shall be accursed. When I send thee into the world I shall send thee as my messengers of salvation and thy word shall be true insomuch that heaven and earth shall fail but thy faith shall never fail. Mohammed is his blessed name. [179]

 

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets. [180]

 

Continue reading »

Comment » | gnosticism

Al Baari’u

September 28th, 2009 — 9:33pm

Poem of Mr. Suratman Markasan – A Guest of Amran dan Hussien

1

Allah Maha Pencipta Allah Maha Penata
bermula dari tiada menjadi ada
manusia tidak jadi dari Nur Muhammad
itu tidak benar sama sekali
jika engkau hidup dalam zaman Khalifah Ali
pastilah engkau akan diusir atau dibakar

Allah Al Baari’u Allah Maha Penata
Allah mencipta Adam dari tanah
maka itu iblis tidak mahu menyembah Adam
kerana dirinya dijadikan daripada api
menyangka dirinya lebih mulia daripada Adam
tapi Adam yang dianggap hina lebih pintar daripada iblis

Tentunya engkau sedar dan tahu
akhirnya iblis yang angkuh diusir-Nya
tapi si angkuh berjanji kepada-Nya
tidak akan banyak manusia yang menyebelahi-Nya
si angkuh berjaya menggoda manusia pertama
memakan buah kholdi larangan-Nya!

2

Adam dan Hawa diampuni Allah
lalu mereka menjadi khalifah di bumi
dan benar janji iblis-syaitan kepada-Nya
angkara sumpah nestanya kepada Yang Esa
keturunan Adam-Hawa akan tertipu tergoda
yang halal menjadi haram
yang haram menjadi halal
meminum khemar yang merosakkan menjadi kesukaannya
memakan wang bunga yang berlebihan sangat disenanginya
membunuh mereka yang tidak sejalan
menghancurkan bumi tidak terkira lagi
sehingga bongkah airbatu di utara di selatan menjadi cair
dan akibatnya ada bumi yang akan tenggalam nanti

Iblis-syaitan terus bertungkus-lumus
manusia yang dikirimi nabi-nabi
sebagai penasihat dan pesuruh Allah
tidak diikuti malah dimusuhinya
mereka menzalimi dirinya sendiri
lalu mereka mengikuti nafsu yang dikawal iblis-syaitan
Allah As-Sabuur Allah Maha Sabar
Allah menurunkan nabi Muhammad pesuruh terakhir-Nya
diiringi al-Quran kitab yang dilindungi-Nya
yang tidak bisa diubah manusia seperti yang berlaku sebelumnya
Allah menasihati Muhammad jangan bersedih
jika Dia mahu manusia seluruhnya menjadi Islam pasti akan berlaku!

kerana semuanya itu adalah sebahagian daripada dzat-Nya yang kecil!

3

Manusia yang dirong-rong syaitan-iblis
tidak mempelajari dari sejarah yang ditunjukkan-Nya
kaum nabi Noh yang mengikuti nasihatnya selamat daripada bah
kaum nabi Musa yang mengikutinya selamat daripada Fir’un
akan tetapi dalam perjalanan masa
manusia tetap angkuh menolak Al-Quran
memperlekeh nabi Muhammad Pesuruh-Nya!

Berjuta tahun sudah berlalu
bulan terus mengelilingi bumi
bumi mengelilingi matahari
dan matahari mengeliling planet lainnya
masing-masing bergerak dengan santun di pasaknya
tidak pernah terjadi tabrakan antara satu dengan lainnya
itulah Allah Al-Baari’u Yang Maha Penata dengan plan induk-Nya

Tidak tahukah engkau?

bayi-bayi penyu laut yang kecil mungil
akan keluar berbondong-bondong pada malam hari
menuju ke pantai ketika bahaya tidak muncul
dalam proses waktu dengan tidak berbekal kompas pandu
antara 20 hingga 25 tahun kemudiannya
penyu-penyu itu kembali ke tempat asal lahirnya
setelah mengharungi samudera kira-kira 8000 kilomater 1)

Itulah tandanya kekuasaan Allah Al Baari’u
‘Dan pada penciptaan Kamu dan pada
haiwan-haiwan melata yang berterbangan
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi kaum yang berakal’ 2)

tutuplah matamu pakailah mata-hatimu
lalu kamu akan mengenal sungguh-sungguh
Allah Al-Baari’u Yang Maha Penata!

Kamar IPA
17 Ramadhan 1430
7 September 2009

1) Maurice Burton ‘Reptiles’: Encyclopaedia of Animaals (CBPC) Publishing Ltd., hal.120
2) Surah Al Jaatsiyah: ayat 4

Comment » | poetry

SELAMAT HARIRAYA AIDILFITRI 1430

September 28th, 2009 — 9:26pm

Poem of Mr. Suratman Markasan – A Guest of Amran dan Hussien

Hari-hari penuh rahmat akan berlalu pasti
si kakek sedar diri bersedih diri
terkenang apakah amalnya diterima Ilahi
setiap menjelang subuh sedu-sedan menyendiri

Si kakek terketar sendiri di kamar kaku
dari tiap penjuru dzat-Nya melirik begitu
ketakutannya menjadi tinggi tak menentu
terkenang anak-anak yang belum mengenal ilmu

Apakah engkau wahai temanku
tidak menangisi bulan suci yang pasti pergi
daun-daun hari akan terus gugur tentu
tak mungkin kita bisa menahan khudrat Ilahi

Kita hampir tiba di garis penamat pencarian kita
mungkin kita tersilap langkah tersalah kata
sama-samalah kita memberi maaf dengan rela
semoga Tuhan mengampuni kekurangan ilmu kita

Suratman Markasan
Halimah Madon
Muhammad Hidayat Suratman

1 Syawal 1430
20 September 2009

Comment » | poetry

Al Khaaliq

September 28th, 2009 — 9:24pm

Poem of Mr. Suratman Markasan – A Guest of Amran dan Hussien

Dialah Al Khaaliq yang mencipta segala-galanya
bermula planet-planet besar dan kecil
dan tiap satunya berputar di atas paksi dengan santunnya
kemudian Adam Hawa dan keturunannya
lalu segala isi bumi lautan langit dan penghuninya
termasuk ruang dan masa juga
semuanya diatur-tetapkan pergerakannya
tiada siapa yang tahu melainkan Al Khaaliq Maha Pencipta
tika tiba saat luput masanya
kembalilah semua tiada kecuali mengadap hisab-Nya!

Tidakkah engkau berfikir ketika berbaring dan duduk
bagaimana bulan mengelilingi bumi
lalu bumi mengelilingi mentari
dan mentari mengelilingi berjuta pelanet lainnya
semuanya santun bergerak di atas pasaknya
sehingga tidak terbentur antara satu dengan lainnya
tapi mengapa mobil dan kenderaan lainnya di bumi
yang dipandu manusia sesekali bisa tabrakan
lokomotif atau bulet-train yang dilengkapi monitir tercanggih
bisa tabrakan juga di mana-mana negara teknologi canggih?

Selidiklah tentang dirimu juga
bagaimana otakmu berfungsi setiap detik
pancainderamu santun bergerak
tanganmu yang memegang makanan tidak menyumbatnya ke telinga
tika menyetir mobil bukan kedua kakimu yang memegang alatnya
tika telfon berbunyi tidak kau letakkan di kepalamu
tika bergerak ke mana-mana tidak kau gunuakan dua belah tanganmu
kerana di dalam otakmu ada dzat-Nya
yang mengurus mengatur gerak-geri jasmanimu
demikianlah di tiap cekerwala itu pun ada dzat-Nya
itulah Allah Al Aliim yang Maha Bijaksana
itulah Allah Al Baari’ yang Maha Penata

Bertanyakah engkau di benakmu
bagaimana kekuasaan yang ada pada-Nya
biarpun adik-beradik kembar itu
sulit untuk dibedakan wajahnya
tidakkah kau selidiki
cap di jarinya tetap berbeda
bahkan setiap manusia yang dicipta-Nya
cap jarinya tetap berbeda!
tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain
itulah Allah Maha Bijaksana!
itulah Allah Maha Penata!
Tapi malangnya mereka menidakkan-Nya!

Woodlands Avenue One
3 Jamadialakhir 1430
28 Mei 2009

Comment » | poetry

The Broader Picture of the Dzatiyah Concept III

September 28th, 2009 — 12:00am

All the above systems are administered without any form of human intervention. Eventhough they may seem complex and complicate but it is nothing to God All-Wisest. If the outer space with its planetary systems, milky ways and others can be administered by God without much ado, it goes without saying administering mankind is nothing at all to Him. If God does not allow all his other creations a role to play in His Divine Plan, what make mankind thinks that He will let them have freewill or freehand to vary His Divine Plan. Bear in mind, even the thoughts which came to us are His makings. To this end, whatsoever our actions (visible or not, tangible or not) represented the thought(s) streaming down from His Divine Plan. Hence Allah had commanded to the effect:

 

Does Man think that he will be left uncontrolled?[90]

 

What! Are ye the more difficult to create or the heaven (above)?[91]

 

By the Soul, and the proportion and order given to it.[92]

 

They said: “What affair is this of ours?” Say thou: “Indeed, this affair is wholly Allah’s.” [93]

 

Not for thee, (but for Allah), is the decision. [94]

 

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth; to Him do all questions go back (for decision).[95]

 

What we see before us now is, in reality, the translation of the blue print in the Divine Plan and the blue prints changed from time to time. Thus we do not have computers or airplanes during Prophet Adam’s time but today we have these. Surely, there will be more in the future which is now beyond our human comprehension. This further fortified by the scientists’ finding that we have only used ten percent (10%) of our Brain (mental) capacity.

 

And if all the trees on earth were pens and the Ocean (were ink), with seven Oceans behind it to add to its (supply), yet would not the Words of Allah be exhausted (in the writing): for Allah is Exalted in power, full of Wisdom.[96]

In future we may even be celebrating our children birthdays in the earth-likes planets in the outer space and space will be a busy “trodden” highways. As Allah had commanded to the effect:

By the Sky with (its) numerous Paths.[97]

We may scoff at the above suggestion but remember even our great-great ancestors in the 1900 will laugh at the suggestion that man will reach the moon. In fact many verses in Al Quran pinpointed at many sciences which were lately discovered or need further investigation.

There is, in their stories, instruction for men endued with understanding. It is not a tale invented, but a confirmation of what went before it, a detailed exposition of all things, and a Guide and a Mercy to any such as believe.[98]

 

And We have indeed made the Quran easy to understand and remember.[99]

 

Examples of some of these:

1.               The verse on the birth of Prophet Jesus:

She (Mariam) said: “O my Lord! how shall I have a son when no man hath touched me?” He said: “Even so: Allah createth what He willeth: when He hath decreed a Plan, He but saith to it, `Be’, and it is!

 

From the reading of the above verse, the evidence of cloning stares right in our face and only lately we knew about cloning but this was already in the pipeline of His Divine Plan.

2.              Human beings became apes:

When in their insolence they transgressed (all) prohibitions, We said to them: “Be ye apes, despised and rejected.” [100]

The above verse is evidence of Mutant which is now thought of by our Scientists in their Hybrid Embryonic experiment. Perhaps this may explain too “Darwin’s Theory”.

3.              Dividing the sea:

Then We told Musa by inspiration: “Strike the sea with thy rod.” So it divided, and each separate part became like the huge, firm mass of a mountain.

 

This technology has now been developed by mankind for construction works in the seas or rivers.

4.              Division of drinkable and salt water:

He has let free the two bodies of flowing water, meeting together: Between them is a Barrier which they do not transgress. [101]

Mankind can now conserve drinkable water at estuaries by building reservoirs or dams thereat knowing fully well that there is an invisible partition which prevents drinkable water becoming salty water.

Because God is All-Wisest, His Divine Plan could not have any error at all. Everything has been recorded in the Divine Plan and nothing is amiss. Allah had commanded to the effect:

Nor is hidden from the Lord (so much as) the weight of an atom on the earth or in heaven. And not the least and not the greatest of these things but are recorded in a clear Record. [102]

 

Nothing have We omitted from the Book, and they (all) shall be gathered to their Lord in the end. [103]

No change wilt thou find in the practice (approved) of Allah[104]

Nor any event can take place without His approval. To say otherwise means we can do thing with or without His approval. Allah had commanded to the effect:

No kind of calamity can occur, except by the leave of Allah.[105]

To say that we have freewill is to imply that the Divine Plan is incomplete, God is not the All-Wisest and we can override or change His Plan at our whim and fancy. Allah had commanded to the effect:

Ah! Woe be to you for the (false) things ye ascribe (to Us). [106]

To those who subscribed to the concept that there is freewill, they will refer to the commandment of Allah in the following verses in the Quran to fortify their contentions:

Verily never will Allah change the condition of a people until they change it themselves[107]

 

Whatever misfortune happens to you, is because of the things your hands have wrought[108]

 

The understanding of this verse differentiates between the Enlightened and the Unenlightened. For the Enlightened they perceived the successful and the unsuccessful or the fortunate or the unfortunate are but the infinitesimal Essence. They accept that the infinitesimal Essence acted in accordance with the Divine Plan. Whereas the Unenlightened look upon these verses as the right of freewill and that they can change the Divine Plan. Allah had commanded to the effect:

Those who give partners (to Allah) will say: “If Allah had wished, we should not have given partners to Him, nor would our fathers: nor should we have had any taboos.” So did their ancestors argue falsely, until they tasted of Our wrath. Say: “Have ye any (certain) knowledge? If so, produce it before us. Ye follow nothing but conjecture: ye do nothing but lie.” [109]

 

Says, “Are those equal, those who know and those who do not know? [110]

 

The blind and the seeing are not alike; Nor are the depths of Darkness and the Light; Nor are alike those that are living and those that are dead. [111]

 

They all have a heart but they chose not to use it to understand Allah’s words. [112]

Their hearts are sealed and so they understand not.[113]

 

Thou was heedless of this, now have We removed thy veil, and sharp is thy sight this Day![114]

 

Accepting predestination does not mean that we are to fold our arms and do nothing. So, if we are hungry eat; if there is a fire put it out and if sick visit the doctor. What it really boils down to is to live our life as per normal. We may note the life of Prophet Abraham; after his duty of Prophethood was over he led a normal life as any ordinary person so much so he could not even recognise his visitors were the Angels.

There came Our Messengers to Ibrahim with glad tidings. They said, “Peace! “he answered, “Peace!” and hastened to entertain them with a roasted calf. But when he saw their hands went not towards the (meal), he felt some mistrust of them, and conceived a fear of them. They said: “Fear not: we have been sent against the people of Lut.”[115]

 

We are to carry on our life as per normal and this is what is asked of us. As Prophet Muhammad (pbuh) had said when asked by a Companion as to whether we should just wait for predestination rather then pre-empting it:

Live accordingly rather than waiting for predestination to happen.[116]

 

Live accordingly as each of you will live in accordance with your predestination. If it is predestined that he does good then shall it be and vice versa.[117]

 

Even our fate was hung over our neck when we born. On Judgment day we shall read our aforesaid fate.

 

Every man’s fate We have fastened on his own neck: on the Day of Judgment We shall bring out for him a scroll, which he will see spread open. (It will be said to him:) “Read thine (own) record; sufficient is thy soul this day to make out an account against thee.”[118]

The day when we were born our destiny as to whether we are heavens’ or hells’ dwellers had already been decided. Prophet Muhammad (pbuh) had said to the effect:

Each and everyone of you or all mankind, God has decided your fate as to whether you are heavens’ or hells’ dwellers and He even has predestined your life whether it is a happy or a miserable one. [119]

 

Not only our fate had been decided but also the path of our destiny as well as its final destination had already been laid down for us to tread. Prophet Muhammad (pbuh) had said to the effect:

The path to our final destiny has already been made easy for us to tread.[120]

 

To reject predestination means we are faithless and that our place in the hereafter shall be in hells. Prophet Muhammad (pbuh) had said to the effect:

Until he accepts predestination, a person is faithless and even he donated gold as high as Mount Uhud, his aforesaid deed is rejected. [121]

Let it be known that you cannot escape from a mishap once it became your destiny and no mishap will befall you if it is not your destiny. Should your belief contradict this, your place will be in hell. [122]

 

We must not even imagine that if we do thing in a certain way, we can sidestep our destiny. Prophet Muhammad (pbuh) had said to the effect:

Never say that if I do this or that way it would circumvent the event which had just occurred but do say that this is predestination; to do otherwise will invite Satan to lead us astray. [123]

The predicament that we are in (accepting fully Predestination) is our own making. God had made an offer to all His creations if any would want to be His Vicegerent and all rejected it except mankind. We accepted the offer with our eyes open. As such, a trust is created between us and God and as His Vicegerent cum Trustees we are to dutifully accept and implement His Divine Plan which includes Predestination without much ado.

 

Behold, thy Lord said to the Angels: “I will create a Vicegerent on earth.” [124]

 

We did indeed offer the Trust to the Heavens and the Earth and the Mountains; but they refused to undertake it, being afraid thereof: but man undertook it; – he was indeed unjust and foolish.[125]

 

Is it not His to create and to govern?[126]

 

Being in His Trustees we are accountable for all our actions. A Companion asked Prophet Muhammad (pbuh) is he also accountable to God when what he has in possession is just a date and a cup of (drinking) water. The Holy Prophet answered in affirmative. [127]

 

Then, shall ye be questioned that Day about the joy (ye indulged in!)[128]

Continue reading »

Comment » | gnosticism

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz VI

September 28th, 2009 — 12:00am

Bagi mereka yang buta (tidak bermakrifatullah) firman-firman Allah swt  seperti berikut membawa masalah:

Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri: Ar Ra’d (13):11

Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan: Al Balad (90):10

Dan apa juga musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan tanganmu sendiri : Asy Syura (42):30

Mereka mentafsirkan bahawa ayat-ayat ini menunjukkan Loh Mahfuz  tidak sempurna, tidak lengkap, boleh diubahsuai, kita ada hak memilih, kita boleh ubah pelan induk Allah swt dengan pelan kita sendiri, ada yang Allah swt tidak tahu dan ada yang kita tahu tetapi Allah swt tidak tahu. Dengan itu mereka merubahkan rukun Iman ke enam iaitu yang baik dan jahat daripada Allah swt kepada yang baik daripada Allah swt dan yang jahat daripada mereka sendiri. Kerana itulah, Allah ada berfirman yang bermaksud:

Dan mereka berkata, “Jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat).” Mereka tidak berpengetahuan sedikitpun tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Az Zukhruf (43):20; Al Anaam (6):148.

Katakanlah (wahai Muhammad): Semuanya itu (kebaikan dan bencana) adalah (berpunca) dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan (nasihat dan pengajaran)? An Nisa (4):78.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata: Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini? (Jawabnya): Tuhan akan menjadikan ramai orang sesat dengan sebab perbandingan itu dan akan menjadikan ramai orang mendapat petunjuk dengan sebabnya dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik. Al Baqarah (2):26

Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya.
Al Ankabut (29):43

Bandingan dua golongan itu samalah seperti orang yang buta serta pekak, dengan orang yang celik serta mendengar; kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. (Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Hud (11):24

Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya?: Al Anaam (6):122.

Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya: Al Hajj (22):74.

Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki tentulah Dia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya. Ar Ra’d (13):31.

Kerana mereka belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan dengan itu mereka masih belum dapat menerima qadha dan qadar dengan sepenuhnya serta masih mempersoalkannya. Mereka lupa kepada firman Allah swt yang bermaksud:

Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya. Al Anbiyaa (21):23.

Nabi Isa (as) ada bersabda:

Kenapa” adalah pintu ke neraka: Gospel of Barnabas, 114 (?).

Bukan sahaja mereka mempertikaikan qadha dan qadar, mereka juga menuduh Allah swt tidak bersikap adil kerana takdir yang mereka tidak dapat merimanya. Allah swt berfirman yang bermaksud:

Dan kecelakaan bagimu  disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya): Al Anbiyaa (21):18.

Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan: Ash Shaaffaat (37):159; An Nahl (16):60.

Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya (diberikan oleh mereka): Al Anaam (6):91.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya (diberikan oleh mereka): Az Zumar (39):67.

Tanyakanlah (wahai Muhammad): Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, “Kepunyaan Allah.”

Katakanlah, “(Kalau demikian) maka dari jalan manakah kamu ditipu?” Al Mukminin (23):84.

Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya: Al Anfaal (8):51; Fushshilat (41):46; Al Hajj (22):10.

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah: An Nisa (4):41.

Kamu tidak akan dianiaya sedikitpun: An Nisa (4):77.

Bagi mereka yang sudah benar-benar mengenal Allah swt, matahati mereka jelas melihat segala yang terzahir (termasuk ruang dan masa) adalah sebenar penzahiran DzatNya dan sesudah itu DzatNya tersembunyi di sebalik penzahiranNya dan menjadi batin penzahiran itu. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam: Qaaf (50):22.

Dialah Yang Zahir serta Yang Batin: Al Hadid (57):3

Matahati mereka tidak terhijab dan melihat dengan jelas bahawa DzatNya yang sebenarnya wujud dan yang juga beraksi. Mereka berkata:

Professor Muhammad Said Ramadhan Al Buti:

Segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan kesemuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung iaitu hakikat Dzat Azza Wajalla. Sifat wujud ini tidak lain selain Dzat-Nya. Muhammad Said Ramadhan Al Buti, Keyakinan Hakiki, 67 (1996).

Syeikh Abdul Qadir Al Jilani:

Dzat yang menjadi sebab wujudnya segala sesuatu: Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Al Fath Ar Rabanni, 45 (1996).

Imam Ghazali:

Kesimpulannya, bahawa tiada ada wujud ini selain sesuatu yang berdiri sendiri selain… dengan Dzat-Nya: Imam Ghazali, Ihya Ulumiddin Bk 7, 427 (1981).

Ibnu Qayyim:

Segala kesempurnaan, keagungan, kebesaran dan keagungan merupakan keharusan daripada Dzat-Nya dan mustahil jika tidak seperti itu: Terjemahan Tafsir Ibnu Qayyim, 220 (2000).

Murtadha Muthahhari:

Dengan kata lain, Dzat Allah swt ada di semua maujud dan meliputi semua maujud: Murtadha Muthahhari, Jejak-jejak Ruhani, 14 (1996).

Justeru itu, mereka sedar bahawa sebenarnya kita ini tidak wujud. Imam Ghazali berkata:

Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti ia mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya: Imam Ghazali, Ihya Ulumiddin Bk. 7, 427 (1981).

Memandangkan kesemua ciptaan (termasuk ruang dan masa) adalah daripada penzahiran DzatNya maka adalah benar bahawa kesemua ciptaan itu (termasuk ruang dan masa) adalah kepunyaan mutlak Allah swt. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nafikan?: Ar-Rahman(55):13;16;18;21;23;25;28;30;32;34;36;38;40;42;45;47;49;51;53;55;57;59;61;63;65;67;69;71;73;75;77

Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kamu ragu-ragu?: An Najm (53):55.

Justeru itu mereka tahu keselamatan terletak di dalam diam dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil… Al Baqarah (2):42; Al Anaam (6):82.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil: Al Qashash (28):55.

Dan aku (Muhammad) diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri: Az Zumar (39):12; An Anaam (6):14.

Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan semesta alam: Al Anaam (6):71;Al Anbiyaa (21):108; Al Hajj (22):34.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan… An Nisa (4):125.

Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya: Al Baqarah (2):208.

Dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar (iaitu) orang–orang yang apabila ditimpa mushibah, mereka mengucapkan, “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami dikembalikan.” Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk: Al Baqarah (2):156.

Nabi Muhammad (saw) ada bersabda yang bermaksud:

Adakalanya seseorang mengucapkan sepatah kata yang menyebabkan ia tergelincir ke neraka sejauh jarak antara timur dan barat: Terjemahan Sahih Muslim Bk. 4, 1022 (1993).

Syeikh Abdul Qadir Al Jilani ada berkata:

Mereka ini tahu bahawa keselamatan terletak dalam “diam” dan berkhalwat. Kamu hendaklah bersopan santun, diam dan jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada Dia. Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Pembukaan Kepada Yang Ghaib, 94, 96 (1990).

Comment » | gnosticism

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz V

September 21st, 2009 — 12:00am

Sehubungan dengan ini, DzatNya yang meliputi kesemua ciptaanNya memastikan kesemua lakaranNya yang tersirat di Loh Mahfuz pasti berlaku. Seperti juga taatnya tangan kita menyuapkan makanan ke mulut kita, tidak pernah terlepas. Justeru itu, Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya rencana-Ku amatlah teguh: Al Araaf (7):183.

Kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah: Al Ahzab (33):62.

 

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah: Al Fath (48):23.

 

Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku: Al Ahzab (33):38; Al Israa (17):77; Al Fat-h (48):23; Yunos (10):64; Al Mukmin (40):6; An Nisa (4):47; Al Ahzab (33):37.

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya:Al Anaam (6):134; Al Mukmin (40):55; Luqman (31):33.

Engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi “Sunnatullah” dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan “Sunnatullah” itu: Faathir (35):43

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya: Yasin(36):40.

LakaranNya di dalam Loh Mahfuz merangkumi beberapa masa. Contoh:

 1. Masa dahulu:

Dan Dia mengajar kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!” Mereka menjawab, “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Allah berfirman, “Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.” Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, “Bukankah sudah Aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan yang kau sembunyikan.”: Al Baqarah (2):31-33.

 

ii)              Masa Kini:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh: Hajj (22):27; Al Baqarah (2):125.

 

iii)               Masa Akan Datang:

Berkatalah orang-orang yang masuk (Neraka) kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, “Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.”: Al Araaf (7):38.

 

Kalau tidak kerana kesemua perkara sudah dilakarkan di dalam Loh Mahfuz mungkin kita semua sudah pun menerima bala yang besar memandangkan maksiat yang sangat berleluasa sekarang ini. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

 

Kalau tidaklah kerana sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah binasa: Asy Syuraa (42):14, 21; Al Anfaal (8):68; Yunus (10):19.

 

Seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka: Hud (11):110 ;Thaahaa (20):129.

Dan Aku memberi tempoh kepada mereka; sesungguhnya rancangan balasanKu amatlah teguh: Al A’raaf (7):183

Dengan sempurnanya Loh MahfuzNya, manusia tidak ada campur tangan langsung dalam pengurusan ciptaanNya termasuk dirinya.  Allah swt telah berfirman yang bermaksud:

 

Mereka berkata, “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campurtangan) dalam urusan ini?”Katakanlah, “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan.” : Ali Imran (3):154.

 

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu: Ali Imran (3):128

 

Dengan ini, kesemua aksi ataupun kelakonan ciptaan sebenarnya adalah aksi ataupun kelakonan DzatNya menuruti apa yang terlakar di dalam Loh Mahfuz walaupun dalam perkara ibadah. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

 

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, akan tetapi bukan  kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah yang melempar: Al Anfaal (8):17.

 

Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu: At Taubah (9):14.

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami  angkut mereka di daratan dan di lautan: Al Israa (17):70.

 

Tidakkah kamu melihat Allah mengerak awan: An Nur (24):43.

Syeikh Abdul Qadir Al Jilani ada berkata:

 

Pada peringkat ini tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tentang tauhid (Keesaan Allah).

 

Dengan lain perkataan, kamu adalah dalam takdir atau qadha dan qadar Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sana sini: Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Pembukaan Kepada Yang Ghaib, 149, 19,145 (1990).

Begitu juga kesemua yang ada termasuk diri kita adalah kepunyaan-Nya. Dengan ini, ciptaanlah yang tertaluk kepada Allah swt dan bukan sebaliknya. Di akhirat kelak kita dan bukan Dia yang akan ditanya. Malahan langit dan bumi pun tiada pilihan melainkan menyerah diri apabila dipanggil. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Kepunyaan Allahlah semua yang ada di langit dan di bumi: Ali Imran (3):109, 129; Al Baqarah (2):255; 284.

 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nafikan?Ar Rahman(55):13;16;18;21;23;25;28;30;32;34;36;38;40;42;45;47;49;51;53;55;57;59;61;63;65;67;69;71;73;75;77

Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana kamu ragu-ragu?: An Najm (53):55.

 

Manusia dan mahkluk itulah yang tertaluk kepada Allah dan Allah tidak tertaluk kepada mereka: Syeikh Abdul Qadir Al Jilani, Pembukaan Kepada Yang Ghaib, 96.

 

Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-nya dan mereka yang akan ditanya: Al Anbiya (21):23.

Datanglah kamu keduanya (langit dan bumi) menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, “Kami datang dengan suka hati.”: Fushshilat (41):11.

 

Namun begitu, Allah swt bukanlah satu karakter dalam Loh Mahfuz kerana Loh Mahfuz itu terjadi daripada sedikit DzatNya yang lebih kecil daripada sebutir pasir. Maha BesarNya Dia tidak ada apapun dapat memuatkanNya. Allah swt juga tidak dapat kita gambarkan, rupakan ataupun umpama dan tidak bertempat. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Allah Yang Maha Besar.: Ar Rad (13):9

 

Prof. Muhammad Ramadhan Al Buti ada menulis:

Jika… anda dapat menggambarkan Allah swt berada di tempat tersebut, ini bermakna daya penguasaan akal anda kepada segala sesuatu lebih besar daripada daya penguasaan Tuhan anda. Hal ini membuktikan tidak layaknya dia menjadi Tuhan kerana memiliki sifat serba kurang: Muhammad Said Ramadhan Al Buti, Keyakinan Hakiki, 121(1996)

Comment » | gnosticism

The Broader Picture of the Dzatiyah Concept II

September 21st, 2009 — 12:00am

2.              Understand the Divine System

After achieving the Knowledge of God, he will begin to perceive the Divine systems in abundance before him. Some examples of such systems:

2.1              The Solar system

a.              The Sky

 

Allah is He Who raised the heavens without any pillars that ye can seeHe has subjected the sun and the moon (to His Law)! Each one runs (its course) for a term appointed.[38]

 

He Who created the seven heavens one above another: no want of proportion wilt thou see in the Creation of (Allah) Most Gracious. So turn thy vision again: seest thou any flaw? Again turn thy vision a second time: (thy) vision will come back to thee dull and discomfited, in a state worn out. And We have, (from of old), adorned the lowest heaven with Lamps.[39]

 

It is Allah Who sustains the heavens and the earth, lest they cease (to function): and if they should fail, there is none – not one – can sustain them thereafter: verily He is Most Forbearing, Oft-Forgiving.[40]

 

So verily I call to witness the Planets, that recede, Go straight, or hide; And the Night as it dissipates; And the Dawn as it breathes away the darkness.[41]

 

And the sun runs its course for a period determined for it; that is the decree of (Him), the Exalted in Might, the All-Knowing. And the Moon, We have measured for it mansions (to traverse) till it returns like the old (and withered) lower part of a date-stalk. It is not permitted to the Sun to catch up the Moon, nor can the Night outstrip the Day: each (just) swims along in (its own) orbit (according to law).[42]

 

By the stars (Men) guide themselves.[43]

 

 b.              The Earth

 

And it is He Who spread out the earth, and set thereon mountains standing firm, and (flowing) rivers[44]

 

And He has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and rivers and roads; that ye may guide yourselves.[45]

 

He Who has made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads (and channels).[46]

 

And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse); He draweth out therefrom its moisture and its pasture; And the mountains hath He firmly fixed; For use and convenience to you and your cattle.[47]

 

Seest thou not that Allah sends down rain from the sky? With it We then bring out produce of various colours. And in the mountains are tracts white and red, of various shades of colour, and black intense in hue.[48]

 

c.              Night and Day

 

Behold! In the creation of the heavens and the earth; in the alternation of the Night and the Day[49]

 

Its night doth He endow with darkness, and its splendour doth He bring out (with light).[50]

 

It is He Who created the Night and the Day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course. [51]

 

Made the moon a light in their midst, and made the sun as a (Glorious) Lamp?[52]

 

That is because Allah merges Night into Day, and He merges Day into Night and verily it is Allah Who hears and sees (all things).[53]

 

And He it is Who makes the Night as a Robe for you, and Sleep as Repose, and makes the Day (as it were) a Resurrection.[54]

And made your sleep for rest, And made the night as a covering, And made the day as a means of subsistence?[55]

And He hath made subject to you the sun and the moon, both diligently pursuing their courses: and the Night and the Day hath He (also) made subject to you.[56]

 

d.              Time

 

It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty), and measured out stages for it; that ye might know the number of years and the count (of time). Nowise did Allah create this but in truth and righteousness. (Thus) doth He explain His Signs in detail, for those who understand? Verily, in the alternation of the Night and the Day, and in all that Allah hath created, in the heavens and the earth, are Signs for those who fear Him.[57]

 

The number of months in the sight of Allah is twelve (in a year), so ordained by Him the day He created the heavens and the earth; of them four are sacred: that is the straight usage.[58]

 

 e.              Shadow

 

Hast thou not turned thy vision to thy Lord? How He doth prolong the Shadow! If He willed, He could make it stationary! Then do We make the sun its guide; Then We draw it in towards Ourselves, a contraction by easy stages.[59]

Do they not look at Allah’s creation, (even) among (inanimate) things, how their (very) shadows turn round, from the right and the left, prostrating themselves to Allah, and that in the humblest manner?[60]

 

2.2              The rain:

In the rain which Allah sends down from the skies, and the life which He gives therewith to an earth that is dead.[61]

 

And do We not send down from the clouds water in abundance, That We may produce therewith corn and vegetables, And gardens of luxurious growth?[62]

 

He sends down rain from the sky and with it gives life to the earth after it is dead: verily in that are Signs for those who are wise.[63]

 

And He it is Who sends the Winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy, and We send down purifying water from the sky, That with it, We may give life to a dead land, and slake the thirst of things We have created, cattle and men in great numbers. And We have distributed the (water) amongst them, in order that they may celebrate (Our) praises, but most men are averse (to aught) but (rank) ingratitude.[64]

 

And We send down water from the sky according to (due) measure, and We cause it to soak in the soil; and We certainly are able to drain it off (with ease). With it We grow for you Gardens of date-palms and vines: in them have ye abundant fruits: and of them ye eat (and have enjoyment), Also a tree springing out of Mount Sinai, which produces oil, and relish for those who use it for food.[65]

2.3              Wild life

 

 The beasts of all kinds that He scatters through the earth.[66]

 

 Crawling creatures and cattle, are they of various colours.[67]

 

 And Allah has created every animal from water: of them there are some that creep on their bellies; some that walk on two legs; and some that walk on four. Allah creates what He wills: for verily Allah has power over all things.[68]

 

And in cattle (too) ye have an instructive example: from within their bodies We produce (milk) for you to drink; there are, in them, (besides), numerous (other) benefits for you; and of their (meat) ye eat.[69]

 

2.4              The wind and the cloud

In the change of the winds and the clouds which they trail like their slaves between the sky and the earth, (here) indeed are Signs for a people that are wise.[70]

 

And He it is Who sends the Winds as heralds of glad tidings[71]

 

It is Allah Who sends the Winds, and they raise the Clouds: then does He spread them in the sky as He wills, and break them into fragments, until thou seest rain-drops issue from the midst thereof: then when He has made them reach such of His servants as He wills, behold, they do rejoice![72]

Seest thou not that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a heap? then wilt thou see rain issue forth from their midst. And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) wherein is hail: He strikes therewith whom He pleases and He Turns it away from whom He pleases. The vivid flash of His lightning well-nigh blinds the sight.[73]

 

2.5              Mankind

And so amongst men…  are they of various colours.[74]

 

 And (have We not) created you in pairs.[75]

 

Then did he become a clinging clot; then did (Allah) make and fashion (him) in due proportion. And of him He made two sexes, male and female.[76]

 

Seeing that it is He that has created you in diverse stages?[77]

 

Ye shall surely travel from stage to stage.[78]

 

We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (Our Power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength; and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much).[79]

It is Allah Who created you in a state of (helpless) weakness, then gave (you) strength after weakness, then, after strength, gave (you) weakness and a hoary head: He creates as He wills, and it is He Who has all knowledge and power.[80]

 

And among His Signs is the variations in your languages and your colours; verily in that are Signs for those who know.[81]

 

2.6              Vegetation

And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse); He draweth out therefrom its moisture and its pasture.[82]

 

And in the earth are tracts (diverse though) neighbouring, and gardens of vines and fields sown with corn, and palm trees, growing out of single roots or otherwise.[83]

 

We produced diverse pairs of plants each separate from the others.[84]

 

We send down rain from the sky, and produce on the earth every kind of noble creature, in pairs.[85]

 

With it We grow for you Gardens of date-palms and vines: in them have ye abundant fruits: and of them ye eat (and have enjoyment).[86]

 

We produce vegetation of all kinds: from some We produce green (crops), out of which We produce grain, heaped up (at harvest); out of the date palm and its sheaths (or spathes) (come) clusters of dates hanging low and near: and (then there are) gardens of grapes, and olives, and pomegranates, each similar (in kind) yet different (in variety): when they begin to bear fruit, feast your eyes with the fruit and the ripeness thereof. Behold! in these things there are Signs for people who believe.[87]

 

Therein is fruit and date palms, producing spathes (enclosing dates); Also corn, with (its) leaves and stalk for fodder, and sweet-smelling plants. Then which of the favours of your Lord will ye deny?[88]

 

2.7              Two water systems

He has let free the two bodies of flowing water, meeting together: Between them is a Barrier which they do not transgress: Then which of the favours of your Lord will ye deny?[89]

Continue reading »

Comment » | gnosticism

The Broader Picture of the Dzatiyah Concept I

September 14th, 2009 — 12:20am

The ultimate purpose of a Gnostic is to be the Elect of God. In order to achieve this purpose he has to travail the following stages:

 1. Achieve the Knowledge of God (Makrifatullah) – This is the foundation stage in the travel to be an Elect of God.
 2. Understand the Divine System – How God administers His creations.
 3. Total surrender to the Divine System – Did not dispute at all God’s absolute right to administer His creations including ourselves.
 4. Be prepared of God testing our sincerity in (3) above – Although the test is heavy and heart rendering but it is manageable because God only tests us to the best of our ability. Be careful of Satans attempt to tip the scale.
 5. Be prepared to be God’s Elect – While waiting spend substantial part of your time worshipping and remembering God.
 6. Becoming God’s Elect – God’s bidding “oozes” from you and you can neither control nor prevent it.
 1. Achieving Knowledge of God [1]

 

At the beginning God was alone and according to the Gnostic, He created creations so that through His creations He is known. So He commanded, “Be!” and His Divine Plan together with His creations (including space and time) [Hereinafter referred to as “His creations”] were created simultaneously from an infinitesimal fraction of His Infinite Essence [hereinafter referred to as “The Infinitesimal Essence”].

Say, “He is Allah, The One and Only.[2]

 

When He hath decreed a Plan, He but said to it, “Be” and it is!”[3]

 

Let it be noted at the outset that the Divine Plan is for The Infinitesimal Essence as God needs no plan at all for Himself. It is also for His angels to carry out His instructions in the Loh Mahfuz.

(The angels) arranging to carry out (Allah’s) commands.[4]

The angels and The Spirit (Gabriel) ascend unto Him in a Day the measure whereof is (as) fifty thousand years.[5]

Therein come down the angels and The Spirit (Gabriel) by with Allah’s permission on every errand.[6]

 

He (Allah) Whose centre of administration is in Heaven.[7]

 

Since His Divine Plan and all His creations were created from an infinitesimal Essence of His Infinite Essence, God is therefore Absolutely Great (Infinite), Vast (Immeasurable) and High (Exalted). As such, His creations as a whole can never be Him. A particle of sand of the Desert can never be the Desert.

He is the Great, the Most High.[8]

 

God is so immeasurable that I tremble to describe Him.[9]

As all His creations together with His Divine Plan are created from The Infinitesimal Essence hence His Infinitesimal Essence is The First as compared to His creations and when they perished that which remained will be His Infinitesimal Essence once again. Such being the case His Infinitesimal Essence is The Last. Be that as it may, His Infinite Essence has neither beginning nor end. Example, an object made from clay. Before it exists the clay exists first and when the object is destroyed the clay remains and it is the last. Nevertheless whether the object exists or not, the clay still remains.

He is the First and the Last[10]

 

In view of The Infinitesimal Essence is the source of His creations therefore The Infinitesimal Essence is the Obligatory Existence for all His creations. His creations manifested from The Infinitesimal Essence and once the manifestation came about, The Infinitesimal Essence is hidden behind the manifestation. Hence, He is The Manifest and The Hidden.

 

The Manifest and The Hidden[11]

By virtue that The Infinitesimal Essence is The Manifest and The Hidden of all creations including space and time, It therefore encompasses all. Such being the case, everywhere we turn to The Infinitesimal Essence is there in the form of its manifestation or lurking behind its manifestation. Just like water and ice, water is the manifestation of ice and water is also the hidden in the ice.

He it is that encompasseth all things.[12]

 

To Allah belong the East and the West: whithersoever ye turn, there is Allah’s countenance.[13]

By reason that The Infinitesimal Essence is The Manifest and The Hidden of all creations therefore God is All-Seeing, All-Hearing, All-Knowing and All-Vigilance to each and every of His creations. To this end, nothing escapes Him even our thoughts.

It is He Who hears and sees (all things).[14]

 

For He is Perfect in Wisdom and Knowledge.[15]

 

For Allah has full knowledge of all things.[16]

 

Nor is hidden from the Lord (so much as) the weight of an atom on the earth or in heaven.[17]

For Allah knows well all that is in (men’s) hearts.[18]

The fact that The Infinitesimal Essence encompasses all, this invariably explains the many miracles wrought by the Prophets of God such as the splitting up of the Red Sea, a live Camel being produced from inside a huge boulder, the raising of the dead and others. It also explains how multitude of human beings could be changed to primates in an instant.

 

Then We told Musa by inspiration: “Strike the sea with thy rod.” So it divided, and each separate part became like the huge, firm mass of a mountain. [19]

 

“And O my people! this she-camel of Allah is a symbol to you: leave her to feed on Allah’s (free) earth, and inflict no harm on her, or a swift Penalty will seize you!” [20]

 

“And ( We appoint Jesus) a Messenger to the Children of Israel, (with this message): “I have come to you, with a Sign from your Lord, in that I make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah’s leave: and I heal those born blind, and the lepers, and I quicken the dead, by Allah’s leave; and I declare to you what ye eat, and what ye store in your houses. Surely therein is a Sign for you if ye did believe.”[21]

 

Ask them concerning the town standing close by the sea. Behold! they transgressed in the matter of the Sabbath. For on the day of their Sabbath their fish did come to them, openly holding up their heads, but on the day they had no Sabbath, they came not: thus did We make a trial of them, for they were given to transgression… When in their insolence they transgressed (all) prohibitions, We said to them: “Be ye apes, despised and rejected.” [22]

This also explains why God has sole proprietorship of His creations and He shares this with no other. If we look at ourselves we could not help but to honestly admit that nothing of ourselves belong to us.

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth. [23]

 

Then which of the favours of your Lord will ye deny? [24]

 

Then which of the gifts of thy Lord, (O man,) wilt thou dispute about? [25]

Since He has sole proprietorship of His creations, God therefore has the absolute right to the administration of His creations.

Truly, the Command is with Allah in all things! [26]

Nor does He share His Command with any person whatsoever.[27]

He doth regulate all affairs[28]

(O Prophet). Say: “All things are from Allah.” But what hath come to these people, that they fail to understand a single fact? [29]

 

The Infinitesimal Essence eventhough a minuscule of The Infinite Essence nevertheless it is still part of The Infinite Essence. This explains why in many situations God alludes to the actions of The Infinitesimal Essence as His own actions.

 

It is not ye who slew them; it was Allah: when thou threwest (a handful of dust), it was not thy act, but Allah’s: in order that He might test the Believers by a gracious trial from Himself: for Allah is He Who heareth and knoweth (all things). [30]

He it is Who shapes you in the wombs as He pleases. [31]

 

Seest thou not that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a heap? then wilt thou see rain issue forth from their midst. And He sends down from the sky mountain masses (of clouds) wherein is hail: He strikes therewith whom He pleases and He Turns it away from whom He pleases. The vivid flash of His lightning well-nigh blinds the sight. It is Allah Who alternates the Night and the Day: verily in these things is an instructive example for those who have vision! [32]

 

He withholds the sky (rain) from falling on the earth except by His leave: for Allah is Most Kind and Most Merciful to man. [33]

Seest thou not that Allah sends down rain from the sky, and leads it through springs in the earth? Then He causes to grow, therewith, produce of various colours: then it withers; thou wilt see it grow yellow; then He makes it dry up and crumble away. Truly, in this, is a Message of remembrance to men of understanding. [34]

Since His creations are in reality The Infinitesimal Essence in manifestation and hidden as such there can only be one existence ie The Infinitesimal Essence. Example, if you look at a bowl it is the shape adopted by the glass. The bowl is in reality 100% glass. If there is only one existence that is The Infinitesimal Essence, so how is God unjust?

For Allah is never unjust to His servants. [35]

 

  Allah is never unjust in the least degree. [36]

Never will ye be dealt with unjustly in the very least! [37]

Verily Allah will not deal unjustly with man in aught. [38]

 


[1] The notes under this topic is a summary of the Article “Creator and the creations Pt 1”

[2] Al Ikhlas (112):1-2

[3] Ali Imran (3):47.

[4] An Nazi’aat (79):5

[5] Al Maarij (70):4

[6] Al Qadr (97):4

[7] Al Mulk (67):16,17.

[8] Ar Rad (13):9

[9] Gospel of Barnabas, 132 (?)

[10] Al Hadid (57):3

[11] Al Hadid (57):3

[12] An Nisa (4):126

[13] Al Baqarah (2):115

[14] Al Mukmin (40):56

[15] Al Hijr (15):25

[16] Al Mujaadalah (58):7

[17] Yunus (10):61

[18] Lukman (31):23

[19] Asy Syuaraa (26):63-67.

[20] Hud (11):64. Prophet Salleh.

[21] Ali Imran (3):49; Gospel Barnabas,, 241.

[22] Al Araaf (7): 163,166.

[23] Ali Imran (3):109, 129; Al Baqarah (2):255; 284.

[24] Ar Rahman(55):13;16;18;21;23;25;28;30;32;34;36;38;40;42;45;47;49;51;53;55;57;

      59;61;63;65;67;69;71;73;75;77

[25] An Najm (53):55.

[26] Ar Ra’d (13):31.

[27] Al Kahfi (18):26

[28] Ar Ra’d (13):2

[29] An Nisa (4):78.

[30] Al Anfaal (8):17.

[31] Ali Imran (3):6.

[32] An Nur (24):43-44.

[33] Al Hajj (22):65.

[34] Az Zumar (39):21.

[35] Al Anfaal (8):51; Fushshilat (41):46; Al Hajj (22):10..

[36] An Nisa (4):40.

[37] An Nisa (4):77.

[38] An Nisa (4):40.

1 comment » | gnosticism

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz IV

September 14th, 2009 — 12:00am

Kerana KebijasaknaanNya maka Loh MahfuzNya mestilah sempurna lagi berhikmah. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan): Al Qamar (54):49

Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Al Mu’minun (23):115

Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Yunos (10):5

Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu: At Talaq (65):3

Juga mustahil bagi Allah swt yang Maha Bijaksana melupakan sesuatu atau membuat kesalahan di dalam Loh Mahfuz yang memerlukan ubahsuai. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Tidaklah Kami alpakan sesuatupun di dalam al Kitab: Al Anaam (6):38.

Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata Loh Mahfuz: Yunus (10):61; Al Qamar (54):52-53

Tidak jatuh sebutir bijipun  dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Loh Mahfuz): Al Anaam (6):59.

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu  melainkan telah tertulis dalam kitab (Loh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah: Al Hadid (57):22.

Apa juga yang telah dilakarkan di dalam Loh Mahfuz sama ada yang baik ataupun tidak menjadi takdir ataupun qadha dan qadar bagi kita. Ia juga menjadi rukun iman yang keenam dan sekiranya kita tidak dapat menerima ini maka kita belum beriman. Dengan itu, kita akan dimasukkan dalam neraka. Nabi Muhammad(saw) ada bersabda yang bermaksud:

Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, dan Hari Akhir (kiamat) serta beriman kepada takdir dan buruknya takdir: Terjemahan  Sahih  Muslim Jilid 1, 5 (1994).

Maka perlu engkau ketahui bahawa musibah yang menimpa kamu tak akan hilang daripadamu. Dan sesuatu yang mesti terlepas daripadamu tak akan dapat memberikanmu musibah. Dan jika engkau mati dengan keyakinan selain ini, pasti engkau akan masuk ke neraka: Terjemahan Sunan Ibnu Majah Bk. 1, 65 (1992).

Menolak kesempurnaan Loh Mahfuz bererti juga menolak Kebijaksanaan Allah swt. Dengan ini, Allah swt juga akan menolak sedekah kita walaupun ianya setinggi Gunung Uhud. Menolak KesempurnaanNya juga bererti kita sudah sekongkolan dengan syaitan-syaitan. Nabi Muhammad(saw) ada bersabda yang bermaksud:

Seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan maka Allah tidak bakal menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir:” Terjemahan  Sahih  Muslim Jilid 1, 4 (1994).

Dan jika engkau tertimpa dengan sesuatu musibah maka janganlah berkata, “Seandainya sahaja aku berbuat begini dan begini.” Akan tetapi katakanlah, “Allah sudah mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti dilaksanakan-Nya.” Ketahuilah bahawa kata, “Seandainya” akan membuka jalan bagi syaitan untuk menggoda: Terjemahan Sunan Ibnu Majah Bk 1, 67 (1992).

Kerana tiada suatupun Allah swt lupakan dalam Loh MahfuzNya maka kesemua pengurusan yang berhubungkait dengan kesemua ciptaanNya sudah terlakar apabila Dia berfiman, “Jadilah!”. Allah swt telah berfirman yang bermaksud:

Allah mengatur urusan (makhluk-Nya): Ar Ra’d (13):2; At Talak (65):3.

Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Al Baqarah (2):255; Ali Imran (3):2; Al Baqarah (2):255; Thaha (20):111.

Setiap waktu Dia dalam kesibukan: Ar Rahman (55):29.

Kerana kesemua yang berhubungkait dengan ciptaanNya sudahpun terlakar apabila Allah swt berfirman, “Jadilah!” dengan ini kesemua tindak-tanduk ciptaanNya sebenarnya sudahpun diizinkanNya. Justeru itu, tiada yang boleh berlaku tanpa keizinanNya. Allah swt berfirman yang bermaksud:

Tidak ada suatu mushibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. At Taghaabun (64):11.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ali Imran (3):145.

Kamu membunuh mereka dengan izin-Nya. Ali Imran (3):152

Kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan keizinan Allah. Ali Imran (3):49.

Mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan keizinan Allah. Al Baqarah (2):102.

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Yunus (10):100.

Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Hud (11):38.

Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya. Asy Syuraa (42):51.

Untuk menjadi penyeru agama Allah dengan izin-Nya. Al Ahzab (33):46.

Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Al Mukmin (40):78.

Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi melainkan dengan izin-Nya? Al Hajj (22):65.

Kapal-kapal dapat belayar dengan seizin-Nya. Al Jatsiyah (45):12.

Apa sahaja yang kamu tebang dari pohon kurma atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya maka (semua itu) adalah dengan izin Allah. Al Hasyr (59):5.

Di kala datang hari (hisab) itu, tidak ada seorangpun yang berbicara melainkan dengan izin-Nya. Hud (11):105;An Naba (78):38.

Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan –Nya memperolehi sya’faat ini. Saba (34):23; An Najm (53):26.

Sehubungan dengan ini, Nabi Muhammad saw ada menceritakan tentang perbualan di antara Nabi Musa as dan Nabi Adam as yang maksudnya seperti berikut:

Nabi Musa as berkata, ” Hai Adam, engkau adalah bapa kami tetapi engkau telah mempersia-siakan kami serta mengeluarkan kami daripada syurga kerana dosa-dosamu.”  Nabi Adam as menjawab, ”Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan Kalam-Nya dan menulis Taurat untukmu dengan tangan-Nya maka apakah engkau menyalahi aku atas perkara yang telah ditakdirkan Allah kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan?” Terjemahan Sunam Ibnu Majah Buku 1, 68 (1992).

Ini juga yang dikatakan oleh Nabi Khidhir (as) kepada Nabi Musa (as) yang tertera di dalam Al Quran yang bermaksud:

Dan bukan aku melakukannya itu menurut kemahuanku sendiri. Al Kahfi (18):82.

Apabila Allah swt berfirman, “Kun” terjadilah Loh MahfuzNya dan pada masa yang sama DzatNya mengambil peranan masing-masing daripada lakaran yang telah Dia izinkanNya di dalam Loh Mahfuz dan dengan itu  terzahirlah ciptaan termasuk ruang dan masa.

Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu maka Allah hanya cukup berkata kepadaNya, “Jadilah”, lalu jadilah dia. Ali Imran (3)47

Comment » | gnosticism

Feedback: Hj Mohd Zain Othman

September 8th, 2009 — 2:22am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Dengan ilmu Marifatullah yang saya hayati sekarang saya merasa amat meyakini diri saya yang saya telah benar-benar mengenali Dia dengan Hak, Insya Allah; Dan saya bersedia mempertahankan keyakinan ini di samping meyakini orang lain. Insya Allah.

-Hj Mohd Zain Othman, Yung Sheng Road

    

Comment » | feedback

Feedback: Fauziah Mohamed Noor

September 8th, 2009 — 2:12am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Syukur Alhamdulillah saya dapat mengikuti dan mempelajari Ilmu Marifatullah ini yang dibimbing oleh Ustaz Hj. Hussein.
Alhamdulillah Ilmu Marifatullah ini telah banyak memberi perubahan dalam penghidupan saya. Dari seorang yang kurang keyakinan diri dan sering bertanya kenapa dan mengapa, kini saya telah menyedari hakikat yang sebenarnya dan sentiasa redha dan tawaduk diatas segala yang terjadi dan yang menimpa keatas diri saya kerana semuanya telah tertulis di Loh Mahfuz.
Dengan pekerjaan saya yang rumit yang senantiasa stress dengan banyak masaalah di pejabat. Alhamdulillah setelah saya buat penyerahan kepada Allah SWT, segala masaalah dapat di selesaikan dengan begitu mudah, cepat dan teratur. Saya rasa lebih tenang kehidupan diatur oleh Allah SWT.

Hidup ini wajib sentiasa menyerah pada Allah SWT kerana
DIA MAHA BIJAKSANA, MAHA PENGASIH,
MAHA PENYAYANG DAN MAHA PENGAMPUN.

-Fauziah Mohamed Noor, Draughtwoman / Surveyor, Hougang

Comment » | feedback

Feedback: Buhari Bin Yateni

September 8th, 2009 — 2:09am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Dengan mengikuti kelas Ilmu Marifatullah yang dipimpin oleh Yang Berhagia Ustaz Hj Hussein Bin Abdul Latif, saya memperolehi ketakwaan, kesabaran diri dan ketenangan minda. Penjelasan dan ceramah beliau walaupun ringkas tapi mantap. Moga-moga beliau mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Amin.

-Buhari Bin Yateni, Bedok South Rd

Comment » | feedback

Feedback: Raheeman Adam

September 8th, 2009 — 2:03am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Alhamdulillah saya telah diberi peluang dan dipilih oleh Allah SWT untuk mendapat Ilmu Marifatullah ini dan berterimakasih pada Ustaz Hussein kerana telah menyampaikan ilmu ini dengan berkesan sekali.
Keberkesanan Ilmu Marifatullah amat berkesan pada diri saya dalam menghadapi pasang surut kehidupan ini dimana saya lebih bersyukur dan redha diatas segala ketentuan Allah SWT. Saya lebih redha diatas segala ujian-Nya yang datang kerana menyedari bahawa “Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia.”
Ketenangan dan kenikmatan beribadah lebih terasa. Dengan izin Allah segala ibadah yang dulunya berat menjadi ringan dan mudah. Tiada lagi bergantung harapan pada manusia, karamah dan benda-benda ciptaan yang lain. Hanya Allah SWT lah tempat meminta dan bergantung kerana Dia Maha Segala-galanya. Semoga hati ini dapat sentiasa mengingati-Nya dan sentiasa berada di jalanNya, Insya Allah.
Saya berdoa agar Ilmu Marifatullah ini dapat berkembang dan disampaikan pada lebih ramai lagi masyarakat Islam kita disini mahupun di seluruh dunia. Insya Allah, Amin.

-Raheeman Adam, Hougang

Comment » | feedback

Feedback: Muhammad Hidayat Suratman

September 8th, 2009 — 1:58am


Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Setelah saya mengikuti kelas Marifatullah oleh Ustaz Hussein, saya menjadi suka untuk sembahyang atau ke masjid. Kalau sebelumnya saya selalu ‘boring’ walaupun mama saya ‘upah’. Kadang saya tertidur ketika mendengar khutbah Jumaat. Macam tidak boleh difahami. Alhamdulillah kini, mengikut ceramah dari pagi sampai petang pun boleh, Insya Allah. Kalau dulu saya selalu geram dengan semut atau serangga perosak, saya bunuh. Kini, saya tahu bukan saja saya sayang kepada sesama manusia tapi binatang, tumbuh-tumbuhan dan segala-galanya, kerana di sebaliknya, saya yakin ada dzat Allah.

-Muhammad Hidayat Suratman, Pelajar Menengah 1, Woodlands

1 comment » | feedback

Feedback: Mohamed Laili Bin Hassan

September 8th, 2009 — 1:50am

    

    

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya amat bersyukur dapat mempelajari Ilmu Marifatullah yang di ajar oleh Ustaz Hj Hussein, perubahan pada diri saya amat ketara sekali. Alhamdulillah.

-Mohamed Laili Bin Hassan, Bedok North St 13

    
    

Comment » | feedback

Feedback: Hj Suratman Markasan

September 8th, 2009 — 1:44am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Pada akhir tahun 2008, saya dan keluarga telah mengikuti kelas Marifatullah, bimbingan Ustaz Hussein Abdul Latif. Ketika itulah saya berkata di dalam hati bahawa inilah guru yang sudah beberapa lama saya cari. Kerana sebelum itu saya memahami sebahagian Surah Al Baqarah, ayat 115: “ maka ke mana saja kamu mengadap di situlah wajah Allah…” demikian pula dengan sebahagian Surah An’am, ayat 59 : “…tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan diketahui-Nya. Dan setiap atom yang jatuh dalam kegelapan bumi, baik yang lembap ataupun yang kering, semua itu diketahui Allah…”.

Sebagai seorang Islam yang beriman akan Allah dan Al-Quran; hal itu tanpa soal bagi saya. Tetapi ketika Ustaz Hussein menjelaskan; mengapa ‘Ke mana saja kita mengadap di situlah wajah Allah’ dan ‘Allah mengetahui benda sekecil atom yang jatuh di dalam gelap’; kerana setiap makhluk dan benda di bumi dan di langit dicipta oleh Allah. Dan di balik tiap ciptaan-Nya ada dzat Allah! Menjadikan hal itu cukup jelas sekali bagi saya.

-Hj Suratman Markasan, Penulis dan penyair, Woodlands

5 comments » | feedback

Feedback: Halimah Binti Madon

September 8th, 2009 — 1:38am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Sejujurnya ia adalah kelas/pelajaran agama yang paling menarik/berkesan yang pernah saya ikuti, samaada di dalam mahupun di luar negara termasuk di pesantren.
Menitikberatkan perihal dalaman. Sebagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, melakukannya di peringkat awal misinya. Ternyata saya berminat untuk terus mengikutinya, apabila Ustaz Hussein mengajar cara mengeluarkan roh melalui dahi seperti mana ‘Budhism’ dapat dipraktik sangatlah menarik sekali. Ketenangan dan kebahagiaan semakin terasa berbanding sebelum mengikuti kelas Marifatullah ini. Lebih-lebih lagi, mengikutinya bersama-sama orang tersayang!

-Halimah Binti Madon, Guru, Woodlands

1 comment » | feedback

Feedback: Fatimah Binte Ibrahim

September 8th, 2009 — 1:32am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Saya sangat bersyukur kepada Allah kerana telah diberi peluang menghadiri seminar Marifatullah bimbingan Ust Hj Hussein Abdul Latif, dimana dengan izin Allah ianya telah dapat mengubah kehidupan saya keseluruhannya. Dari seorang yang tiada keyakinan diri dengan izin Allah jua seminar ini dapat membuka minda saya sekali gus membentuk saya menjadi seorang yang berwawasan dan lebih “mantap” dalam melaksanakan ibadat kepada Allah. Didalam seminar ini saya diberi kefahaman dan peringatan pentingnya membetulkan aqidah dimana peserta sering diingatkan betapa pentingnya bersyukur, redha, tawakal, mengharap dan bergantung (berserah) hanya kepada Allah. Natijahnya kini saya bertambah kecintaan kepada Allah, lebih tenang dan tabah dalam menjalani kehidupan ini.
Akhir sekali bersyukur saya kepada Allah diatas Rahmat-Nya kerana berpeluang menimba ilmu dengan seorang pensyarah yang bersifat pendidik dan berharap siri-siri ceramah Marifatullah dapat diteruskan bagi menjana masyarakat Islam yang berilmu dan benar-benar beriman kepada Allah SWT.

-Fatimah Binte Ibrahim, Pasir Ris

1 comment » | feedback

Feedback: Abdul Hamid Bin Saion

September 8th, 2009 — 1:25am

Keberkesanan Ilmu Marifatullah ini keatas diri saya :-

Alhamdulillah, kesedaran melalui ilmu Marifatullah yang disampaikan oleh Ust. Hussein, Banyak merubah kehidupan saya dari segi ibadah dan keperibadian. Kini kenikmatan ibadah lebih terasa, lebih tumpuan dan bermatlamat. Perwatakan saya berubah dari seorang yang pemarah, stress, dan banyak bergantung kepada manusia kini ini semua tidak lagi memberi kesan kepada saya setelah saya faham mengenai Pencipta dan ciptaan-Nya. Ilmu ini memberi saya kesedaran yang amat mendalam serta ketenangan kepada jiwa saya. Sesungguhnya, Qadha dan Qadar sebenar-benar wujud dan Syukur dan Redha adalah amalannya. Kini setiap kemusykilan dan permasaalahan akan hanya saya tujukan dan hadapkan kepadaNya Yang Maha Esa. Kerana kini hati ini akan hanya mengingati-Nya, sentiasa, Insya Allah.

-Abdul Hamid Bin Saion, Pasir Ris

5 comments » | feedback

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz III

September 7th, 2009 — 12:00am

Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air; maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki dan sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki (selain dari yang tersebut), kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. An Nur (24):45

 

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Al Mukminun (23):21

 

iv)              Sistem awan dan angin

Begitu juga kita tidak ada campur tangan dalam sistem awan dan angin.

 

Demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran. Al Baqarah (2):164

 

Dan Dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya. Al Furqan (25):48

 

Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan; kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakiNya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Ar Rum (30):48

 

Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakiNya. An Nur (24):43

v)              Sistem manusia

Sistem manusia dari bentuk, bahasa, cara penghidupan, umur dan lain-lain semua ini dikelolakan oleh Allah swt.

Dan demikian pula di antara manusia … ada yang berlainan jenis dan warnanya? Fathir (35):28

 

Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang? An Naba (78):8

Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Nuh (71):14-20

Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis lelaki dan perempuan. Al Qiyamah (75):38-39

 

Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat? Nuh (71):14

 

Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Al Insyiqaq (84):18

 

Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu dan (ingatlah satu bukti lagi). Al Hajj (22):5

 

Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas berkeadaan lemah itu Dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu Dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya dan Dialah jua yang Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa. Ar Rum (30):54

 

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah … perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ar Rum (30):22

vi)              Sistem tumbuh-tumbuhan

 

Manusia mendapati tanaman-tanaman sudah ada maka mereka mengambil sebahagian dari tanam-tanaman ini untuk dijadikan petanian.

 

Dia mengeluarkan dari bumi itu: Airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Al Naazi’aat (79):30-31

Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya?. An Naba (78):15

Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Dia jadikan padanya pasangan: Dua-dua. Ar R’ad (13):3

 

Maka Kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Thaha (20):53

 

Kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Luqman (31):10

 

Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, kebun-kebun tamar (kurma) dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu (berbagai jenis lagi) buah-buahan yang banyak dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Al Mukminun (23):19

Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman. An An’aam (6):99

 

Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Ar Rahman (55):11-12

Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Al Hijr (15):22

vii)              Sistem air masin dan tawar

Hanya Allah swt sahaja yang berkuasa untuk memisahkan air tawar dengan air masin secara semulajadi.

Dia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Ar Rahman (55):19-20

Kesemua system-sistem tersebut sudah terlakar di dalam pelan induk Allah swt yang dinamakan Loh Mahfuz. Allah swt berfirman yang bermaksud:

 

Di sisiNya-lah terdapat Ummul Kitab (Loh Mahfuz): Ar Ra’d (13):39.

Segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Loh Mahfuz): Yasin (36):12.

 

Tiada sesuatupun yang ghaib di langit dan di bumi melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Loh Mahfuz): An Naml (27):75.

Allah swt telah melakarkan Loh Mahfuz itu dengan KebijaksanaanNya kerana Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah swt ada berfirman yang bermaksud:

Allah sentiasa Mengetahui lagi Maha Bijaksana: An Nisa (4):170

 

Comment » | gnosticism

History of Gnosticism, Part III

September 7th, 2009 — 12:00am

And the Unbelievers said to their Messengers: “Be sure we shall drive you out of our land, or ye shall return to our religion.” [50]

 

In view of the above, all Prophets too taught their peoples Gnosticism. There were records that there were Gnostics circumbulating the Kaabah during the pre Islamic period.[51] When the Gnostics knew Prophet Muhammad [pbuh] was in Medina more then three hundred of them came down from the mountains and valleys to embrace Islam at the hands of the Prophet. [52] They were later placed by the Prophet at his Mosque and they were called “Ahli Sufah”. [53]

 

Many asked for nothing less than miracles before they would accept the teaching of their Prophets. Hence many Prophets had to resort to miracles to bring their people to faith. As for Prophet Muhammad [pbuh], his greatest miracle is the Quran.

 

They say: “We shall not believe in thee, until thou cause a spring to gush forth for us from the earth, or (until) thou have a garden of date trees and vines, and cause rivers to gush forth in their midst, carrying abundant water, Or thou cause the sky to fall in pieces, as thou sayest (will happen), against us, or thou bring Allah and the angels before (us) face to face; Or thou have a house adorned with gold, or thou mount a ladder right into the skies. No, we shall not even believe in thy mounting until thou send down to us a book that we can read.” Say: “Glory to my Lord! am I aught but a man, a Messenger?”[54]

 

“And O my people! this she-camel of Allah is a symbol to you: leave her to feed on Allah’s (free) earth, and inflict no harm on her, or a swift Penalty will seize you!” [55]

 

So they threw their ropes and their rods, and said: “By the might of Fir’aun, it is we who will certainly win!” Then Musa threw his rod, when, behold, it straightway swallows up all the falsehoods which they fake! Then did the sorcerers fall down, prostrate in adoration, Saying: “We believe in the Lord of the Worlds. The Lord of Musa and Harun.” [56]

 

She was asked to enter the lofty Palace: but when she saw it, she thought it was a lake of water, and she (tucked up her skirts), uncovering her legs. He said: “This is but a palace paved smooth with slabs of glass.” She said: “O my Lord! I have indeed wronged my soul: I do (now) submit (in Islam), with Sulaiman, to the Lord of the Worlds.” [57]

 

“And (appoint Jesus) a Messenger to the Children of Israel, (with this message): “I have come to you, with a Sign from your Lord, in that I make for you out of clay, as it were, the figure of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah’s leave: and I heal those born blind, and the lepers, and I quicken the dead, by Allah’s leave; and I declare to you what ye eat, and what ye store in your houses. Surely therein is a Sign for you if ye did believe. [58]

 

We have, without doubt, sent down the Message (Quran); and We will assuredly guard it (from corruption). [59]

 

The word of thy Lord doth find its fulfilment in truth and in justice: none can change His Words for He is the One Who heareth and knoweth all. [60]

 

Many rejected the calling of their prophets because they could not accept that there is only one God as they worshipped countless of gods. Some rejected the calling because of their status, wealth and mindsets. Some asked for proofs such miracles before they could accept the calling of their prophets. Hence, Moses, Jesus, Salleh and others had to resort to miracles to persuade their peoples to accept their callings.  Some others dared their prophets to bring down calamities on them for their rejection of the callings. Thus prophets such Noah, Hood, Lot, Moses, Salleh and Syuaib had to ask Allah to bring down calamities on their own people. Allah however will not destroy the peoples of Muhammad.

 

Has he made the gods (all) into one God? Truly this is a wonderful thing!” [61]

 

To those who worship other things than Allah, hard is the (way) to which thou callest them. [62]

 

So We delivered him (Noah), and those with him, in the Ark filled (with all creatures). Thereafter We drowned those who remained behind. Verily in this is a Sign: but most of them do not believe. [63]

 

“Everything will it destroy by the command of its Lord!” then by the morning they, nothing was to be seen but (the ruins of) their houses! thus do We recompense those given to sin! [64]

 

Then they ham-strung the she-camel, and insolently defied the order of their Lord, saying: “O Salih! bring about thy threats, if thou art a Messenger (of Allah)!” So the earthquake took them unawares, and they lay prostrate in their homes in the morning! [65]

 

But We saved him and his family, except his wife: she was of those who lagged behind. And We rained down on them a shower (of brimstone): then see what was the end of those who indulged in sin and crime! [66]

 

When Our decree issued, We saved Shu’aib and those who believed with him, by (special) Mercy from Ourselves: but the (mighty) Blast did seize the wrong-doers, and they lay prostrate in their homes by the morning. As if they had never dwelt and flourished there! Ah! Behold! How the Madyan were removed (from sight) as were removed the Thamud! [67]

 

We sent thee (Muhammad) not, but as a mercy for all creatures. [68]

 

But Allah was not going to send them a Penalty whilst thou wast amongst them; nor was He going to send it whilst they could ask for pardon. [69]

 

Many resorted to altering the Books of Allah such as the Torah, Book of David and the Bible. Jesus said to the effect that because of the corruption of the Torah God gave a Book to David. He added that God would not send the Bible to him if there were no corruption of the Book of David because there was only one message in all the Books and that was, there is only one God and that we are to worship Him.

 

Can ye (O ye men of Faith) entertain the hope that they will believe in you? Seeing that a party of them heard the Word of Allah, and perverted it knowingly after they understood it. [70]

Prophet Muhammad (pbuh) too like the previous prophets suffered at the hands of his people.[71] Now Islam is an established religion and has a following of more than 2 billion peoples all over the world.

 

Upon the demise of Prophet Muhammad (pbuh), his Companions carried on his works to bring his people back to believe in Allah and worship Him. Upon the demise of the Companions, the Tabiun and after the Tabiun, their followers perform the same function. After the followers of the Tabiun, the burden fell onto the Enlightened Ones. The Enlightened Ones who bear this burden are the “Arif-Billah”.[72] They are capable of guiding the unenlightened to achieve the Islamic Gnostic Knowledge.

 

Of those We have created are people who direct (others) with truth, and dispense justice therewith.[73]

 

In the Third Century after the migration and after the last of the followers of the Tabiun died, peoples gathered around the Arif-Billah for guidance in attaining the Islamic Gnostic Knowledge.[74] The Arif-Billah would lecture and guide the unenlightened to achieve the knowledge and once they achieved it, would advise them to follow suit the worship of the Prophet, his Companions, Tabiun and the followers of the Tabiun. This is the Way of the Prophet.[75]

 

In the early fourth century (after the migration), the numbers of people seeking guidance from the Arif-Billahs swelled due to the economy boon of  time. During this time too, evolved unscrupulous persons claiming to be Arif-Billahs and offering guide to the unenlightened. They were imposters interested in worldly gains.[76] At the same time, the genuine Arif-Billahs too faced with problems. A great number of their students despite many lectures could not understand the Islamic Gnostic Knowledge. To shoo them away would mean that they would be easy victims or preys to the false Arif-Billahs. In such predicament, the Arif-Billahs decided to create a system of meditation or prayer to help their students who were still unenlightened. They hope this meditation or prayers would cleanse the students from their sins and misdeed and would bring to them enlightenment in due course.[77] To prevent their students led astray by the falsed Arif-Billah, they also took covenant of loyalty from their students. The system is “Tariqat[78] and the covenant of loyalty is “Baiat[79]. These aside, the Arif-Billah took pains to prepare a chart showing the names of the Teachers in an ascending manner. It started from him at the bottom then ascended to his teacher, his teacher’s teacher and so on until it reached Prophet Muhammad (pbuh). This chart is “Silsilah”.[80] The primary aim of Silsilah is to distinguish between the falsed and the genuine Arif-Billah. Most of the Arif-Billah guided their students in a compound house called “Khanqah[81]. The students were the “Dervishes”.

 

At the beginning, except for each unique way of meditation or chanting, there was nothing else to distinguish one Tariqat from the other. This situation later in due course changed when the Tariqat took its name from its founder. If the founder’s name is Thaifur, his Tariqat is Thaifuriyah. If the founder’s name is Nuri, his Tariqat is Nuriyah and so forth. Henceforth, there existed then the Tariqat Thaifuriyah or Tariqat Nuriyah and so forth.[82]

 

With the Tariqat in place, the name of “Musyid”, “Syeikh” or “Guru” replaced the name of Arif-Billah.[83] In this way, the Way of Tariqat parted way from the Way of the Prophet. Shaikh Ahmad Sirhindi, a Muslim Scholar, named The Way of the Tariqat as The Way of the Saint. [84]

Continue reading »

Comment » | gnosticism

Allah Sentiasa Melihatku

September 3rd, 2009 — 2:53am

Poem of Mr. Suratman Markasan – A Guest of Amran dan Hussien

Di kamar kecilku ada empat dinding batu kaku
aku merasa tiba-tiba ada banyak mata di dinding itu
menghunjam merenungku terus.
tahukah engkau!
Batu-batu itu asal-mulanya berjuta pasir-masir halus
dan pasir-masir halus itu wujud hasil ciptaan-Nya nyata
terdengar suara halus di telinga-hatiku
Aku tahu di balik wujudnya ada dzat-Nya
lalu aku menjadi gementar takut!

Aku ke mana dan di mana
aku bertembung dengan segala rupa
gedung pohonan manusia kenderaan haiwan dan
nafikan apa yang zahir mata-hatiku bilang
renungilah yang batin di sebaliknya
bukan gedung tapi dzat-Nya
bukan pohonan tapi dzat-Nya
bukan manusia tapi dzat-Nya
bukan kenderaan tapi dzat-Nya
bukan haiwan tapi dzat-Nya

Ya Allah Ya Rab!
semuanya melekat di mata-hatiku
aku terduduk di atas bangku batu kaku
dan aku menjadi gementar menderu sayu
kerana di tubuh kasarku juga ada dzat-Nya
pasti aku di dalam genggaman dzat-Nya juga
di kakiku ada rumputan
di bawah rumputan ada tanah
semuanya itu melirik merenung tajam
lalu aku merangkak pulang gementar terus
kerana di situ di mana ada dzat-Nya juga

Aku terketar-ketar menguci kamarku
aku selimuti jasad kasarku
aku menggigil sendirian tak tentu
terkunci di atas sejadah biru
Engkau tak bisa meloloskan dirimu
bisik nyeri mata-hatiku
daripada penglihatan-Nya tentu
‘tiada sehelai daun pun yang gugur
melainkan diketahui-Nya’

Janganlah kau lari daripada-Nya
terdengar telinga-hatiku bersuara
engkau telah dianugerahi-Nya
ilmu awaluddin mengenal diri-Nya
kian kerap engkau mengingati-Nya
kian tenang hati-nubarimu

Aku mengecilkan tubuh kasarku
dalam apitan dua lututku erat
setiap jasad telah ditentukan-Nya
dalam kitab-Nya Lohmahfudz-Nya
bisik nyeri mata-hatikuku
aku terus menggigil kedinginan ketakutan selalu!

Gedung PKMS
15 Jamadilakhir 1430
9 Jun 2009

1 comment » | poetry

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz II

August 31st, 2009 — 12:00am

Dan matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; Dan bulan pula Kami takdirkan ia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. (Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Yasin (36):38-40

 

Dan (Dia mengadakan) tanda-tanda panduan jalan dan dengan bintang-bintang (pada waktu malam) mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. An Nahl (16):16

 

b.        Bumi

Dan Dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir). Ar R’ad (13):3

 

Dan Dia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya ia tidak menghayun-hayunkan kamu dan Dia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. An Nahl (16):15; Luqman (31):10

(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan dan Dia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu-lalang. Thaha (20):53

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya (untuk kemudahan penduduknya… Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi, sebagai pancang pasak yang menetapnya). Al Naazi’aat (79):30, 32

 

Di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah, yang berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga yang hitam legam. Fathir (35):27

c)              Malam dan Siang

 

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan (pada) pertukaran malam dan siang. Al Baqarah (2):164

 

Dia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya, Dan Dia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan siangnya terang-benderang. Al Naazi’aat (79):27

Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan. An Anbiya (21):33

 

Dan Dia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang). Nuh (71):16

 

Dan Kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang-benderang cahayanya? An Naba (78):13

Allah berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasaNya memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam (silih berganti).Al Hajj (22):61

Dan Dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Furqan (25):47

Dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat? An Naba (78):9

 

Dan Kami telah menjadikan malam (dengan gelapnya) sebagai pakaian (yang melindungi)? Dan Kami telah menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) masa untuk mencari rezeki? An Naba (78):10-11

Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar, untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Ibrahim (14):33

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahanNya dan kasih sayangNya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurniaNya (pada kedua-dua waktu itu). Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar (nasihat pengajaran). Ar Rum (30):23

d)              Masa

Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Yunus (10):5

 

Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan. At Taubah (9):36

 

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda (yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah) kepada kaum yang mahu bertakwa. Yunus (10):6

 

e)              Bayang-bayang

 

Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? Bagaimana Dia menjadikan bayang-bayang itu terbentang (luas kawasannya) dan jika Dia kehendaki tentulah Dia menjadikannya tetap (tidak bergerak dan tidak berubah)! Kemudian Kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu; Kemudian Kami tarik balik bayang-bayang itu kepada Kami, dengan beransur-ansur. Al Furqan (25):45-46

 

Tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan oleh Allah, yang beredar (berpindah-randah) bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri (pada pagi dan petang), dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah, sedang mereka merendah diri? An Nahl (16):48

ii)              Sistem air hujan:

Begitu terjadi dan turunnya air hujan tidak ada sedikitpun               campur tangan manusia.

 

Demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Al Baqarah (2):164

 

Dan Kami telah menurunkan dari awan, air (hujan) yang mencurah-curah. An Naba (78):14

 

Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahamiNya. Ar Rum (30):24

 

Dia juga telah menurunkan hujan dari langit. Thaha (20):53; Luqman (31)10

 

Kami menurunkan dari langit: Air yang bersih suci, Untuk Kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk Kami, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai. Al Furqan (25):48-49.

 

Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta Kami tempatkan ia tersimpan di bumi dan sesungguhnya Kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Al Mukminun (23):18

Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan) atau Kami yang menurunkannya?  Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan ia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Al Waqiah (56):68-70

 

iii)              Sistem pembiakkan haiwan

Begitu juga haiwan membiak tanpa perlu campur tangan manusia. Manusia mendapati haiwan-haiwan ini sudah ada sebelum ada yang ditangkap dan dijinakkan oleh mereka.

 

Dia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Al Baqarah (2):164; Luqman (31):10

 

Binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya? Fathir (35):27

 

 

1 comment » | gnosticism

History of Gnosticism, Part II

August 31st, 2009 — 12:00am

We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption). [18]

(This is) the revelation of the Book in which there is no doubt, from the Lord of the Worlds.[19]

It is no less than inspiration sent down to him.[20]

This Quran is not such as can be produced by other than Allah; on the contrary it is a confirmation of (revelations) that went before it, and a fuller explanation of the Book – wherein there is no doubt – from the Lord of the Worlds.[21]

Or do they say, “He forged it?” Say: “Bring then a Sura like unto it, and call (to your aid) anyone you can besides Allah, if it be ye speak the truth!” [22]

Gnostic Knowledge of Islam refers to the esoteric spiritual knowledge which leads a person to enlightenment and enables him to know Allah. [23] Gnostic Knowledge is a must for all Believers who believe in the existence of Allah.[24] So much so, Prophet Muhammad (pbuh) had advised his Companions to teach the Jews who wanted to be Muslims to know Allah first before telling them that the prayers five times a day are obligatory. To this end, majority of the Islamic Jurists had stressed that the first (obligation) in (Islamic) religion is to know Allah. [25] In this way, there can be no religion to a person notwithstanding he professes having one, if he does not have Gnostic Knowledge.

If you all come across the people of the Books persuade them to worship Allah (if they agreed) teach them to know Allah thereafter tell them that the 5 times daily prayers are obligatory. [26]

A person who achieves Islamic Gnostic Knowledge has also achieved the standard of an “Ihsan”. “Ihsan” according to Prophet Muhammad (pbuh) is a person who prays as if he sees Allah or he knows that Allah is seeing him.

Worship as if you see Him if not then know that He sees you. [27]

The main purpose Allah created His creation is for them to worship Him. In order to worship Him, creation must know Him otherwise how are they to worship Him? To this end, Allah had introduced Himself to our souls before we were born. Our souls had affirmed this introduction and Allah had recorded this affirmation so that in the hereafter we could not argue that we could not worship because we do not know Him or that we followed the footsteps of our ancestors and as such we are not blameworthy.

When thy Lord drew forth from the Children of Adam from their loins, their descendants, and made them testify concerning themselves, (saying): “Am I not your Lord (Who cherishes and sustains you)?” They said: “Yea! we do testify!” (this), lest ye should say on the Day of Judgment: “Of this we were never mindful.” [28]

Or lest ye should say: “Our fathers before us may have taken false gods, but we are (their) descendants after them: wilt Thou then destroy us because of the deeds of men who were futile?” [29]

In this way, Gnosticism was started by Allah and hence it transcended all religions. Such being the case, neither religion nor any kind of organizations whatsoever can claim exclusivity in relation to Gnosticism.

However, upon our birth Satan swarmed us endeavouring to lead us astray. Prophet Muhammad (pbuh) said to the effect that a newborn cried because Satan disturbs him. He added that every newborn is a Muslim but Satan led him astray. He also said to the effect that all newborn are pure but his parents are also responsible in making him a non-believer. Satan will endeavour until the end of the world to lead astray. This is their oath and vocation. They hated us because they blamed us as the cause of their eviction from heaven.

I, Allah, have created all men (including women) as Muslims but satans have misled them from the truth. [30]

Every child is born in the Islamic Faith but their parents turn them to (religion of) the Jews, Christianity and the Polytheists. [31]

The newborn cries upon delivery because he is perturbed by satan. [32]

He (satan) said: “Because Thou hast thrown me out of the Way, lo! I will lie in wait for them on Thy Straight Way: Then will I assault them from before them and behind them, from their right and their left: nor wilt Thou find, in most of them, gratitude (for Thy mercies).” [33]

The due diligence of Satan made it marks when so many of us become unbelievers forgetting the affirmation we had made in the world of souls. To save us from the treachery of Satan and from damnation, Allah sent more than 124,000 prophets to bring us back to right path and to worship Him.[34] All the prophets of Allah preached to their people to know Allah once again and worship Him. To name a few: Noah, Hood, Salleh, Syuaib, Abraham, Moses, Jesus and Muhammad. The prophets of Allah worked so hard to bring their people back to know and worship Allah. Many were killed, ostracised, tortured and drove out of their countries.

And ye were on the brink of the Pit of Fire, and He saved you from it.[35]

Were it not for the Grace and Mercy of Allah unto you, all but a few of you would have followed Satan.[36]

Not a messenger did We send before thee without this inspiration sent by Us to him: that there is no god but I; therefore worship and serve Me.[37]

We sent not a Messenger except (to teach) in the language of his (own) people, in order to make (things) clear to them.[38]

We sent Nuh to his people. He said: “O my people! Worship Allah! ye have no other god but Him.[39]

To the ‘Ad people’, (We sent) Hud, one of their (own) brethren: he said: “O my people! Worship Allah! ye have no other god but Him. Will ye not fear (Allah)?”[40]

To the Thamud people (We sent) Salih, one of their own brethren: he said: “O my people! worship Allah; ye have no other god but Him. [41]

To the Madyan people We sent Shu’aib, one of their own brethren: he said: “O my people! worship Allah; ye have no other god but Him. [42]

And (We also saved) Ibrahim: behold, he said to his people, Serve Allah and fear Him: that will be best for you, if ye understand! [43]

Behold, their brother Lut said to them: “Will ye not fear (Allah)? I am to you a Messenger worthy of all trust.[44]

I have chosen thee (Moses): listen, then to the inspiration (sent to thee), Verily, I am Allah: there is no god but I: so serve thou Me (only), and establish regular prayer for celebrating My praise. [45]

But said Al-Masih (Jesus): “O Children of Israel! Worship Allah, my Lord and your Lord.” [46]

Say: “O men! I (Muhammad) am sent unto you all, as the Messenger of Allah, to Whom belongeth the dominion of the heavens and the earth: there is no god but He: it is He that giveth both life and death. So believe in Allah and His Messenger, the unlettered Prophet, who believed in Allah and His Words: follow him that (so) ye may be guided.” [47]

Ah! alas for (My) servants! there comes not a Messenger to them but they mock him! [48]

Allah hath heard the taunt of those who say: “Truly, Allah is indigent and we are rich!” We shall certainly record their word and (their act) of slaying the Prophets in defiance of right. [49]

Continue reading »

Comment » | gnosticism

Ketika aku berjalan

August 25th, 2009 — 4:31am

Poem of Mr. Suratman Markasan – A Guest of Amran dan Hussien

Ketika aku berjalan di tengah hutan kelam
tidak kutemui sesiapapun melainkan tumbuh-tumbuhan kusam
yang tinggi memuncak yang rendah mengakar
tiba-tiba kudengar dari telinga-hatiku
Tahukah engkau tumbuh-tumbuhan itu makhluk serupamu?

Tumbuh-tumbuhan itu hidup seperti kamu
ia perlu makan ia perlu minum
Aku tahu kerana aku belajar ilmu sains
Tahukah engkau asal-mula pakaian yang menutupi tubuhmu?
Daripada benang
Dan benang itu asal-mulanya dari mana?
Daripada kapas
Lalu kapas itu asal-mulanya dari mana pula?
Pasti daripada tumbuh-tumbuhan
Akhirnya tumbuh-tumbuhan itu siapa yang menciptanya?

Aku mengingat-ingat pelajaran sainsku
Tentang benda hidup dan benda mati
persenyawaan antara debu jantan dan debu betina kata hatiku
Sama seperti lahirnya engkau balas telinga-hatiku
daripada percantuman mani ibu-ayahmu!

Bagaimana akar tumbuh-tumbuhan itu
menyampaikan makanan ke seluruh batang dahan ranting dan daun?
Soal telinga-hatiku
Aku teringat akan guru makrifatullah berkata
apakah akan kau rujuk ilmu sainsmu juga?
Aku diam membisu
Semuanya tidak berlaku seperti terjadinya begitu saja
seperti makanan yang engkau makan itu
dihadamkan oleh organ di dalam tubuhmu

Ada suatu kuasa ajaib yang menatanya
Dia itu Al Baari’u Sang Maha Penata
Yang Menjadikan Yang Mewujudkan Yang Merupakan
Dia menata proses makanan tumbuh-tumbuhan
dan makanan di dalam usus-perutmu
kerana di balik semua mahkluk ciptaan-Nya itu ada dzat-Nya!
Teringat lagi seru guru makrifatullahku

Aku bergerak menyusur sungai
suaranya berderau geraknya menyasar tak pernah sepi
seperti sang sufi berzikir ketika berkhalwat pasti
sedarkah kau air itu diturunkan  oleh-Nya seru telinga-hatiku
lalu menyusur ke sungai-sungai memecah batu
menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan menyenangkanmu!

Jadi apa yang kamu lihat menerusi mata kasarmu
gedung kenderaan manusia haiwan tumbuh-tumbuhan dan segala apa juga
bayangkanlah di dalam mata-hatimu semuanya itu
Dzat Allah yang ada di sisinya jua
kerana semuanya itu adalah ciptaan-Nya
Sesuailah Allah menurunkan firman-Nya
Ke mana saja kau mengadap di situlah Wajah Allah!

18 Rabiul Akhir 1430
14 April 2009
Woodlands Avenue One

1 comment » | poetry

Sesudah Makrifatullah, Loh Mahfuz I

August 24th, 2009 — 12:00am

Bagi orang yang tidak bermakrifatullah mereka adalah ibarat orang-orang yang buta kerana mereka tidak dapat melihat tanda-tanda Allah swt di  merata tempat dan pada diri mereka sendiri.

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Asy Syuura (42):53.

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Adz Dzariyat (51):20.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapi sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Al Furqan (25):73.

Dan (sebaliknya) sesiapa yang berada di dunia ini (dalam keadaan) buta (mata hatinya) maka dia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Al Israa (17);72

“Buta” di sini merujuk kepada buta hati iaitu minda mereka “tertutup”. Walaupun kedua mata mereka melihat tanda-tanda Allah swt tetapi ini tidak memberi apa-apa keberkesanan kepada diri mereka.

Allah menukarkan malam dan siang silih berganti; sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya berfikir. An Nur (24):44

Dan mereka berkata: Hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis (menghalang kami) daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya dan pada telinga kami penyumbat (menjadikan kami tidak dapat mendengarnya), serta di antara kami denganmu ada sekatan (yang memisahkan fahaman kita). Fussilat (41):5

Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan (dalil-dalil dan bukti) dari Tuhan kamu; oleh itu sesiapa melihat (kebenaran itu serta menerimanya) maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa buta (dan enggan menerimanya) maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu. Al An’aam (6):104

Sebenarnya apa yang selalu mereka  usahakan itu menutup hati mereka. Al Muthaffifin (83):14.

Lihatlah bagaimana Kami berulang-ulang menerangkan tanda-tanda kebesaran Kami (dengan berbagai cara), dalam pada itu, mereka tetap juga berpaling ingkar. An Anaam (6):46

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran (3):190.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain Allah. An Nahl (16):79;Al Mulk (67):19.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya. Ar Ruum (30):25.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka. Ar Rum (30):8.

Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya, Dia menyusun kejadianmu. Al Infitaar (82):7

Akhir perjalanan bagi mereka yang “buta” ialah menjadi celek justeru itu dapat menghayati tanda-tanda Allah swt di merata-rata tempat dan pada dirinya. Ini tercapai apabila mereka bermakrifatullah.

Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang ang melihat dan tidak (pula) sama gelap dengan cahaya. Faathir (35):19-20.

Katakan, “Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat ataukah sama gelap gulita dan terang benderang. Ar Ra’d (13):16.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Qaaf (50):22.

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya)  agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al An’aam (6):75.

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al An’aam (6): 79.

Bagi mereka yang sudah “celek”, Makrifatullah adalah permulaan perjalanan bagi mereka menghayati dan memahami tanda-tanda Allah swt dan sesudah itu menerima dan menyerah diri sepenuhnya kepada Kebesaran Allah swt.

Katakanlah, “ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Az Zumar (39):9.

Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui seraya mereka berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah beriman maka cacatlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi. Al Maidah (5):83.

(Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab Neraka. Ali Imran (3);191.

Tanda-tanda Allah swt seperti:

i)              Sistem Cekerawala

Sistem langit, bumi, siang dan malam, masa serta juga bayang-bayang semua terjadi dan berjalan tanpa campur tangan kita manusia.

 1. Langit

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk keadaannya. Az Zaariyaat (51):7

Sesungguhnya Allah menahan dan memelihara langit dan bumi supaya tidak berganjak dari peraturan dan keadaan yang ditetapkan baginya dan jika keduanya (ditakdirkan) berganjak maka tidak ada sesiapapun yang dapat menahannya daripada berlaku demikian selain dari Allah. Sesungguhnya Dia Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun. Fathir (35):41

Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandanganmu dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang dia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga dengan sia-sia). Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang. Al Mulk (67):3-5

Dia memudahkan matahari dan bulan; tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu. Ar R’ad (13):2

Oleh itu, Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Yang beredar, juga yang tetap pada tempatnya. At Takwir (81):15-16

1 comment » | gnosticism

History of Gnosticism, Part I

August 24th, 2009 — 12:00am

Islam is a universal religion applicable to everyone and every place on earth. There was no name given to a religion before, until Allah named it as Islam. Hence, we have had before Followers of the religion of Abraham, Moses, Jesus and others but not a name of the religion. Islam is defined as, “Absolute Submission to the Will of Allah”.

This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion.[1]

If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost (all spiritual good).[2]

O ye who believe! Enter into Islam whole-heartedly. [3]

Allah is the name of God in Arabic as Yehwah is the name of God to the Jews or Bhagwan is to the Hindus. However, “Allah” is the name given by God to Himself. Be that as it may, in Islam, Allah is the only one God and there is no other God except Him. He begets not nor is He begotten and there is none like Him. Other religions which address their God as Allah have, for all intents and purposes, subscribed to the aforesaid tenets. The belief in Allah as the only one God is obligatory on all Muslims.

“Verily, I am Allah: there is no god but I: so serve thou Me (only), and establish regular prayer for celebrating My praise.[4]

Say, “He is Allah, The One and Only.[5]

He begetteth not, nor is He begotten.

And there is none like unto Him. [6]

Allah forgiveth not (the sin of) joining other gods with Him; but He forgiveth whom He pleaseth other sins than this: one who joins other gods with Allah, hath strayed far, far away (from the Right).[7]

Muslim, as it is understood today, is a name given to a person who embraces the religion of Islam. People who are ignorance of Islam called them Mohammedan. In actual fact, Muslim refers to any person who professes that there is only one God.

It is He Who has named you Muslims, both before and in this (Revelation).[8]

As a Muslim, he is obliged to:

 1. Profess that there is no god except Allah and that Prophet Muhammad (may peace and blessing be upon him) is the last prophet of Allah;
 2. Perform obligatory prayers five times a day;
 3. Fast during the whole month of Ramadhan (one of the months in Islamic calendar);
 4. Pay religious tithes; and
 5. Perform pilgrimage to Mecca, if he can afford it. [9]

The Beliefs obligatory upon him as a Muslim are:

 1. There is only one God (Allah);
 2. In all the Prophets of Allah (to name a few: Adam, Noah, Hood, Lot, Abraham, David, Solomon, Moses, Jesus and Muhammad (pbuh) who is the last prophet of Allah);
 3. In all the Angels of Allah (to name a few: Gabriel, Michael, Israel and others);
 4. In all the Books of Allah (to name a few: Torah, Bible and Quran);
 5. In the Judgment Day; and finally
 6. In Predestination. [10]

Prophet Muhammad (pbuh) is the Last Prophet as well as the Last Messenger chosen by Allah who was destined for the whole world. There was no prophet or messenger sent by Allah before for the whole world until Prophet Muhammad (pbuh). Prophets sent before Prophet Muhammad (pbuh) were for their respective people or nation but not for the whole world. It is obligatory for Muslims to believe that Muhammad (pbuh) is the last Prophet and Messenger of Allah. Islamic History shows that many new prophet or messenger after Prophet Muhammad (pbuh) were rejected or killed.

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Messenger of Allah, and the Seal of the Prophets: and Allah has full knowledge of all things. [11]

We have not sent thee but as a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning them (against sin), but most men understand not. [12]

Say: “O men! I am sent unto you all, as the Messenger of Allah, to Whom belongeth the dominion of the heavens and the earth: there is no god but He: it is He that giveth both life and death. So believe in Allah and His Messenger, the unlettered Prophet, who believed in Allah and His Words: follow him that (so) ye may be guided.” [13]

The parable of myself (Muhammad) and the parable of the Prophets is as the parable of the palace of which the construction has been made good but wherein the place of a brick has been left out. The sightseers went around it wondering at its good construction except for the place of the brick. It is I who closed the place of the brick. The construction has therefore been completed by me and the messengers have come to an end with me.[14]

He (Muhammad) will not come in your time but will come some years after you when my (Jesus) gospel shall be annulled insomuch that there shall be scarcely thirty faithful. At that God will have mercy on the world and so He will send His messenger, over whose head will rest a white cloud, whereby he shall be known of one elect of God and shall be by him manifested to the world. He shall come with great power against ungodly and shall destroy idolatry upon earth. And it rejoiceth me because that through him our God shall be known and glorified and I shall be known to be true and he will execute vengeance against those who say that I am more than a man. Verily I say to you that the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall grown up he shall take her in his hands. Let the world beware of casting him out because he shall slay the idolaters for many more were slain by Moses, the servant of God, and Joshua, who spared not the cities which they burnt and slew the children; for to an old wound would applied. He shall come with truth more clear than that of all the prophets and shall re[prove him who useth the world amiss. The towers of the city of our father who all greet one another for joy; and so when idolatry shall be seen to fall to the ground and confess me a man like other men, verily I say you the messenger of God shall be come. [15]

It is true that God hath so promised (to send a Messiah) but indeed I am not he, for he is made before me and shall come after me. [16]

The name of the Messiah is admirable for God himself gave him the name when He created his soul and placed it in a celestial splendour. God said, “Wait Mohammed, for thy sake I will create paradise, the world, and a great multitude of creatures whereof I make thee a present insomuch that whoso shall bless thee shall be blessed, and whoso shall curse shall be accursed. When I send thee into the world I shall send thee as my messengers of salvation and thy word shall be true insomuch that heaven and earth shall fail but thy faith shall never fail. Mohammed is his blessed name. [17]

The Quran is the Holy Book of the Muslims. By divine revelation, Allah sent down the Quran to Prophet Muhammad (pbuh). Prophet Muhammad (pbuh) received the divine revelation and he in turn repeated them to his Companions. His Companions dutifully memorised them and later recorded them. These records form the Quran today. The authenticity of the Quran is beyond reproach because in every generation, from the Prophet’s time until now, there are people who memorised the whole Quran word by word. They are, the Hafiz. To this end, Allah even threw in an open challenge for Mankind and Genies to make an equal of the Quran. To date, the open challenge still stands. The Quran consists of thirty chapters and all are but recorded divine revelation. Allah had promised to protect it.

Continue reading »

Comment » | gnosticism

Back to top